UM herziene taalbeleid

De Universiteit Maastricht (UM), de meest internationale universiteit van Nederland, blijft investeren in het ontwikkelen en monitoren van de taalvaardigheid van haar studenten, medewerkers en alumni.

Door de hoge mate van diversiteit onder de studenten, personeel en onderzoekers wordt op alle niveaus op en rond de UM een veelheid aan talen gesproken. Een goede taalvaardigheid, schriftelijk en mondeling, is essentieel voor een academische vorming en kennisuitwisseling. Bij het meten en het verbeteren van de huidige taalniveaus is een belangrijke rol weggelegd voor het Talencentrum.

Informatie voor:

 1. Studenten (quick link plaatsen)
 2. Wetenschappelijk personeel (quick plaatsen)
 3. Ondersteunend personeel (quick plaatsen)
 4. Alumni (quick plaatsen)

1. Ontwikkeling en monitoring van de taalvaardigheid van studenten

De UM ondersteunt studenten bij het ontwikkelen van hun taalvaardigheid door een aantal gratis taaltrainingen ter beschikking te stellen:

 • B@sic Dutch; gratis cursus Nederlands voor 1e jaar bachelor- en master studenten met de focus op spreken en luisteren. Start 4x per jaar. 
 • ‘Professioneel schriftelijk communiceren in het Nederlands’ (5 gratis thematische workshops). Leer zakelijk schrijven om je voor te bereiden op de Nederlandstalige arbeidsmarkt. Voor alle Nederlandssprekende bachelor en master studenten (instapniveau NT2-II of B2 CEFR).
 • Een beurs voor een cursus Frans B2; een gratis cursus Frans voor studenten die al een gevorderd niveau hebben (instapniveau B1 CEFR) maar aanvullende training nodig hebben voordat ze een (EU) regionale Franstalige arbeidsmarkt betreden. Een sterke motivatie om tot de cursus te worden toegelaten is vereist.
 • Een beurs voor een cursus Duits B2; een gratis cursus Duits voor studenten die al een gevorderd niveau hebben (instapniveau B1 CEFR) maar aanvullende training nodig hebben voordat ze een (EU) regionale Duitstalige arbeidsmarkt betreden. Een sterke motivatie om tot de cursus te worden toegelaten is vereist.
 • Voor meer informatie en cursusdata over B@sic Dutch cursussen ga naar B@sic Dutch
 • Meer informatie en data van de workshops 'Professioneel schriftelijk communiceren' volgt nog.
 • Voor meer informatie over de cursus en de toelatingseisen voor Scholarships ga naar – Scholarships.

 

 

2. Taalvaardigheid van wetenschappelijk personeel

Het onderwijs aan de UM wordt gegeven in het Nederlands en/of Engels. Wetenschappelijk personeel van de UM dat meer dan 10% van hun benoeming besteden aan lesgeven en die geen moedertaalsprekers zijn, dienen te beschikken over een taalvaardigheidsniveau van minimaal C1 (CEFR) in de taal waarin ze lesgeven. Wetenschappelijk personeel dat deze taalvaardigheid niet heeft, krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan door hun afdeling gefinancierde cursussen en trainingen om het vereiste C1 taalniveau te bereiken. Het huidige taalvaardigheidsniveau kan worden aangetoond door een taalcertificaat of een UM quick test. Daarnaast wordt UM internationaal wetenschappelijk personeel met een vaste aanstelling aangemoedigd om een taalvaardigheidsniveau van minimaal B1 (CEFR) in het Nederlands te bereiken.

 • Laat je niveau bepalen en vraag een quick test aan. Kosten van deze test zijn EURO 40
 • Mocht het nodig zijn om een English Cambridge cursus te volgen, kijk dan hier voor verdere informatie over English Cambridge en de cursusdata.

3. Taalvaardigheid van ondersteunend personeel

De UM wil dat al het ondersteunend personeel een taalvaardigheidsniveau heeft dat past bij de vereisten van hun functie. Het belangrijkste doel is dat personeel optimaal kan presteren en hun werk in het Nederlands en/of Engels kan uitvoeren. Ondersteunend personeel moet een B1 (ERK) taalvaardigheidsniveau in het Nederlands en Engels hebben tenzij hun specifieke functie een lager of hoger taalniveau of een volledige vrijstelling vereist. Hier is het uitgangspunt dat:

Een minimum B1 (CEFR) taalvaardigheidsniveau in het Nederlands vereist is voor ondersteunend personeel dat uitsluitend in een Nederlandstalige omgeving werkt.  Een minimum B1 (CEFR) taalvaardigheidsniveau in zowel het Nederlands als het Engels is vereist voor ondersteunend personeel dat in een tweetalige omgeving werkt.

Ondersteunend personeel dat niet over het vereiste taalvaardigheidsniveau voor hun functie beschikt, krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan door hun afdeling gefinancierde cursussen en trainingen om het vereiste taalniveau te bereiken.

 • Mocht het nodig zijn om een English Cambridge cursus te volgen, kijk dan hier voor verdere informatie over English Cambridge en de mogelijke cursusdata.
 • Mocht het nodig zijn om een cursus Nederlands te volgen, kijk dan hier voor verder informatie over de cursussen Nederlands.

4. UM Alumni; taal als middel voor employability en (EU)regionale integratie

In 2018 is de UM een pilootcursus “Duits voor UM alumni” gestart om jonge professionals die Duits in hun professionele carrière nodig hebben de mogelijkheid te geven hun taalvaardigheid te verbeteren. Deze cursus wordt geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar andere talen.

 

 • Voor meer informatie en mogelijke startdata van cursussen voor Alumni zie ‘Alumni aanbod’.