Inschrijving zonder afgeronde vooropleiding

Zachte-knipregeling

Hieronder bespreken we een van de compensatiemaatregelen die we instellen om studenten tegemoet te komen die door COVID-19 vertraging hebben opgelopen: de zachte-knipregeling. Deze regeling betekent dat je je kunt inschrijven voor een vervolgopleiding zonder afgeronde vooropleiding.

Was je studievoortgang in academisch jaar 2021/2022 vanwege de COVID-19 pandemie niet voldoende om je vooropleiding op tijd af te ronden, dan krijg je ook in studiejaar 2022/2023* de mogelijkheid om naast je huidige opleiding al voorwaardelijk te starten met je vervolgopleiding bij de UM. Wel onder bepaalde condities.
*aanvragen zachte-knipregeling is alleen nog mogelijk voor een studiestart in februari 2023, niet meer voor een studiestart in september 2022

Wanneer kom je in aanmerking voor de zachte knip?

Wanneer je doorstroomt van een bachelor naar UM (pre-)master:

 • Of je nu een bachelor volgt aan de UM of aan een andere hoger-onderwijsinstelling, je kunt in beide gevallen gebruikmaken van de zachte-knipregeling om in te stromen in een UM (pre-)master.
 • Je kunt dankzij de zachte-knipregeling starten met een UM-(pre)master, als je:
  - jaren 1 en 2 (en bij een 4-jarige bachelor ook jaar 3) volledig en met succes hebt afgerond; en
  - je van het laatste bachelorjaar minimaal 80% van de te behalen ECTS hebt behaald.
  Een voorbeeld: in het geval van een 3-jarige bachelor mogen dus alleen uit jaar 3 maximaal 12 ECTS ontbreken.
  Voor instroom in de master Geneeskunde geldt een aanvullende voorwaarde bovenop de bovenstaande 80%-norm. Daar geldt namelijk dat minimaal ook alle clusters behaald moeten zijn.
 • In afwijking van de bovenstaande 80%-norm hanteren enkele opleidingen een ruimere norm om studenten toe te laten op basis van de zachte knip. Ga op de UM-website naar de opleiding die jij wil gaan volgen; onder ‘Toelatingseisen’ kun je zien of die opleiding een ruimere norm hanteert bij de zachte knip toelatingseisen voor studiejaar 2022/2023.

Wanneer je doorstroomt van pre-master of schakelprogramma naar UM-master:
Kom je uit een pre-master of schakelprogramma (bij de UM of een andere instelling voor hoger onderwijs), dan beoordeelt de UM-masteropleiding of je kunt starten op basis van de behaalde voorkennis. De 80% norm geldt daarbij als leidraad.

Let op: de zachte-knipregeling heeft alleen te maken met het (nog) niet kunnen voldoen aan de diploma-eis als voorwaarde voor toelating tot de gewenste opleiding. De overig geldende toelatingseisen blijven gewoon van kracht, zoals de taaleisen of het feit dat de vooropleiding inhoudelijk moet passen bij de gekozen opleiding.

Let op: naast een voorwaardelijke start met je vervolgopleiding bij de UM, dien je ook nog ingeschreven te zijn voor je huidige vooropleiding, zodat je deze kunt afronden.

Let op: je moet je vooropleiding uiterlijk 31 augustus 2023 hebben afgerond. Mocht dat niet lukken, dan kun je niet verder studeren in je (pre-)master en dien je eerst je vooropleiding succesvol af te ronden voordat je weer verder kunt studeren. Het is dus verstandig om vooraf goed te checken of het afronden van je vooropleiding ook echt mogelijk is vóór 31 augustus 2023.

Hoe vraag je de zachte-knipregeling aan?

Ben je een UM-student (bachelor, pre-master) die wil doorstromen naar een UM-(pre-)masteropleiding?

 Ga naar het aanvraagformulier (door jou in te vullen) en volg de daarin vermelde instructies

Deadline waarvóór het aanvraagformulier per e-mail binnen moet zijn bij de UM: 
- Deadline voor studiestart in september 2022 en februari 2023 is verlopen

Ben je een student aan een andere hoger-onderwijsinstelling dan de UM (bachelor, schakelprogramma, pre-master) die wil doorstromen naar een UM-(pre-)masteropleiding?

 Ga naar het aanvraagformulier (door jou in te vullen) en volg de daarin vermelde instructies
 Laat de instituutsverklaring invullen door de onderwijsinstelling waar je nu je vooropleiding volgt
 Vraag een gewaarmerkte cijferlijst aan bij de onderwijsinstelling waar je nu je vooropleiding volgt

Deadline waarvóór hardcopies van aanvraagformulier + instituutsverklaring + gewaarmerkte cijferlijst per reguliere post binnen moeten zijn bij de UM: 
- Deadline voor studiestart in september 2022 en februari 2023 is verlopen

Ben je een student aan een Nederlandse hbo-instelling die op basis van zijn propedeuse wil doorstromen naar een UM-bacheloropleiding?

 Ga naar het aanvraagformulier (door jou in te vullen) en volg de daarin vermelde instructies
 Vraag je hbo-instelling om een afrondingsadvies* (ingevuld, ondertekend en gewaarmerkt door de hbo-instelling) én een gewaarmerkte cijferlijst

 

*Een afrondingsadvies omvat:

Een officiële verklaring namens de Examencommissie van de hbo-instelling dat in redelijkheid verwacht mag worden dat de student voor 1 januari 2023 het betreffende hbo-propedeuse afrondt.
Een overzicht van welke studiepunten nog behaald moeten worden:
- Op welke momenten deze punten behaald kunnen worden.
- Wanneer deze inzet afgerond kan zijn c.q. de propedeuse behaald kan worden.

Een verklaring dat de studievertraging gerelateerd is aan COVID-19.
Contactpersoon (met e-mailadres en telefoonnummer) van de hbo-begeleider waarmee de wo-opleiding desgewenst contact kan opnemen voor nader overleg.

 

Deadline is verlopen