Cursus

Taalcursus Duits

 

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals wiki's, blogs en sociale media.De nadruk ligt niet alleen op spreek- en luistervaardigheid maar ook op schrijven en leesvaardigheid. Je docent is (bijna) moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Duits. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de vijfde module kun je professioneel in het Duits communiceren. Van schrijven en spreken tot en met discussiëren, onderhandelen en presenteren.

Cursusmodules

Duits 1

Duits 1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Duits. In deze module leer je de basis van de Duitse grammatica. Je bouwt een woordenschat op waarmee je eenvoudige zinnen kunt lezen en begrijpen. Je leert Duits te spreken in dagelijkse situaties zoals jezelf voorstellen, naar de weg vragen, eten en drinken bestellen, afrekenen in een winkel, enzovoort.

Cursusmateriaal Duits 1

Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining (Berlin, Cornelsen 2010) - ISBN 9783464207079.

Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat : als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

 

Duits 2 (DE-2) en 3 (DE-3)

Duits 2 en 3 zijn bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Duits en mensen die de voorafgaande modules gevolgd hebben. In de cursussen 2 en 3 bouw je je woordenschat en grammaticale kennis verder uit. Onder leiding van de docent en samen met de andere cursisten komen steeds bredere en meer ingewikkelde gespreksonderwerpen aan de orde. Gaandeweg raak je vertrouwd met de grammatica.

Cursusmateriaal Duits 2

Studio d A2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining (Berlin, Cornelsen 2010) - ISBN 9783464207123.
Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Cursusmateriaal Duits 3

Studio d B1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining (Berlin, Cornelsen 2011) - ISBN 9783464207192.
Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

 

Duits 4 (DE-4) en 5 (DE-5)

In Duits 4 en 5 ga je verder de diepte in. Je discussieert, leert presenteren en beargumenteren en kunt uiteindelijk op een hoog niveau communiceren met mensen die Duits als moedertaal spreken. Tijdens de praktijkgerichte bijeenkomsten kun je zelf onderwerpen aandragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op studie of werk.

De vijfde module is in de eerste plaats een discussieforum waarin je een actieve rol speelt. Je beargumenteert, discussieert en debatteert en leert hoe je tijdens een interview goed presenteert. Daarnaast werk je schrijfopdrachten uit met veel aandacht voor de grammatica.

Cursusmateriaal voor 4 en 5
Cursisten ontvangen vóór het begin van de cursus per e-mail een reader.
Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Mittelpunkt neu, B2, Deutsch als Fremdsprache fuer Fortgeschrittene (Klett 2014)

  • Lehrbuch ISBN 978-3-12-676652-4
  • Arbeitsbuch ISBN 978-3-12-676653-1

(Lektionen 1-6 voor DE-4  en 7-12 voor DE-5)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij de cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Doe de online test via www.sprachtest.de om te bepalen welke cursus voor jou geschikt is. Hierna ontvang je een email van deze website met een niveaubepaling. Kijk in de lijst hieronder voor welke cursus je kunt inschrijven.

Niveaubepaling Inschrijven voor:
A1 Duits 2
A2 Duits 3
B1 Duits 4
B2 Duits 5

Kosten per cursus

  • UM-studenten € 295
  • UM-medewerkers en alumni € 360
  • Alle andere deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een module Duitse taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.

  • Module 1 heeft het CEFR-eindniveau A1

  • Module 2 heeft het CEFR-eindniveau A2

  • Module 3 heeft het CEFR-eindniveau B1

  • Module 4 heeft het CEFR-eindniveau B2

  • Module 5 heeft het CEFR-eindniveau B2+