Inschrijving zonder afgeronde vooropleiding

Zachte-knipregeling

Hieronder bespreken we een van de compensatiemaatregelen die we instellen om studenten tegemoet te komen die door COVID-19 vertraging hebben opgelopen: de zachte-knipregeling. Deze regeling betekent dat je je kunt inschrijven voor een vervolgopleiding zonder afgeronde vooropleiding.

Was je studievoortgang in academisch jaar 2020-2021 vanwege de COVID-19 pandemie niet voldoende om je vooropleiding op tijd af te ronden, dan krijg je ook in studiejaar 2021/2022 (voor zowel september- als februari-instroom) de mogelijkheid om onder bepaalde condities voorwaardelijk te beginnen aan je vervolgopleiding bij de UM.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de zachte knip?

Wanneer je doorstroomt van een bachelor naar UM (pre-)master:

  • Of je nu een bachelor volgt aan de UM of aan een andere hoger-onderwijsinstelling, je kunt in beide gevallen gebruikmaken van de zachte-knipregeling om in te stromen in een UM (pre-)master.
  • Je kunt dankzij de zachte-knipregeling starten met een UM-(pre)master als je minimaal 80% van de te behalen ECTS van het laatste jaar van je bachelor hebt behaald en alle voorgaande jaren met succes volledig hebt afgerond. Een voorbeeld: in het geval van een 3-jarige bachelor mogen dus maximaal 12 ECTS uit jaar 3 van de bachelor ontbreken. Voor instroom in de master Geneeskunde geldt een aanvullende voorwaarde bovenop de bovenstaande 80%-norm. Daar geldt namelijk dat minimaal ook alle clusters behaald moeten zijn.
  • In afwijking van de bovenstaande 80%-norm hanteren enkele opleidingen een ruimere norm om studenten toe te laten op basis van de zachte knip. Uiterlijk eind mei hebben de faculteiten de informatie hierover geactualiseerd op de Admission requirements pagina (of Toelatingseisenpagina) van de betreffende opleiding

Wanneer je doorstroomt van pre-master of schakelprogramma naar UM-master:
Kom je uit een pre-master of schakelprogramma (bij de UM of een andere instelling voor hoger onderwijs), dan beoordeelt de UM-masteropleiding of je kunt starten op basis van de behaalde voorkennis. De 80% norm geldt daarbij als leidraad.

Wanneer je doorstroomt van hbo-propedeuse naar UM-bachelor:
Zit je in de propedeutische fase aan een Nederlandse hbo-instelling, dan kun je in september 2021 beginnen aan een UM-bacheloropleiding als je uiterlijk 1 augustus 2021 een afrondingsbewijs van je Nederlandse hbo-instelling bij de UM aanlevert waarin jouw hbo-instelling verklaart dat je naar verwachting vóór 1 januari 2022 je propedeutische fase met succes zal afronden. Daarnaast moet je voldoen aan eventuele andere toelatingseisen.

Let op: deze regeling heeft alleen te maken met een tekort in de diploma-eis in de toelating. De algemeen geldende toelatingseisen blijven gewoon van kracht, zoals taaleisen of het feit dat de vooropleiding inhoudelijk moet passen bij de gekozen opleiding.

 

Hoe vraag je de zachte-knipregeling aan (voor studiestart aan de UM in september 2021)?

Ben je een UM-student (bachelor, schakelprogramma, pre-master) die wil doorstromen naar een UM-(pre-)masteropleiding?

Ga naar het aanvraagformulier (door jou in te vullen) en volg de daarin vermelde instructies

Deadline waarvóór aanvraagformulier per e-mail binnen moet zijn bij de UM: 15 augustus 2021

-------------

Ben je een student aan een andere hoger-onderwijsinstelling dan de UM (bachelor, schakelprogramma, pre-master) die wil doorstromen naar een UM-(pre-)masteropleiding?

Ga naar het aanvraagformulier (door jou in te vullen) en volg de daarin vermelde instructies
Laat de instituutsverklaring invullen door de onderwijsinstelling waar je nu je vooropleiding volgt
Vraag een gewaarmerkte cijferlijst aan bij de onderwijsinstelling waar je nu je vooropleiding volgt

Deadline waarvóór hardcopies van aanvraagformulier + instituutsverklaring + gewaarmerkte cijferlijst per reguliere post binnen moeten zijn bij de UM: 15 augustus 2021

-------------

Ben je een hbo-propedeusestudent die wil doorstromen naar een UM-bacheloropleiding?

Ga naar het aanvraagformulier (door jou in te vullen) en volg de daarin vermelde instructies
Vraag een afrondingsverklaring aan bij jouw hbo-instelling
Vraag een gewaarmerkte cijferlijst aan bij jouw hbo-instelling

Deadline waarvóór afrondingsverklaring per reguliere post binnen moet zijn bij de UM:
1 augustus 2021

Deadline waarvóór hardcopies van aanvraagformulier + gewaarmerkte cijferlijst per reguliere post binnen moeten zijn bij de UM: 15 augustus 2021