Master

Forensica, Criminologie en Strafrechtspleging

In de master Forensica, Criminologie en Strafrechtspleging (FCS) staat een interdisciplinaire benadering van misdaad en strafrechtspleging centraal. Vanuit verschillende disciplines wordt naar criminaliteit, criminaliteitsbestrijding, bewijsgaring en de ontwikkelingen in het straf(proces-)recht gekeken. Waar komt crimineel gedrag uit voort? Hoe kan de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring worden getoetst? Wat is de bewijswaarde van DNA? Hoe komen rechters tot hun beslissingen? Wat is de betekenis van de forensische wetenschappen, zoals de forensische psychologie en de forensische geneeskunde, voor de strafrechtelijke opsporing en bewijsvoering?

Let op: programmawijziging

Het programma van de Master Forensica, Criminologie en Strafrechtspleging zoals weergegeven op deze website betreft het nieuwe programma dat - indien het definitief wordt goedgekeurd - per 1 september 2019 zal gelden. De specialisatie Strafrechtspleging (nu nog onderdeel van de master Nederlands Recht) is vanaf dan geïntegreerd binnen het nieuwe programma van de Master Forensica Criminologie en Strafrechtspleging. 

Ben je in september 2018 begonnen met de Master Forensica, Criminologie en Strafrechtspleging of begin je in februari 2019 aan deze master? Dan verandert er voor jou niets. Je vindt het voor jou geldende programma hier .

  • This programme gives you the opportunity to see law from different angles
    Xavier Stassen, Forensica, Criminologie en Strafrechtspleging

Calendar

Geen aankomende evenementen