Cursus

Taalcursus Duits

Wil je kennismaken met het Duits of heb je de ambitie de taal op professioneel niveau te beheersen? Deze cursus is door de opbouw in modules geschikt voor elk niveau en voor verschillende situaties, variërend van werk, studie tot vakantie.

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dat oefen je klassikaal, maar je gebruikt ook virtuele leeromgevingen zoals wiki's, blogs, en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Grammatica, lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden. Je docent is (bijna) moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Duits. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de vijfde module kun je professioneel in het Duits communiceren. Van schrijven en spreken tot en met discussiëren, onderhandelen en presenteren.

Cursusmodules

Module 1

Module 1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Duits. In deze module leer je de basis van de Duitse grammatica. Je bouwt een woordenschat op waarmee je eenvoudige zinnen kunt lezen en begrijpen. Je leert Duits te spreken in dagelijkse situaties zoals jezelf voorstellen, naar de weg vragen, eten en drinken bestellen, afrekenen in een winkel, enzovoort.

Verplichte literatuur bij Module 1

Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining (Berlin, Cornelsen 2010) - ISBN 9783464207079.

Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

  Module 1: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

5 februari - 28 mei 2018, maandag 16.00-18.00

7 februari - 23 mei 2018, woensdag 16.00-18.00

 

Modules 2 en 3

De modules 2 en 3 zijn bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Duits en mensen die de voorafgaande modules gevolgd hebben. In de modules 2 en 3 bouw je je woordenschat en grammaticale kennis verder uit. Onder leiding van de docent en samen met de andere cursisten komen steeds bredere en meer ingewikkelde gespreksonderwerpen aan de orde. Gaandeweg raak je vertrouwd met de grammatica.

Verplichte literatuur bij Module 2

Studio d A2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining (Berlin, Cornelsen 2010) - ISBN 9783464207123.
Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Verplichte literatuur bij Module 3

Studio d B1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining (Berlin, Cornelsen 2011) - ISBN 9783464207192.
Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Module 2: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

6 februari - 22 mei 2018, dinsdag 16.00-18.00

 

Module 3: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

6 februari – 22 mei 2018, dinsdag 18.30-20.30

 

Modules 4 en 5

In de modules 4 en 5 ga je verder de diepte in. Je discussieert, leert presenteren en beargumenteren en kunt uiteindelijk op een hoog niveau communiceren met mensen die Duits als moedertaal spreken. Tijdens de praktijkgerichte bijeenkomsten kun je zelf onderwerpen aandragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op studie of werk.

De vijfde module is in de eerste plaats een discussieforum waarin je een actieve rol speelt. Je beargumenteert, discussieert en debatteert en leert hoe je tijdens een interview goed presenteert. Daarnaast werk je schrijfopdrachten uit met veel aandacht voor de grammatica.

Verplichte literatuur bij Module 4 en 5
Cursisten ontvangen vóór het begin van de cursus per e-mail een reader.
Aanbevolen: Grammaticawijzer Duits (Intertaal) en Werkwoordenwijzer Duits (Intertaal)

Mittelpunkt neu, B2, Deutsch als Fremdsprache fuer Fortgeschrittene (Klett 2014)

 • Lehrbuch ISBN 978-3-12-676652-4
 • Arbeitsbuch ISBN 978-3-12-676653-1

(Lektionen 1-6 voor DE-4  en 7-12 voor DE-5)

Module 4: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

8 februari - 31 mei 2018, donderdag 16.00-18.00

6 februari - 22 mei 2018, dinsdag 16.00-18.00

 

Module 5: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

8 februari - 31 mei 1028, donderdag 18.30-20.30

Toelatingseisen

UM-studenten, medewerkers en andere deelnemers zijn welkom. Als je nog geen voorkennis hebt, kun je je zonder intake voor Module 1 inschrijven. Om de andere modules te mogen volgen moet je de voorgaande module succesvol hebben afgerond, of een vergelijkbaar startniveau hebben, bijvoorbeeld omdat je op de middelbare school Duits in je eindexamenpakket had. In het laatste geval is een niveaubepaling verplicht. Het advies van de docent na de niveaubepaling is bindend.

 • Het Europees Referentiekader geeft criteria waarmee je het niveau van je taalvaardigheid kunt meten. Bepaal je huidige of gewenste niveau met het document Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR

Aanmeldproces

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Doe de online test via www.sprachtest.de om te bepalen welke cursus voor jou geschikt is. Hierna ontvang je een email van deze website met een niveaubepaling. Kijk in de lijst hieronder voor welke cursus je kunt inschrijven.

Niveaubepaling Inschrijven voor:
A1 Module 2
A2 Module 3
B1 Module 4
B2 Module 5

Kosten per module

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle andere deelnemers € 460

Eindresultaat en bewijs

Na voltooiing van een module Duitse taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen.

 • Module 1 heeft het CEFR-eindniveau A1

 • Module 2 heeft het CEFR-eindniveau A2

 • Module 3 heeft het CEFR-eindniveau B1

 • Module 4 heeft het CEFR-eindniveau B2

 • Module 5 heeft het CEFR-eindniveau B2+