UM Platform voor Onderzoeksethiek en Integriteit

Het UM Platform voor Onderzoeksethiek en Integriteit heeft tot doel om binnen de UM de discussie over onderzoeksethiek en integriteit te stimuleren, de uitwisseling van best practices tussen faculteiten te bevorderen en evenementen over relevante onderwerpen te organiseren. Het platform onderscheidt zich van de facultaire toetsingscommissies voor ethiek - die onderzoeksprojecten beoordelen en goedkeuren - en de commissie voor wetenschappelijke integriteit - die specifieke klachten over wetenschappelijke integriteit behandelt. Het Platform komt ten minste twee keer per jaar bijeen.
 

Aankomend evenement:
#MeTooAcademia: The Learning Curve - theatervoorstelling
Datum: 12 december 
 Klik hier voor meer informatie.

REI onderzoeksgrant 2021-2022

Het REI-platform stimuleert onderzoek en activiteiten die het bewustzijn op het gebied van ethiek en integriteit bevorderen. Ter bevordering hiervan wordt onder ander een subsidie uitgereikt aan onderzoeksvoorstellen die dit bevorderen. 

het In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvingen we dit jaar slechts drie onderzoekvoorstellen. Aan de volgende twee voorstellen werd een grant ter waarde van €10.000 toegekend:

  • Het eerste winnende project is getiteld Afbakening van wetenschappelijke integriteit, onderzoeksethiek en onderzoekskwaliteit: de routes naar het in kaart brengen van goede wetenschap. Het project is ingediend door dr. David Shaw (Assoc. Prof, CAPHRI Quality Officer, vicevoorzitter van FHML REC) en dr. Bart Penders (Assoc. Prof, lid CAPHRI Quality Assurance Committee).
     
  • Het tweede winnende project is ingediend door Bart Penders van FHML, Gezondheid, Ethiek & Maatschappij en Anke Oenema van de afdeling/faculteit/eenheid: FHML, Gezondheidsbevordering. Dit project geeft inzicht in de inhoud van het verborgen REI-curriculum en de impact ervan op de perceptie van studenten van het belang en de intentie voor de implementatie van de REI-principes.

 Lees meer over de gewonnen onderzoeksvoorstellen.

Vacature:
REI PhD Programma Open Science

Wij bieden een 4-jarig executive PhD-programma in Open Science aan. Promovendi worden begeleid door een team van onderzoekers op het gebied van wetenschappelijke integriteit en UM REI-medewerkers, op geselecteerde onderwerpen die relevant zijn voor onderzoeksethiek en integriteit.
 Klik hier voor meer informatie 

De leden van het UM Platform voor Onderzoeksethiek en Integriteit:

Contact

Stuur een e-mail naar Maria Vivas Romero via platformrei@maastrichtuniversity.nl 

News

  • De Universiteit Maastricht (UM) is een warm voorstander van Open Science en doet er veel aan om transparantie, toegankelijkheid en samenwerking te bevorderen. Zowel in onderzoek als onderwijs. Dennie Hebels, UM's Open Science Officer, legt uit waarom de Open Science beweging zo belangrijk is en wat...

  • Reumapatiënten met gunstige gezondheidsvaardigheden hebben minder last van hun ziekte én betere toegang tot medicijnen dan patiënten met minder gezondheidsvaardigheden.

  • De onderzoekers uit het team van Andre Dekker al langer gezien als dé experts op het gebied van data in de zorg, Artificial Intelligence (AI) en federated deep learning. In 2022 zetten ze zich ook wereldwijd op de datakaart.

More news items