Cursus

Taalcursus Russisch

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Grammatica, lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden. Je docent is (bijna) moedertaalspreker, de voertaal is dan ook zoveel mogelijk Russisch. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de tweede module kun je in gangbare situaties in het Russisch communiceren

Cursusmodules

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

  • Beginners: A1 (code: RU-1)
  • Half gevorderden: A2min (code: RU-2)

Russisch 1 (RU-1)

De eerste cursus is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Russisch. Je maakt kennis met de taal en het Cyrillisch alfabet. De nadruk ligt op spreek-, lees- en luistervaardigheid, het verwerven van basisgrammatica en de belangrijkste woordenschat voor eerste contacten.

Cursusmateriaal

  • Passport to Russia - third revised edition 1 (Textbook). (Louwerse, N. / Lubotsky, L. / Meijman, D. / Pluimgraaff, H.) Pegasus, 2011, ISBN 9789061433576.
  • Passport to Russia -  third revised edition 1 (Workbook). (Louwerse, N. / Lubotsky, L. / Meijman, D. / Pluimgraaff, H.) Pegasus, 2011, ISBN 9789061433583.

 

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Russisch 2 (RU-2)

Russisch 2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Russisch en mensen die module 1 gevolgd hebben. Na afronding van module 2 heb je een woordenschat van ongeveer 600 woorden; een goede basis voor praktische dagelijkse situaties.

Cursusmateriaal

  • Passport to Russia - third revised edition 1 (Textbook). (Louwerse, N. / Lubotsky, L. / Meijman, D. / Pluimgraaff, H.) Pegasus, 2011, ISBN 9789061433576.
  • Passport to Russia -  third revised edition 1 (Workbook). (Louwerse, N. / Lubotsky, L. / Meijman, D. / Pluimgraaff, H.) Pegasus, 2011, ISBN 9789061433583.

Data:  Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat A2min: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus.  Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Wil je een intakegesprek aanvragen? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek via languages-intake-RU. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum: Sint Servaasklooster 32 in Maastricht.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

  • UM-studenten € 295
  • UM-medewerkers en alumni € 360
  • Alle ander deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een module Russische taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.