Cursus

Taalcursus Arabisch

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals Quizlet, Netflix en muziek. De nadruk ligt niet alleen op spreek- en luistervaardigheid maar ook op schrijven en leesvaardigheid. Daarnaast proef je de culture door open discussie en het kijken van filmpjes. Je docent is moedertaalspreker, de voertaal is dan ook zoveel mogelijk Arabisch. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de vierde module ben je in staat om in veel voorkomende situaties in het Arabisch te communiceren. Je zult je ook concentreren op het ontwikkelen van je vier taalvaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) met speciale aandacht voor het culturele bewustzijn van Arabische wereld op sociale, historica en politiek aspecten.

"Tijdens deze wonderlijke lessen maakten we kennis met alle prachtige en mystieke facetten van de Arabische taal en cultuur. De lessen Arabisch waren een verrijkende reis in de Arabische wereld. Ik kan van harte aanbevelen om deel te nemen aan deze taalcursus, begeleid door Nouran's oneindige optimisme en gevoel voor humor."

Marie-Louise Jansen | Masterstudent aan de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit van Maastricht.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 325
 • UM-medewerkers en alumni € 395
 • Alle ander deelnemers € 510

Cursusmodules

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner: Arabic A1
 • Elementary: Arabic A2 
 • Elementary: Arabic B1minus
 • Intermediate: Arabic B1plus 

Arabisch A1 (AR-A1)

Arabisch A1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Arabisch. Een intake is niet nodig.

Na deze cursus kun je:

 • lezen en schrijven in het Arabisch;
 • mensen begroeten;
 • jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;
 • iets vertellen over dagelijkse activiteiten en dingen beschrijven;
 • vertellen over familie;
 • in een restaurant bestellen;
 • kleuren en cijfers benoemen.

Cursusmateriaal: Tijdens de cursus werk je met een reader. Deze reader ontvang je kosteloos.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A1: Als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

'Ik had verwacht dat ik me in het begin een beetje ongemakkelijk zou voelen, vooral omdat het online onderwijs is en omdat het een taal is waarmee ik nog geen ervaring heb. Mijn docent zorgde er echter voor dat ik me meteen erg op mijn gemak voelde en moedigde iedereen aan om het beste uit zichzelf te halen. Dit maakte de lessen erg plezierig.'

Yorick Zuidema - Student FASoS Global Studies

Arabisch A2 (AR-A2)

Arabisch A2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Arabisch en mensen die de eerste cursus gevolgd hebben. In deze cursus breid je je woordenschat en kennis van de grammatica uit.

Na deze cursus kun je:

 • in zowel de tegenwoordige als verleden tijd iets vertellen over alledaagse activiteiten. Bijvoorbeeld  over werk, studie, vrije tijd en vakantie;
 • iets in een restaurant bestellen;
 • iets over een stad vertellen;
 • de weg vragen en zelf een route beschrijven;
 • tijd en data aangeven en informeren naar vervoersmogelijkheden;
 • een huis en meubels beschrijven en een huis kopen of huren;

 • Arabische uitdrukking.

Cursusmateriaal:

 • Mastering Arabic 2 (2nd Edition) met 2 CDs ISBN: 9781352008500. Of als e-boek ISBN: 9781352008517   https://www.studystore.nl/  Course material is not included in the course fee.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Arabisch B1minus (AR-B1minus)

Arabisch B1minus is bedoeld voor mensen die minimaal twee cursussen Arabisch hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken.

Aan het eind van de cursus kun je:

 • de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens het gesprek met native speakers;

 • tekst produceren over onderwerpen van vertrouwd of persoonlijk belang;

 • ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen;

 • plaatsen en situaties beschrijven;

  over het weer praten;

 • iets vertellen over gebeurtenissen en projecten in de toekomst en adviezen geven;

 • op allerlei terreinen kun je jezelf goed uitdrukken, bijvoorbeeld als het gaat om smaak, voorkeuren, kleuren, vormen, maten, kleding, kunst(objecten), 

  verschillende media en het onderwijssysteem;

 • Arabische uitdrukking.

Cursusmateriaal:

 • Mastering Arabic 2 (2nd Edition) met 2 CDs ISBN: 9781352008500. Of als e-boek ISBN: 9781352008517   https://www.studystore.nl/  Course material is not included in the course fee.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat B1minus: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Arabisch B1plus (AR- B1+)

LC-Arabic 1

Arabisch B1plus is bedoeld voor mensen die minimaal drie cursussen Arabisch hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken.

Na het volgen van deze cursus:

 • begrijp en bespreek je belangrijke punten in vertrouwde onderwerpen;
 • begrijp je de belangrijkste ideeën van de teksten zoals Aljazeera en BBC arabic, of ze nu over tastbare of abstracte onderwerpen gaan, inclusief discussies over het vakgebied;
 • communiceer je met een zekere mate van spontaniteit en vloeiendheid die de interactie met moedertaalsprekers voor beide partijen;
 • produceer je gedetailleerde teksten over een breed scala aan onderwerpen en leg je jouw standpunt uit;
 • kun je de voor- en nadelen van het onderwerp van een discussie bespreken.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Cursusmateriaal: Tijdens de cursus werk je met een reader. Aan deze reader zijn geen kosten verbonden.

Certificaat B1plus: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Registratie en intake

Je kunt je inschrijven voor de A1 cursus via het inschrijfformulier. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Als je al enige kennis van de taal hebt en je wilt je aansluiten bij een niet-beginnersgroep, maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met nouran.ahmed[at]maastrichtuniversity[dot]nl. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum of online.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 325
 • UM-medewerkers en alumni € 395
 • Alle ander deelnemers € 510

Certificaat en ECTS-punten

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je ten minste 12 van de 14 sessies bijwonen én voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.