Cursus

Taalcursus Chinees

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan je woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals wiki’s, blogs en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Ook leer je hoe je Chinese karakters kunt herkennen en onthouden. Je docent is (bijna) moedertaalspreker en de instructietaal is dan ook zo veel mogelijk Chinees. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de derde cursus kun je in gangbare situaties in het Chinees communiceren.

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Chinees 1 (code ZH-1): A1-
 • Chinees 2 (code ZH-2): A1+
 • Chinees 3 (code ZH-3): A2

Chinees 1 (ZH-1)

Cursus 1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van de Chinese taal. Een intake is niet nodig. Deze cursus introduceert je in de taal en cultuur van het land.

Cursusmateriaal:

 • Contemporary Chinese 1, Textbook (new edition 2014) ISBN 978-7-5138-0617-6
 • Contemporary Chinese 1, Exercise Book (new edition 2014) ISBN 978-7-5138-0618-3
 • Contemporary Chinese 1 MP3 discs (new edition 2014)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Chinees 2 (ZH-2)

Je hebt basiskennis van de Chinese taal en/of je hebt cursus A1 gevolgd. Een intake is nodig als je geen certificaat A1 hebt.

Leerdoelen:

 • je leert een eenvoudig Chinees gesprek voeren;
 • inzicht krijgen in de basisgrammatica, de zinspatronen;
 • je leert de belangrijkste woorden voor alledaagse gesprekken;
 • Chinese karakters herkennen en onthouden.

Cursusmateriaal:

 • Contemporary Chinese 1 Textbook (new edition 2014)  ISBN 978-7-5138-0617-6
 • Contemporary Chinese 1 Exercise Book (new edition 2014) ISBN 978-7-5138-0618-3
 • Contemporary Chinese 1 MP3 discs (new edition 2014)
 • Contemporary Chinese (Revised Edition) Character Book1  ISBN: 9787513806190​

 

 

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Chinees 3 (ZH-3)

Chinees 3 is bedoeld voor mensen die de voorgaande cursus hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken.

Aan het eind van de cursus kun je:

 • een praktische conversatie voeren zoals het maken van een afspraak;
 • een familie bezoek of een reis plannen;
 • met het openbaar vervoer reizen;
 • mensen of situaties beschrijven.

 Aan het eind van de cursus ben je in staat 300 karakters te lezen.

Cursusmateriaal: (dit is dezelfde literatuur als bij module 2)

 • Contemporary Chinese 1 Textbook (new edition 2014)  ISBN 978-7-5138-0617-6
 • Contemporary Chinese 1 Exercise Book (new edition 2014) ISBN 978-7-5138-0618-3
 • Contemporary Chinese 1 MP3 discs (new edition 2014)
 • Contemporary Chinese (Revised Edition) Character Book1  ISBN: 9787513806190

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in september. De inschrijving opent eind juni.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

 

 

 

Intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Wil je een intakegesprek aanvragen, of heb je meer informatie nodig? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek via languages-intake-ZH. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum: Sint Servaasklooster 32 in Maastricht.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle ander deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een module Chinese taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 van de 14 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. . Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.