Master

Nederlands Recht

De masteropleiding Nederlands Recht heeft vier specialisaties:

 Handels- en Ondernemingsrecht
 Privaatrecht
 Staats- en Bestuursrecht
 Algemeen Programma

 

Bezoek de specialisatiepagina's voor meer informatie over een specialisatie.

 

 

Let op: wijziging in de specialisatie Strafrecht

Het programma van de Master Nederlands Recht zoals weergegeven op deze site betreft het nieuwe programma dat - indien het definitief wordt goedgekeurd - per 1 september 2019 zal gelden. De specialisatie Strafrecht is vanaf dan geïntegreerd binnen het nieuwe programma van de Master Forensica Criminologie en Rechtspleging

In ieder geval voor studenten die reeds begonnen zijn met de Master Nederlands Recht specialisatie Strafrecht en voor studenten die in februari 2019 daarmee beginnen, zal een overgangsregeling gelden: voor hen geldt het programma zoals hier weergegeven.

Voor studenten die binnen de Master Nederlands Recht een andere specialisatie dan Strafrecht volgen, verandert er niets; zij kunnen in de keuzeruimte nog steeds kiezen voor strafrechtelijke mastervakken.​

Agenda