Een écht Europese universiteit

Grenzen overstijgen met de Young Universities for the Future of Europe

De Universiteit Maastricht (UM) staat samen met zeven Europese partners op het punt iets nieuws en spannends te creëren: de Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een universiteit die geografische, politieke, sociale, taalkundige en vakinhoudelijke grenzen overstijgt.

Een open, inclusieve Europese universiteit, verspreid over tien landen, die iedereen betere kansen biedt: een compleet nieuwe leerervaring met gepersonaliseerde curricula, loopbaanontwikkeling en -mobiliteit voor medewerkers en een leer-ecosysteem waarvan de burgers in alle partnerregio's zullen profiteren.

Studenten en medewerkers kunnen vrij bewegen tussen verschillende campussen en profiteren van verschillende mogelijkheden om te leren, zich te ontwikkelen en vrijwilligerswerk te doen in nauw contact met de lokale burgers, die hier hun voordeel mee doen.

De kans van je leven, aan de Europese universiteit.

 

Jong en toekomstgericht

Young Universities for the Future of Europe is een alliantie van acht dynamische, innovatieve universiteiten die vastbesloten zijn de eerste echt Europese Universiteit te worden. Wij leggen ons toe op open access en voelen een sterke sociale verantwoordelijkheid en dienstbaarheid aan de regionale gemeenschappen waarin wij zijn verankerd.

Studentgericht

De Universiteit Maastricht en de andere YUFE-partners zetten zich in voor een uitdagende, studentgerichte onderwijsaanpak. YUFE geeft studenten de mogelijkheid hun eigen curriculum samen te stellen en biedt talloze kansen voor maatschappelijke betrokkenheid, het opdoen van professionele ervaring en het ontwikkelen van interpersoonlijke en interculturele vaardigheden. Studenten zijn tijdens de ontwikkeling en invoering van YUFE in de lead.

Open en inclusief

YUFE wil Europese mobiliteit en de daarbij behorende kansen voor iedereen toegankelijk maken, onafhankelijk van sociaal-economische en culturele achtergrond of opleidingskeuze. Op termijn zal YUFE in alle opleidingsniveaus voorzien, ook voor niet-reguliere studenten en lifelong learners.

YUFE

 • één Europese universiteit verspreid over verschillende steden, landen en culturen
 • standaard blended mobiliteit
 • één diploma dat de ontwikkelde academische, persoonlijke en maatschappelijke competenties certificeert
 • open en inclusief, zelfs parttime en niet-regulier studenten

  www.yufe.eu

YUFE kaart Europa
YUFE full partners

De samenwerkingspartners van YUFE:

 • Universiteit van Rijeka - Kroatië
   
 • Nicolaus Copernicus Universiteit van Torún - Polen
   
 • European Entrepreneurs CMA-PME vertegenwoordigt en ondersteunt samen met de Adecco Group France​ de meerderheid van de Europese werkgevers en werknemers. Ze zullen de integratie van hoger onderwijs, werkervaring en ondernemerschap faciliteren.
   
 • Adecco Group France vertegenwoordigt en ondersteunt samen met European Entrepreneurs CMA-PME de meerderheid van de Europese werkgevers en werknemers. Ze zullen de integratie van hoger onderwijs, werkervaring en ondernemerschap faciliteren.
 • Kiron Open Higher Education zet zijn ervaring in op het gebied van ontwikkeling en gebruik van online leeroplossingen voor studenten met diverse achtergronden (inclusief, maar niet beperkt tot, migranten en vluchtelingen) om hoger onderwijs toegankelijk te maken.
   
 • De Educational Testing Service Global is 's werelds grootste particuliere non-profitorganisatie voor toetsing en evaluatie van onderwijs. De organisatie gebruikt zinvolle en inclusieve meetoplossingen voor hogere kwaliteit en rechtvaardigheid in het onderwijs voor iedereen.
YUFE associated partners

Reis met ons mee

In juni 2019 is aan YUFE Europese financiering toegekend voor de verwezenlijking van onze visie. De Europese Commissie beoordeelde het voorstel van YUFE als meest veelbelovend van allemaal, met 97 van de 100 punten. YUFE start officieel in december 2019. In september 2020 start een cohort van 100 YUFE-student als pioneers voor een YUFE-diplomasupplement.

Daarna is ons plan om de voordelen voor medewerkers en burgers geleidelijk uit te breiden. Uiteindelijk wil YUFE een niet-elitaire, open en inclusieve Europese Universiteit zijn, gebaseerd op de samenwerking tussen hoger onderwijs, instellingen, de publieke en private sector en burgers.

Dit is een zeer ambitieus project dat weinig precedenten kent. Er is nog een lange weg te gaan, maar we kunnen niet wachten om deze kolossale uitdaging aan te gaan. Ga met ons mee op deze spannende reis. Meld je aan en wij houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

@AllianceYufe