Cursus

Taalcursus Arabisch

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals Quizlet. De nadruk ligt niet alleen op spreek- en luistervaardigheid maar ook op schrijven en leesvaardigheid. Daarnaast proef je de culture door open discussie en het kijken van filmpjes. Je docent is moedertaalspreker, de voertaal is dan ook zoveel mogelijk Arabisch. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de derde module kun je in gangbare situaties in het Arabisch communiceren.

COVID-19: Ook in deze periode gaan onze taaltrainingen door, maar dan via de virtual classroom.

Cursusmodules

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner:Arabic A1 (AR-A1)
 • Elementary: Arabic A2min (AR-A2min)
 • Elementary: Arabic A2plus (AR-A2plus)

Arabisch A1 (AR-A1)

Arabisch A1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Arabisch. Een intake is niet nodig.

Na deze cursus kun je:

 • lezen en schrijven in het Arabisch;
 • mensen begroeten;
 • jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;
 • iets vertellen over dagelijkse activiteiten en dingen beschrijven;
 • vertellen over familie;
 • in een restaurant bestellen;
 • kleuren en cijfers benoemen.

Cursusmateriaal:

 • Gateway to Arabic 2 by Dr. Imran Hamza Alawiye ISBN: 9780954083304

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Arabisch A2minus (AR-A2minus)

Arabisch A2minus is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Arabisch en mensen die de eerste cursus gevolgd hebben. In deze cursus breid je je woordenschat en kennis van de grammatica uit.

Na deze cursus kun je:

 • in zowel de tegenwoordige als verleden tijd iets vertellen over alledaagse activiteiten. Bijvoorbeeld  over werk, studie, vrije tijd en vakantie;
 • iets in een restaurant bestellen;
 • iets over een stad vertellen;
 • de weg vragen en zelf een route beschrijven.;
 • tijd en data aangeven en informeren naar vervoersmogelijkheden;
 • een huis en meubels beschrijven en een huis kopen of huren.

Cursusmateriaal:

 • Mastering Arabic 2 with 2 CDs ISBN: 9780781812542

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A2min: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Arabisch A2plus (AR-A2plus)

Arabisch A2plus is bedoeld voor mensen die minimaal twee cursussen Arabisch hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken.

Aan het eind van de cursus kun je:

 • plaatsen en situaties beschrijven;
 • over het weer praten;
 • iets vertellen over gebeurtenissen en projecten in de toekomst en adviezen geven.
 • op allerlei terreinen kun je jezelf goed uitdrukken, bijvoorbeeld als het gaat om smaak, voorkeuren, kleuren, vormen, maten, kleding, kunst(objecten) en verschillende media en objecten.

Cursusmateriaal:

 • Mastering Arabic 2 with 2 CDs  ISBN: 9780781812542 

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A2plus: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Registratie en intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Een intake is niet nodig. Als je nog geen kennis van de taal hebt dan kun je registreren voor de beginners cursus. Arabisch 2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Arabisch en de mensen die de voorafgaande module gevolgd hebben.

Tijdens de eerste les behoudt de docent zich het recht voor om een ​​lager of hoger niveau te adviseren als dit beter is gezien je huidige kennisniveau.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle ander deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je ten minste 12 van de 14 sessies bijwonen én voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.