Cursus

Taalcursus Duits

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals wiki's, blogs en sociale media.De nadruk ligt niet alleen op spreek- en luistervaardigheid maar ook op schrijven en leesvaardigheid. Je docent is (bijna) moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Duits. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de vijfde module kun je professioneel in het Duits communiceren. Van schrijven en spreken tot en met discussiëren, onderhandelen en presenteren.

Cursusmodules Duits

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner: Duits A1 (DE-A1)
 • Elementary: Duits A2 (DE-A2)
 • Intermediate Duits B1 (DE-B1)
 • Upper intermediate: DE-B2
 • Upper intermediate: DE-B2plus

 

Duits A1 (DE-A1)

Duits A1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Duits.

In deze module leer je:

 • de basis van de Duitse grammatica;
 • bouw je een woordenschat op waarmee je eenvoudige zinnen kunt lezen en begrijpen;
 • leer je Duits te spreken in dagelijkse situaties zoals jezelf voorstellen, naar de weg vragen, eten en drinken bestellen en bijvoorbeeld afrekenen in een winkel.

Cursusmateriaal

 • DaF kompakt neu A1 Kurs- und Übungsbuch mit CD mp3 ISBN - 9783126763134
 • DaF kompakt neu A1 Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik ISBN - 9783126763165
 • DaF kompakt neu A1 Vokabeltrainer  Arabisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch mit interaktiver CD ISBN - 9783126763202 
 • Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat : als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

 

Duits A2 (DE-A2) en B1 (DE-B1)

Duits A2 en B1 zijn bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Duits en mensen die de voorafgaande modules gevolgd hebben. In de cursussen A2 en B1 bouw je je woordenschat en grammaticale kennis verder uit. Onder leiding van de docent en samen met de andere cursisten komen steeds bredere en meer ingewikkelde gespreksonderwerpen aan de orde. Gaandeweg raak je vertrouwd met de grammatica.

Cursusmateriaal Duits A2

 • DaF kompakt neu A2 Kurs- und Übungsbuch mit CD mp3 ISBN - 9783126763141
 • DaF kompakt neu A2  Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik ISBN - 9783126763172
 • Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Cursusmateriaal Duits B1

 • DaF kompakt neu B1 Kurs- und Übungsbuch mit CD mp3  ISBN - 9783126763158 
 • DaF kompakt neu B1 Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik ISBN - 9783126763189
 • Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

 

Duits B2 (DE-B2) en B2plus (DE-B2plus)

In Duits B2 en B2plus ga je verder de diepte in. Je discussieert, leert presenteren en beargumenteren en kunt uiteindelijk op een hoog niveau communiceren met mensen die Duits als moedertaal spreken. Tijdens de praktijkgerichte bijeenkomsten kun je zelf onderwerpen aandragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op studie of werk.

De vijfde module is in de eerste plaats een discussieforum waarin je een actieve rol speelt. Je beargumenteert, discussieert en debatteert en leert hoe je tijdens een interview goed presenteert. Daarnaast werk je schrijfopdrachten uit met veel aandacht voor de grammatica.

Cursusmateriaal voor B2 en B2plus

Mittelpunkt neu, B2, Deutsch als Fremdsprache fuer Fortgeschrittene (Klett 2014)

 • Lehrbuch ISBN 978-3-12-676652-4
 • Arbeitsbuch ISBN 978-3-12-676653-1 (Lektionen 1-6 voor DE-4  en 7-12 voor DE-5)
 • Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij de cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

NB Vergroot je zakelijke kansen in Duitsland, je eigen land en elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Duits ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

Intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Doe de online test via www.sprachtest.de om te bepalen welke cursus voor jou geschikt is. Hierna ontvang je een email van deze website met een niveaubepaling. Kijk in de lijst hieronder voor welke cursus je kunt inschrijven.

Niveaubepaling Inschrijven voor:
A1 Duits 2
A2 Duits 3
B1 Duits 4
B2 Duits 5

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle andere deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van iedere cursus Duits krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.