Cursus

Taalcursus Arabisch

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals Quizlet. De nadruk ligt niet alleen op spreek- en luistervaardigheid maar ook op schrijven en leesvaardigheid. Daarnaast proef je de culture door open discussie en het kijken van filmpjes. Je docent is moedertaalspreker, de voertaal is dan ook zoveel mogelijk Arabisch. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de derde module kun je in gangbare situaties in het Arabisch communiceren.

Cursusmodules

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Module 1 eindniveau A1
 • Module 2 eindniveau A2min
 • Module 3 eindniveau A2plus

Cursus 1 (AR-1)

Cursus 1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Arabisch. Een intake is niet nodig.

Na deze cursus kun je:

 • lezen en schrijven in het Arabisch;
 • mensen begroeten;
 • jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;
 • iets vertellen over dagelijkse activiteiten en dingen beschrijven;
 • vertellen over familie;
 • in een restaurant bestellen;
 • kleuren en cijfers benoemen.

Cursusmateriaal:

 • Gateway to Arabic 2 by Dr. Imran Hamza Alawiye ISBN: 9780954083304

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

 • 6 februari - 22 mei 2018, dinsdag 16.00-18.00
 • 6 februari - 22 mei 2018, dinsdag 18.30-20.30

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Cursus 2 (AR-2)

Cursus 2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Arabisch en mensen die de eerste cursus gevolgd hebben. In deze cursus breid je je woordenschat en kennis van de grammatica uit.

Na deze cursus kun je:

 • in zowel de tegenwoordige als verleden tijd iets vertellen over alledaagse activiteiten. Bijvoorbeeld  over werk, studie, vrije tijd en vakantie;
 • iets in een restaurant bestellen;
 • iets over een stad vertellen;
 • de weg vragen en zelf een route beschrijven.;
 • tijd en data aangeven en informeren naar vervoersmogelijkheden;
 • een huis en meubels beschrijven en een huis kopen of huren.

Cursusmateriaal:

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

 • 5 februari - 28 mei 2018, maandag 18.30-20.30

Certificaat A2min: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Cursus 3 (AR-3)

Cursus 3 is bedoeld voor mensen die minimaal twee cursussen Arabisch hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken.

Aan het eind van de cursus kun je:

 • plaatsen en situaties beschrijven;
 • over het weer praten;
 • iets vertellen over gebeurtenissen en projecten in de toekomst en adviezen geven.
 • op allerlei terreinen kun je jezelf goed uitdrukken, bijvoorbeeld als het gaat om smaak, voorkeuren, kleuren, vormen, maten, kleding, kunst(objecten) en verschillende media en objecten.

Cursusmateriaal:

 • Mastering Arabic 2 with 2 CDs  ISBN: 9780781812542 
 • Mastering Arabic 2 Activity Book, Jane Wightwick Mahmoud Gaafar, ISBN: 9781137532022

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A2plus: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Wil je een intakegesprek aanvragen, of heb je meer informatie nodig? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek via languages-intake-AR. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum: Sint Servaasklooster 32 in Maastricht.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle ander deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een module Arabische  taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.