UM Platform voor Onderzoeksethiek en Integriteit

Het UM Platform voor Onderzoeksethiek en Integriteit heeft tot doel om binnen de UM de discussie over onderzoeksethiek en integriteit te stimuleren, de uitwisseling van best practices tussen faculteiten te bevorderen en evenementen over relevante onderwerpen te organiseren. Het platform onderscheidt zich van de facultaire toetsingscommissies voor ethiek - die onderzoeksprojecten beoordelen en goedkeuren - en de commissie voor wetenschappelijke integriteit - die specifieke klachten over wetenschappelijke integriteit behandelt. Het Platform komt ten minste twee keer per jaar bijeen.
 

Aankomend evenement:
#MeTooAcademia: The Learning Curve - theatervoorstelling
Datum: 12 december 
 Klik hier voor meer informatie.

REI onderzoeksgrant 2021-2022

Het REI-platform stimuleert onderzoek en activiteiten die het bewustzijn op het gebied van ethiek en integriteit bevorderen. Ter bevordering hiervan wordt onder ander een subsidie uitgereikt aan onderzoeksvoorstellen die dit bevorderen. 

het In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvingen we dit jaar slechts drie onderzoekvoorstellen. Aan de volgende twee voorstellen werd een grant ter waarde van €10.000 toegekend:

 • Het eerste winnende project is getiteld Afbakening van wetenschappelijke integriteit, onderzoeksethiek en onderzoekskwaliteit: de routes naar het in kaart brengen van goede wetenschap. Het project is ingediend door dr. David Shaw (Assoc. Prof, CAPHRI Quality Officer, vicevoorzitter van FHML REC) en dr. Bart Penders (Assoc. Prof, lid CAPHRI Quality Assurance Committee).
   
 • Het tweede winnende project is ingediend door Bart Penders van FHML, Gezondheid, Ethiek & Maatschappij en Anke Oenema van de afdeling/faculteit/eenheid: FHML, Gezondheidsbevordering. Dit project geeft inzicht in de inhoud van het verborgen REI-curriculum en de impact ervan op de perceptie van studenten van het belang en de intentie voor de implementatie van de REI-principes.

 Lees meer over de gewonnen onderzoeksvoorstellen.

Vacature:
REI PhD Programma Open Science

Wij bieden een 4-jarig executive PhD-programma in Open Science aan. Promovendi worden begeleid door een team van onderzoekers op het gebied van wetenschappelijke integriteit en UM REI-medewerkers, op geselecteerde onderwerpen die relevant zijn voor onderzoeksethiek en integriteit.
 Klik hier voor meer informatie 

De leden van het UM Platform voor Onderzoeksethiek en Integriteit:

Contact

Stuur een e-mail naar Maria Vivas Romero via platformrei@maastrichtuniversity.nl 

News

 • Waarom doen mensen wat ze doen? Om deze complexe vraag te beantwoorden moet Hannes Rusch van alles een beetje zijn: econoom, bioloog, filosoof, wiskundige. Hij kreeg onlangs een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro om een interdisciplinair theoretisch kader voor de beschrijving van uitbuitingsrelaties te ontwikkelen en dit empirisch te toetsen.

 • De studiereeks "Fachkraft 2030", die in de zomer van 2012 van start ging als een vrij bescheiden doctoraalproject aan de afdeling Macro-, International- en Labour Economics van de Universiteit Maastricht, is sindsdien uitgegroeid tot een zeer breed opgezet studentenonderzoek in Duitsland. En wellicht een uitstekend voorbeeld van hoe onderzoek kan worden opgezet en voortgezet met relatief weinig financiële middelen. 

More news items
 • Bacteriën opsporen, klaar terwijl u wacht! Onderzoeker en universitair hoofddocent Sensor Engineering Bart van Grinsven deed een onverwachte ontdekking. Hij vond een snelle testmethode op basis van warmteoverdracht, waarmee microdeeltjes (bacteriën, vergif, eiwitten) in een vloeistof kunnen worden gedetecteerd. Vanuit de startup Sensip-dx bouwt Jaap Drenth 'de technologie van Bart' uit tot een commercieel testapparaat.

 • Aan de keukentafel van Burak Can, universitair hoofddocent Data Analytics and Digitalisation, is het een gezellige drukte. Er wordt in het Turks, Engels en Nederlands gepraat. “Ik praat Turks met mijn kinderen, mijn vrouw Ingrid Nederlands en wij praten onderling Engels met elkaar.” Op het menu staat een van de lievelingsgerechten van de kinderen: een Turkse linzenstoof. Tenminste dat denken ze.

 • Gera Nagelhout is in veel opzichten geen typische hoogleraar: ze was de eerste uit haar gezin die naar de universiteit ging en werd vervolgens al op haar vierendertigste benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheid en Welzijn van Mensen met een Lagere Sociaaleconomische Positie.

 • Aan SBE-onderzoeker Jakob Raymaekers is een Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship toegekend voor zijn onderzoeksproject over Causal Discovery. Het doel van dit Fellowship is om de carrière van onderzoekers te ondersteunen en excellentie in onderzoek te bevorderen.

 • SBE-onderzoekers Anouk Festjens (MSCM) en Nico Pestel (ROA) hebben een NWO-subsidie gekregen voor hun onderzoeksprojecten in het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SSH). Deze subsidies zijn specifiek bedoeld om gedurfde, door nieuwsgierigheid gedreven ideeën te stimuleren, ook als de uitkomst onzeker is. De focus ligt op het bevorderen van wetenschap, ongeacht de resultaten.

 • De Raad van Commissarissen van Netspar heeft Prof. Dr Lisa Brüggen benoemd tot directeur van Netspar. Met ingang van 1 maart 2023 start zij haar rol als directeur, terwijl zij haar ambt als hoogleraar Financials Services aan de Maastricht University School of Business and Economics (SBE) voortzet.

 • Kinderen die te vroeg zijn geboren, hebben vaak problemen met hun longen. Kunnen stamcellen helpen om hun beschadigde longen te repareren? Bioloog Tim Wolfs onderzoekt het met steun van Longfonds.

 • Voor haar verdiensten op het gebied van PGT is prof. dr. Christine de Die onlangs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Onderzoek naar het ontstaan van hartfalen kan nog niet zonder dierproeven. Maar dankzij verbeterde technieken zijn er nu de helft minder dieren nodig om de stofwisseling van hartcellen bij het ontstaan van hartfalen te bestuderen.

 • In een unieke animatie hebben Maastrichtse wetenschappers de levenscyclus van het virus inzichtelijk gemaakt voor een breed publiek. Dit hebben zij gedaan aan de hand van echte microscopische beelden van geïnfecteerde cellen.

 • Onder druk wordt veel vloeibaar, zo liet de covid-pandemie zien. Karin Faber, hoogleraar neurologie en directeur patiëntenzorg van het Maastricht UMC+, en universitair docent management van zorginstellingen Daan Westra kijken terug op een woelige tijd.

 • Rendement woningisolatie is zo hoog dat subsidies grotendeels overbodig zijn

 • De UM heeft samen met 50 andere kennisinstellingen het Agreement Reforming Research Assessment ondertekend. Deze overeenkomst richt zich op het implementeren van een beter, effectiever, efficiënter en inclusiever onderzoekssysteem.

 • Technologie kan ongelijkheid in het onderwijs vergroten als verkleinen. Dat is de conclusie van professor in onderwijs Carla Haelermans van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht. Ze deed jarenlang onderzoek naar het onderwerp en spreekt op vrijdag 30 september haar inaugurele rede uit aan de Universiteit Maastricht.

 • Zuyd Hogeschool, philharmonie zuidnederland en de Universiteit Maastricht zetten de komende vier jaar hun samenwerking in het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM) voort.

 • Kinderen uit kansarme gezinnen in ons land leven gemiddeld vijftien jaar korter in goede gezondheid. Volgens professor Gera Nagelhout, die zelf opgroeide in een gezin met een lagere sociaal economische positie, moet de overheid meer doen om armoede te voorkomen en de gezondheid te bevorderen.

 • en consortium geleid door wetenschappers van het Maastricht UMC+ start met klinische trials voor een innovatieve stamceltherapie tegen onder meer genetische spieraandoeningen en spierafbraak bij ouderen. Op 13 en 28 juli krijgen de eerste twee patiënten met een erfelijke spieraandoening van de energiestofwisseling, gezonde lichaamseigen spierstamcellen toegediend. 

 • Vloeiend leren lezen en schrijven lijkt voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar dat is het eigenlijk niet. Zeker niet voor mensen met dyslexie. In dit college legt neurowetenschapper Milene Bonte uit waarom.

   

 • Zou het milieu erbij gebaat zijn als we plastic vervangen door papier of glas? Nee, is het verrassende antwoord van Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics. Zij pleit voor een alternatieve aanpak, gericht op meer bewustwording en kennis op het gebied van recycling.

 • Bij verschillende erfelijke hersenziekten beschadigt een gemuteerd eiwit de hersencellen, wat leidt tot verslechtering van de gezondheid, handicaps en de dood. Er is nu hoop op de ontwikkeling van experimentele therapieën die de productie of toxische effecten van deze eiwitten kunnen remmen. Een consortium van verschillende organisaties, waaronder de afdeling Neurologie van het MUMC, heeft een subsidie van 4,7 miljoen euro gekregen.

 • Frans Verhey, hoogleraar Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie is trots op wat er met het Alzheimer Centrum Limburg is bereikt en op het team dat werkt vanuit één visie: mensen met Alzheimer perspectief op kwaliteit van leven bieden. “Te vaak wordt Alzheimer gezien als een afschuwelijke, dodelijke hersenziekte waar niet mee te leven valt. Maar met de juiste ondersteuning en zorg kun je vaak nog een zinvol en plezierig leven hebben.” 

 • In haar promotieonderzoek bestudeert Akudo McGee het aanvechten van EU-normen door lidstaten. Als Amerikaans staatsburger van Nigeriaanse afkomst, bekijkt ze de Europese integratie vanuit het perspectief van een buitenstaander met fascinatie en groeiende bezorgdheid.

 • In het Vidi-project van Ann Meulders, hoofddocent Experimental Health Psychology, ligt de focus op een bewezen voorspeller van chronische pijn: pijnvermijding. Een belangrijk mechanisme achter de generalisering hiervan is onzekerheid over toekomstige pijn. Dit toont haar promovenda Eveliina Glogan in haar proefschrift aan.

 • Frederic Schaper heeft als arts-klinisch onderzoeker één brandende ambitie: een soort landkaart maken van de netwerkverbindingen in de hersenen om uiteindelijk hersenziekten als epilepsie, depressie en Parkinson beter te behandelen. Dit najaar verwacht de UM-alumnus met zijn collega’s van de Amerikaanse Harvard Medical School de eerste, veelbelovende resultaten te publiceren.

 • Samen met haar masterstudenten onderzoekt Milena Pavlova de toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten. Haar bevindingen geven reden tot zorg: in veel landen heeft deze groep geen of weinig toegang tot gezondheidszorg, terwijl dat juist essentieel is.

 • Seksuele intimidatie in het openbaar wordt strafbaar als overtreding. Een goed idee, vindt hoogleraar straf(proces)recht Suzan van der Aa, maar niet genoeg. “Seksuele intimidatie op de werkvloer komt ook vaak voor en heeft voor de slachtoffers meestal meer impact.”

 • De Universiteit Maastricht (UM) heeft op 3 november het manifest Let’s talk about Yes van Amnesty International ondertekend. Daarmee zet de UM in op intensivering van activiteiten tegen seksueel geweld. De UM zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met partijen met eigen expertise, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals GGD/Centrum Seksueel Geweld, politie en gemeente.

 • Didier Fouarge heeft opvallend veel eetherinneringen. Opgegroeid in het Belgische Namur is hij als enig kind van jongs af aan gewend aan vers en lekker eten. “Wanneer mijn moeder een keer minder tijd had en er doperwtjes uit blik op tafel kwamen, was ik teleurgesteld.” Niet verwonderlijk dat koken voor de hoogleraar economie meer dan een hobby is.

 • zintuigen

  Voorbij de eerste blik

  Emilie Sitzia ontving de prestigieuze Comenius Leadership Fellowship voor een drie jaar durend project over het leren gebruiken van alle zintuiglijke vaardigheden, niet alleen kijken maar ook horen, voelen en ruiken. Lik dit artikel en de kans is groter dat je het onthoudt.

 • De hele wereld maakt zich zorgen over cyberveiligheid en de Russische politiek. Maar digitale technologie speelt ook een intrigerende rol bij de komende verkiezingen in Rusland zelf, zegt Ruslandexpert Mariëlle Wijermars.

 • Constance Sommerey bekleedt samen met haar drie collega’s een centrale rol in het bevorderen, monitoren en constant agenderen van vraagstukken op gebied van inclusiviteit en diversiteit. "Diversiteit en inclusiviteit raken de kern van de samenleving en daarmee ook het hart van de academische wereld." Vierdejaars student Geneeskunde Hillmann Batuo uit Kameroen vertelt zijn verhaal.

 • Een depressie kan zich net zo gedragen als de economie, vermoedt arts-onderzoeker Suzanne van Bronswijk. Een model gebaseerd op econometrische modellen, kan daarom helpen bij de keuze voor een behandeling.

 • Twee van de drie finalisten die in de strijd zijn om de titel Wetenschapstalent 2021 van New Scientist zijn verbonden aan de Universiteit Maastricht (UM).

 • Hidde van Steenwijk, afgestudeerd in de farmacie, raakte gefascineerd door de gezondheidseffecten van groente en fruit en werd promovendus aan het University College Venlo. Binnen het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ werkt hij de komende vier jaar aan een innovatief challenge model waarmee hij de gezondheidseffecten van groente en fruit wetenschappelijk hoopt te kunnen aantonen.

 • Het project bouwt voort op verschillende technische ontwikkelingen bij M4I op het gebied van massaspectrometrie-imaging (MSI) en lipiden-analyse.

 • Tachtig jaar geleden opende DSM in Geleen zijn centrale laboratorium voor fundamenteel onderzoek. Nu is het oude lab onderdeel van Brightlands Chemelot Campus. Komend najaar wordt met het Festival Feel the Chemistry uitgebreid stilgestaan bij tachtig jaar innovatie én vooruitgekeken naar de toekomst. Maastricht University is één van de founding fathers van de campus en nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zoals het Maastricht Institute for Biobased Materials, gevestigd in het hart van de campus.

 • SURF, een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stimuleert projecten op het gebied van Online onderwijs en Open leermaterialen. Zij heeft naast de subsidie van onze collega’s Gijs van Dijck en Gwen Noteborn waar al eerder een melding van gemaakt is, ook een project van de Open Universiteit toegekend, waar onze collega Natasja van der Meer aan meewerkt.

 • De verstrengeling tussen de olie-industrie en de wetenschap is een van de pijlers onder Cyrus Mody's onderzoek naar hoe om te gaan met duurzaamheid in tijden van schaarste. Hij ontving hiervoor dit jaar een NWO Vici-beurs.  

 • Op 1 mei 2020 is professor Gerard van Rooij benoemd tot hoogleraar Plasma Chemistry bij de Faculty of Science & Engineering.

 • Professor Anselm Kamperman Sanders en doktor Anke Moerland, beiden verbonden aan de rechtenfaculteit, ontvingen in 2017 voor hun project EIPIN Innovation Society een bijdrage uit het Europese Marie Skłodowska-Curie programma Horizon 2020 om te onderzoeken wat de invloed is van intellectueel eigendom op innovatiecycli.

 • Katleen Gabriels van de Universiteit Maastricht is moraalfilosoof en gespecialiseerd in computerethiek. Ze bestudeert hoe moraal en computertechnologie elkaar wederzijds beïnvloeden. In haar nieuwe boek Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI werpt ze vragen op waarop dringend antwoorden nodig zijn.

 • joordens en claessens

  Is time on our side?

  Paleontologie en evolutiebiologie waren tot nu toe geen grote wetenschapsgebieden aan de UM. Dat gaat de komende jaren veranderen, zeggen de recent begonnen hoogleraren José Joordens en Leon Claessens.

 • Het B-solutions project 'Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen' is succesvol afgerond met de lancering van de eerste roadmaps en factsheets.

 • Bijna 150.000 mensen in Nederland lijden aan diabetes type 1. Aart van Apeldoorn, diabeteswetenschapper van het Institute for Technology Inspired Regenerative Medicine (MERLN), ontwikkelt een implantaat dat de insulinespuit overbodig maakt: het 'theezakje'.

 • De meeste universiteiten doen onderzoek naar hoe juridisch om te gaan met deze nieuwe technologieën. Maar hoe KI zelf gebruikt kan worden in het juridisch vakgebied, daar wordt nauwelijks onderzoek naar gedaan. Het Maastricht Law and Tech Lab springt in dat gat.

 • Elektrische mobiliteit is de toekomst? Volgens ITEM-onderzoeker Martin Unfried is dat zeker het geval!

 • Op 23 september 2019 vond het MoveS seminar Netherlands plaats in Maastricht. Het thema van dit seminar was “Freedom of movement in the Euregion Meuse-Rhine” en werd gezamenlijk georganiseerd door MoveS, prof. Anne Pieter van der Mei en Expertisecentrum ITEM.

 • s

  Impact WNRA vanaf 2020*

  Werkt u bij een Nederlandse universiteit of academisch ziekenhuis en tegelijkertijd ook over de grens in België of Duitsland? Dan gaan er mogelijk wijzigingen optreden in uw sociaalzekerheidssituatie ten gevolge van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die ingaat op 1 januari 2020.

 • Placeholder

  Eten verbindt

  Soulkitchen: een kijkje in de keuken van UM-medewerkers
  Catalina Goanta, universitair docent Privat Law, is de ultieme gastvrouw: “Dat vinden we in Roemenië heel normaal. Als je ergens op bezoek gaat en je krijgt niets te eten, dan is dat een reden om nooit meer terug te komen. Het is een teken van respect.”

 • Portret van Sophie Vanhoonacker, decaan van de Faculty of Arts and Social Sciences: “Als ik ernaar gevraagd word, wil ik best iets vertellen over mezelf. Maar de meeste mensen praten graag.”

 • Frank Nijpels sleutelt aan de Vitrojet, een fonkelnieuw apparaat dat samples prepareert voor een vorm van elektronenmicroscopie die in 2017 onderscheiden werd met de Nobelprijs voor Scheikunde.

 • Een mooie stap op weg naar duurzame landbouw.

 • Hoewel er de afgelopen decennia al veel is verbeterd voor mensen met een beperking in Europa, is de klus nog lang niet geklaard. Professor Lisa Waddington coördineert de inbreng van de Universiteit Maastricht in een nieuw project: Disability Advocacy Research in Europe (DARE). Dit nieuwe Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) financiert het promotieonderzoek van vijftien pas begonnen onderzoekers.

 • UM-onderzoekers van vier verschillende faculteiten ontvingen samen 1 miljoen euro subsidie voor onderzoek in ontwikkelingslanden.

 • Op 16 november vond voor de vierde keer de jaarlijkse conferentie van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) plaats. Zo’n 120 ervaringsdeskundigen en wetenschappers uit binnen- en buitenland kwamen in Brussel bijeen om te spreken over het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking: toekomstige uitdagingen’.

 • De Chinese kunstenares Yiyun Chen won samen met de UM-wetenschappers prof. dr. Patrick Schrauwen en dr. Vera Schrauwen-Hinderling van de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen de BAD Award ter waarde van 25.000 euro, waarmee ze een kunstzinnig/semi-wetenschappelijk experiment gaan uitvoeren. Op 15 oktober betreedt Chen een zelfgebouwde kamer in Eindhoven om er een maand in te verblijven.

 • Uit een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit van Maastricht (ROA) blijkt dat Limburg verhoudingsgewijs een groot aantal jongeren heeft zonder baan, opleiding of training en dat dit aantal tegen de landelijke trend in nog steeds groeit.

 • Fundamenteel onderzoek naar herstelproces van beschadigd weefsel.

 • De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) kent ruim 17 miljoen euro subsidie toe aan het verder ontwikkelen van een Nederlands netwerk voor elektronenmicroscopie (NEMI). Bijna 5 miljoen daarvan is bestemd voor de UM. Vanuit Maastricht is het instituut M4I van universiteitshoogleraren Ron Heeren (massaspectrometrie) en Peter Peters (cryo-elektronenmicroscopie) namelijk een van de initiatiefnemers van NEMI.

 • Marten de Vries, emeritus hoogleraar Social Psychiatry and Public Mental Health en Klasien Horstman, hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg hebben hun krachten gebundeld: op zoek naar verzoendende verhalen in Columbia.

 • Recent onderzoek van professor Gassmann toont aan dat investering in sociale beschermingssystemen een duidelijke meerwaarde heeft en de kosten-baten analyse op de langere termijn positief is.

 • Onderzoekers UM ontdekken dat sensatiedrang een doorslaggevende factor is bij deelname aan pijnlijke experimenten.

 • Het project VISION, een samenwerking tussen onderzoeksinstituut MERLN en de afdeling Oogheelkunde van het MUMC+, is gehonoreerd met een TOP subsidie van ZonMw.

 • Volledige openbaarheid van gegevens van huiseigenaren is achterhaald (promotie Anna Berlee).

 • Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben twee methodes ontdekt om leverontsteking te behandelen (promotie Tom Houben).

 • Hersenweefsel (dat voornamelijk bestaat uit eiwitten) is in een periode van vier á vijf weken compleet vernieuwd (nieuws MUMC+).

 • De Griekse paleoanthropologe Harvati is benoemd tot de 4e Eugène Dubois leerstoelhouder aan de Universiteit Maastricht.

 • 67% van de conservatoriumstudenten ondervindt klachten gerelateerd aan het veelvuldig musiceren (promotie Vera Baadjou)

 • Maastrichtse wetenschappers bouwen brug tussen kunst, data- en computer-science

 • It takes five years of uninterrupted stay in the Netherlands for a foreigner to become a Dutch citizen through naturalisation. According to some political parties, this is too short a period to become a full member of society. The government planned to increase the minimum residence requirement to seven years. Maarten Vink, professor of Political Science at Maastricht University, was against the proposal. “It’s not based on any scientific evidence.”

   

 • Veel bedrijven willen creativiteit en innovatie stimuleren, maar wat is de beste manier om dat te doen? Een publicatie van Alexander Brüggen, Christoph Feichter (beiden van SBE) en hun Amerikaanse collega Michael G. Williamson bevat enkele antwoorden.

 • Ook bij mensen zonder dementie zorgen zogeheten plaques (ook wel Alzheimer-eiwitten genoemd) voor het minder goed functioneren van het geheugen (MUMC+ nieuws).

 • Er blijkt samenhang te zijn tussen de aard van de werkzaamheden en de vorm van flexwerk. In het verlengde daarvan is er ook een verband tussen beroep en soort flexwerk (Inauguratie Wendy Smits).

 • Mbo’ers die carrièreperspectieven (heel) sterk hebben laten meewegen in hun keuze voor een opleiding zijn succesvoller op de arbeidsmarkt.

 • Het bepalen van Alzheimer-eiwitten in hersenvocht is een kansrijke techniek om de zorg rondom dementie en kwaliteit van leven te verbeteren (MUMC+ nieuws).

 • Isabella Grabner verricht baanbrekend onderzoek naar prestatiemeting en beloningssystemen. 

 • NUTRIM - een van de zes onderzoeksscholen binnen het Maastricht UMC+ - bestaat 25 jaar.

 • Catalina Goanta (universitair docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht) is een van de zeven kandidaten die voor 2018 een Niels Stensen Fellowship hebben ontvangen.

 • Academisch Centrum voor Epileptologie doet mee aan groot internationaal onderzoek (MUMC+ nieuws).

 • Behalve een succesvolle carrière in de wetenschap, had ze ook een succesvolle carrière in de muziek of sport kunnen hebben. De twee woorden die tijdens het interview het meest vallen, zijn ‘plezier’ en ‘inhoud’; de leidraad voor al haar keuzes. Aan carrièreplanning doet ze niet. Anita Jansen, hoogleraar experimentele klinische psychologie en decaan van de Faculty of Psychology and Neuroscience, werd dit jaar benoemd als lid van de KNAW.

 • Interview bioloog prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt (Bron: GezondIdee MUMC+)

 • Maar liefst drie Indonesische wetenschappers promoveren komende week aan de Universiteit Maastricht (UM) op onderzoek naar de effecten van wereldwijde duurzaamheidskeurmerken.

 • Om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland, of elders in Europa, moeten asielzoekers een geloofwaardig verhaal vertellen over hun identiteit, land van herkomst en reden om te vluchten. De manier waarop asielambtenaren vragen stellen, blijkt echter niet altijd bij te dragen aan een goede toets van de werkelijkheid. Dat blijkt uit het proefschrift dat Tanja van Veldhuizen vrijdag 22 september verdedigt aan de Universiteit Maastricht.

 • Prof. dr. Madelon Peters, hoogleraar Experimentele Gezondheidspsychologie over haar nieuwe boek 'Geluk en optimisme; een bewezen werkzaam programma op basis van positieve psychologie’.

 • Twee Maastrichtse publicaties leveren bewijs voor verband tussen hart- en vaatziekten en achteruitgang van de hersengezondheid (MUMC+ nieuws).

 • Publicatie ROA rapport schoolverlaters 2016.

 • Door drie eenvoudige regels te volgen kun je je “just-for-fun-20-selfies-per-dag” veranderen in een middel om een aanzienlijke hoeveelheid geld te verdienen op sociale media, dat is de conclusie van een onderzoeksstudie van Stefania Farace, een PhD student bij de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Ze werkte voor deze studie samen met professor Martin Wetzels (Universiteit Maastricht) en Tom van Laer en Ko de Ruyter (Cass Business School, University of London).

 • Onlangs sprak professor Onno van Schayck (CAPHRI/FHML) in het NOS Journaal over het project Exhale uit het Health in Slums programma dat hij mede heeft opgezet. In India wordt veelal binnenshuis gekookt op brandhout en dat is schadelijk voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden daardoor een half miljoen mensen. Van Schayck en projectpartners ontwikkelden een rookreducerend fornuis dat ervoor zorgt dat de rook niet in huis blijft hangen, maar wordt afgevoerd.

 • MijnIBDcoach zorgt voor een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en een betere therapietrouw voor patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening (MUMC+ nieuws).

 • Opmerkelijke resultaten van internationale REMOVAL-studie (MUMC+ nieuws).

 • Geneesmiddel voor maagzweren blijkt alternatieve toepassing te hebben (MUMC+ nieuws).

 • Metingen aan de microcirculatie zijn specialisme van De Maastricht Studie (MUMC+ nieuws).

 • Zowel de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar duurzame inzetbaarheid als die naar kanker en werk stonden centraal op het symposium ‘Goed werkgeverschap: gezond personeelsbeleid en omgang met werknemers met kanker’, dat vrijdag 9 juni aan de Universiteit Maastricht plaatsvond.

 • Terugblik op de promotie in 1981 van Marja van Dieijen, bestuursvoorzitter MUMC+  bij Coen Hemker, emeritus hoogleraar Biochemie

 • Vier onderzoekers van MERLN, het instituut voor Technology-Inspired Regenerative Medicine, richtten samen het spin-offbedrijf 4 Blue Cells op. Geïnspireerd door de vaak wonderschone beelden die ze in hun dagelijkse werk door de elektronenmicroscoop zien, kwamen ze op het idee om mensen hun persoonlijke verhaal te laten vertellen op dit microscopisch celniveau.

 • Prof. dr. Wiebe Bijker en Prof. dr. Valentina Mazzucato zijn onlangs benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de Stuurgroep NWO-WOTRO Science for Global Development.

 • Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basis- en het voortgezet onderwijs is achteruit gegaan, vooral in de laatste tien jaar.

 • Therese Grohnert, promovenda aan de Universiteit Maastricht, wilde weten waarom accountantskantoren soms slecht onderbouwde oordelen afgeven bij de jaarrekeningen van hun klanten.

 • Preventie van dementie kan worden gestimuleerd door een persoonlijk risicoprofiel op te stellen (MUMC+ nieuws).

 • Hartfalen, nierfalen en versleten tussenwervelschijven. Dit soort aandoeningen moet het lichaam in de toekomst zelf kunnen genezen.

 • De invloed van prebiotica bij mensen met overgewicht (MUMC+ persbericht).

 • Opmerkelijke bevinding in promotieonderzoek met data van De Maastricht Studie (MUMC+ nieuws).

 • Persbericht naar aanleiding van promotieonderzoek Wilfred Tuin (MUMC+ nieuws).

 • Benoeming prof. Dr. Carel van Schaik (1953) tot Eugène Dubois hoogleraar aan de Universiteit Maastricht voor het jaar 2017.

 • De Universiteit Maastricht / afdeling UMSPORT is één van de zestien partners in Active Campus Europe.

 • Bram Kroon aanvaardt leerstoel met oratie ‘Niet alleen met medicatie’ (MUMC+ nieuws)

 • De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) - een meetinstrument voor de kwaliteit van de basiszorg, ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit Maastricht- is vernieuwd.

 • Arts-onderzoekers van het Maastricht UMC+ krijgen van een particuliere stichting twee ton subsidie voor onderzoek naar de rol van vitamine C bij kanker (MUMC+ Nieuws).

 • Nederlanders met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal 500.000 euro geven jaarlijks gemiddeld 7.915 euro aan goede doelen.

 • Uitreiking van de Edmond Hustinx prijs voor de wetenschap en de UM Studentenprijs tijdens de Opening van het Academisch Jaar.

 • Ziektelastmeter UMC+ zorgt voor betere levenskwaliteit COPD-patiënten (MUMC+ nieuws).

 • Drie Nobelprijswinnaars spraken maandag 25 juli op Games 2016, het wereldcongres van de Game Theory Society, dat gehouden wordt aan de Universiteit Maastricht.

 • Drastische verandering van de bacteriesamenstelling in het maagdarmstelsel door antibiotica heeft geen duidelijke effecten op de stofwisseling van het menselijk lichaam (MUMC+ Nieuws).