Onderzoekslaboratoria Campus Venlo geopend

De onderzoekslaboratoria in de Villa Flora in Venlo zijn op 31 mei feestelijk geopend. Het onderzoek op de Campus Venlo naar effecten van voeding vindt plaats binnen het Centre for Healthy Eating and Food Innovation (HEFI) en het Food Claims Centre Venlo (FCCV). Met deze labs kan de Brightlands Campus Greenport Venlo een volwaardige academische gemeenschap genoemd worden, waar zowel onderzoek als onderwijs een plaats heeft.

labs venlo

Hoe zit het ook alweer met de UM en Venlo?

De Universiteit Maastricht biedt sinds 2009 onderwijs aan in Venlo; eerst twee masteropleidingen en sinds 2015 ook de bachelor University College Venlo. Het onderwijs sluit vanaf het begin aan bij de thema’s waar Venlo groot mee is geworden: voeding en logistiek. Ook het onderzoek dat er plaatsvindt, onder meer naar de psychologie van eten, microbiologie en spijsvertering en de HEFI- en FCCV-centres passen hierbinnen.

Wat kun je in het nieuwe lab (laten) onderzoeken?

De nieuwe laboratoria zijn uitgerust met unieke, geavanceerde apparatuur die het menselijk darmstelsel tot in detail nabootst.  Zo kan de afbraak van voedingsstoffen in combinatie met de micro-organismen in de darmen aangetoond worden. Ook kunnen gezondheidseffecten bij proefpersonen vastgesteld worden en is er onderzoek naar smaakbeleving en eetgedrag. Interessant voor wetenschappers, maar ook voor de voedingsindustrie. Door gecontroleerde tests zijn gezondheidsclaims te bewijzen of te verwerpen. Ondernemers zijn dan ook van harte welkom om producten te laten testen. Dat kan snel; soms zijn binnen enkele dagen resultaten bekend.

Nick Bos, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de UM, verrichtte namens de UM mede de openingshandeling. Hij benadrukte het belang van de Campus Venlo, die net als de drie andere Brightlands campussen gezien wordt als ‘vliegwiel’ van de economische ontwikkeling van Limburg. “We richten ons op deze campussen op de thema’s waarin de regio sterk is en die aansluiten op ons onderwijs en onderzoek. Dit soort initiatieven vormen de basis voor een Euregio met een vitale, gezonde, mobiele en goedopgeleide bevolking, inclusief voldoende hoogopgeleide kenniswerkers.

Hugo Thomassen (Photography)