Course

Nieuw recht 2018

Deze cyclus biedt juristen de gelegenheid in een overzichtelijk tijdsbestek van drie middagen hun kennis te actualiseren op de volgende vier rechtsgebieden:
Onrechtmatige daad, burgerlijk procesrecht, huurrecht en intellectueel eigendom.

Docenten

  • Prof.Mr. F. Oldenhuis,  hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Groningen, Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen
  • Mr. F.J. Fernhout, universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht
  • Mr. H. Heynen, advocaat bij Boels Zanders te Roermond
  • Prof.Mr. D. van Engelen, hoogleraar Intellectueel eigendom aan de Universiteit Maastricht en tevens advocaat bij Ventoux Advocaten te Utrecht

 

Doelgroep

Advocaten met een voltooide stage-opleiding, bedrijfsjuristen en overige juristen.

Programma

Dinsdag 4 december 2018:

  • Onrechtmatige daad: Prof.Mr. F. Oldenhuis
  • Burgerlijk procesrecht: Mr. F. Fernhout

Dinsdag 11 december 2018:

  • Huurrecht: Mr. H. Heynen
  • Intellectueel eigendom: Prof.Mr. D. van Engelen

Praktische informatie

De cursus wordt op dinsdag 4 en 11 december 2018 van 12.45 – 17.15 uur in hotel de l’Empereur te Maastricht gehouden.

Studiepunten

PO8

8 PO-NOVa studiepunten, 2 PO-NOvA per onderwerp.