Website sections education
Niet ge- definieerd

Website gedeelte

Onderwijs

Onder de ingang ‘onderwijs’ staan alle opleidingen. Zowel de bachelor- en masteropleidingen als ‘overige cursussen’, zoals de taalcursussen van het Talencentrum.

Focus

Aankomende studenten. De belangrijkste taken die hier worden ondersteund zijn:

 • een studie kiezen
 • aanmelden voor een studie
 • studeren
 • maatschappelijk oriënteren

Via deze ingang wordt ook benadrukt wat onderwijs aan de UM uniek maakt. Zo wordt hier bijvoorbeeld uitgelegd wat Probleemgestuurd Onderwijs is. Of de UM en haar studenten samenwerken met bedrijven in de regio en zo hun stempel drukken op de maatschappij.

De gouden regel hierbij is: don’t tell, SHOW. Begrippen worden geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Alles wordt voorstelbaar gemaakt, zodat aankomende studenten, maar ook andere stakeholders, zich een beeld kunnen vormen van de Universiteit Maastricht. Naast storytelling worden ook harde bewijzen gegeven zoals data, awards en ranglijsten van derden – want deze zijn waardevoller dan reclame-materiaal.

Wat niet wordt opgenomen

Vermijd brede uiteenzetting over ‘onze visie op onderwijs’. Die visie wordt weergegeven in de voorbeelden. Er wordt één keer kort uitgelegd wat PBL is, daarna niet meer. Daarna wordt (per opleiding uniek) weergeven wat dat in de praktijk betekent.

Voorbeeld

Opleiding ‘International Laws’

De opleiding is opgedeeld in een aantal pagina’s. Op de landingspagina staat korte informatie die de lezer helpt een eerste selectie te maken ”zou dit iets voor mij kunnen zijn?” Via de Fast Facts krijgt lezers een snel overzicht van de belangrijkste wapenfeiten van deze opleiding.

 • op de landingspagina een aantal ‘erkenningen’. Hoe scoort International Laws volgens anderen?
 • het interview met de Sarah Wagner, een studente die deze opleiding doet, geeft bewijs. Want wie beter dan zij weet hoe de opleiding echt is?
 • via het Social Media-blok krijgen aankomende studenten een laagdrempelig inkijkje in de studie en de faculteit waarbij het hoort

Via het menu rechts ga je meer de diepte in. Wat houdt de opleiding in en wat kun je er later mee? Ook een duidelijk stappenplan voor ‘aanmelden’. Een boodschappenlijstje dat je meegeeft wat je moet doen als je je wilt aanmelden voor deze studie. Daarnaast een overzicht van alle vakken voor wie alles wil weten.

Website sections Research
Niet ge- definieerd

Website gedeelte

Onderzoek

Onder de ingang ‘onderzoek’ krijgt alles dat met onderzoek te maken heeft een plek. De maatschappelijke impact van het onderzoek komt prominent in beeld. Ook hier wordt het verhaal vooral via (inspirerende) voorbeelden verteld. Naast de UM-onderzoekers komen ook anderen aan het woord: een samenwerkingspartner, een extern specialist, een klant.

Focus

Onderzoekers en (potentiële) samenwerkingspartners. De belangrijkste taken die hier worden ondersteund, zijn:

 • beeld vormen
 • samenwerken
 • financieren
 • oriënteren op loopbaan bij de UM

Het gaat daarbij primair om het onderzoek. We willen laten zien wat het (maatschappelijke) effect is van dat onderzoek. De mensen die het doen en de faciliteiten die ze daarbij kunnen gebruiken, worden hierbij in beeld gebracht. Het gaat dus minder om de organisatieonderdelen waar dat onderzoek gedaan wordt. Ook hier worden illustratieve voorbeelden gebruikt.

De doelgroep is divers. Hier kijken aankomende studenten, een mogelijke zakenpartner, journalisten, een peer van een andere universiteit et cetera. Daarom is het belangrijk het -vaak ingewikkelde- onderzoek zo te beschrijven dat iedereen het kan begrijpen. Het moet toegankelijk zijn, maar zeker niet dom.

Wat niet opgenomen wordt

Geen uitgebreide presentaties van research units, geen visualisatie van de organisatiestructuur. Wel laten zien wat ze doen, hoe ze dat doen, en met wie ze dat doen.

Voorbeelden

Landingspagina ‘Research’

Deze pagina geeft een korte eerste kennismaking met onderzoek aan de UM. Want wat doen ze daar eigenlijk? De verschillende soorten content helpen zowel met beeldvormen als met snel vinden van wat er gezocht wordt.

Een inspirerende korte film waarin een aantal onderzoekers uit verschillende hoeken iets vertellen en laten zien van hun dagelijkse onderzoeks-werkelijkheid. Maar ook een zoekvenster dat de gebruiker met haast een shortcut biedt: ga direct naar een onderzoeksinstituut, een onderzoeker of een publicatie.

Landingspagina ‘NUTRIM’

De pagina’s geven een goed inzicht in het werk dat NUTRIM doet. Zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs. De Fast Facts zetten het gelijk in perspectief: € 16 miljoen per jaar, meer dan 400 publicaties. Dat is geen klein instituut. Daarnaast geven een aantal medewerkers hun mening via een kort citaat, hun portret geeft (letterlijk) gezicht aan een groot instituut.

Website sections Life@UM
Niet ge- definieerd

Website gedeelte

Life@UM

Binnen Life@UM wordt een goed beeld geschetst van Maastricht en hoe het leven daar is. Hierdoor kan een aankomende student, onderzoeker of medewerker zich een beeld vormen: wil ik daar wonen? Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan mensen van buiten de EU. Voor hen is niet alleen Maastricht nieuw, maar ook Nederland, Europa en onze manier van samenleven. Het is een magazine-achtige omgeving. Hier wordt veel gebruik gemaakt  van beeld en video. De toon is hier vriendelijk en benaderbaar.

Focus

Aankomende studenten en -medewerkers. De belangrijkste taken die hier worden ondersteund zijn:

 • beeld vormen
 • leven als student (of medewerker)
 • oriënteren op loopbaan bij de UM

Life@UM:

 • is een etalage met uitzicht op de toekomstige werk- of studieomgeving
 • biedt toegang tot inspiratie en beleving, een kijkje in de keuken van alles-Maastricht
 • gaat niet over studeren, onderzoek en valorisatie
 • laat zien, voelen en ervaren hoe het leven er naast studie (of werk) uitziet

Wat niet opgenomen wordt

Hier gaat het vooral over inspiratie. Hier staan geen instructies over hoe iets moet worden geregeld. Er wordt wel verwezen naar de plaats waar deze uitleg wel staat. Bij een stuk over sporten staat bijvoorbeeld een link naar support > lidmaatschappen.

Voorbeelden

Sporten in Maastricht

Een mooie, rijke pagina die een aankomende student of medewerker inzicht geeft in alles rondom sporten aan de UM en in Maastricht. Een visuele pagina met diverse sporten, maar ook met een student die ook topsporter is. Daarnaast links naar de pagina’s waar je lid kunt worden van UM SPORT, zodat het niet bij plaatjes kijken blijft, maar je ook mee kunt doen.

Studeren in Maastricht

Een inkijkje in de verschillende locaties waar je kunt studeren. Maar ook een uitnodiging om met studenten te mailen of Skypen. De toon is vriendelijk, en het is duidelijk dat hier tips van een insider staan.

Website sections News & events
Niet ge- definieerd

Website gedeelte

Nieuws en agenda

Dit is de verzamelplek voor nieuws en evenementen. Hier zie je wat er actueel leeft aan de UM. Je kunt via het archief ook terugkijken, en in de agenda vooruitkijken.

Focus

De focus ligt hierbij op alle bezoekers. De belangrijkste taken die hier worden ondersteund zijn:

 • samenwerken
 • financieren
 • oriënteren op loopbaan bij de UM

Omdat we deze berichten kunnen ‘taggen’ kom je ze op meerdere plaatsten tegen. Zoals op de homepage en de landingspagina’s bij onderwijs en onderzoek. Maar ook bij een opleiding of bij een onderzoek.

De nieuwsberichten geven bewijs en invulling bij de claims die de UM doet. Ze maken inzichtelijk wat er (nu) allemaal gebeurt bij de UM. Vanuit een nieuwsbericht kunnen we doorverwijzen naar gerelateerde content: andere nieuwsberichten, betrokken onderzoekers, een contactpersoon die meer weet.

Events zijn evenementen die in de agenda staan. In de beschrijving ervan maken we duidelijk wat het event inhoudt, waar en wanneer het is, én voor wie het bedoeld is. Daarnaast een duidelijke call to action: meld je aan. Ook hier kunnen we eventueel doorverwijzen naar gerelateerde content.

Wat niet opgenomen wordt

Dit is een overzichtspagina. Hier staan alleen verwijzingen naar elders. Je vindt er koppen en ankeilers, maar niet de content zelf.

Voorbeelden

Schoolverlaters op de arbeidsmarkt in 2015

Een goed bericht want relevant voor zowel een aankomende als een zittende student. Bericht had wellicht iets compacter gekund: wat mag je niet missen? Met een verwijzing naar de bron.

Ziektelastmeter COPD geeft patiënt en arts grip op behandeling

Een actueel onderwerp dat laat zien waar Maastrichtse onderzoekers het verschil maken. Hier zit meer in. Interview met de onderzoekers. Op de homepage?

Hoe het snackgedrag van kinderen te beteugelen

Ook een zeer actueel onderwerp. Iets wat veel mensen bezighoudt. Wederom met meer potentie. Wat kan iedere ouder gelijk al doen om hun kinderen gezonder te laten eten?

Website sections About UM
Niet ge- definieerd

Website gedeelte

Over de UM

Onder ‘over de UM’ beschrijven we de organisatie. Waar ze voor staat en hoe ze is ingericht. Hier krijgen alle organisatieonderdelen een plek. Er staat wat het onderdeel is, wat het doet en hoe je ermee in contact kunt komen.

Focus

Bezoekers die op zoek zijn naar detailinformatie en achtergronden bij de UM. De belangrijkste taken die hier worden ondersteund zijn:

 • samenwerken
 • financieren
 • oriënteren op loopbaan bij de UM

Wat niet opgenomen wordt

Op deze plek dus geen rijke content. ‘Over de UM’ is een droog hoofdstuk waar we feiten opsommen. Het effect van het werk van het organisatieonderdeel vind je terug onder ‘onderwijs’, ‘onderzoek’, als nieuwsbericht of evenement.

Bij de faculteiten staat bijvoorbeeld wel een korte opsomming van hun onderwijs. Maar daarbij geen inhoudelijke uitleg, en geen uitleg over praktische zaken als: het regelen van een woning, visa, en studiebeurzen. Deze informatie staat bij ‘support’.

Bij het talencentrum wel een korte uitleg over wat ze doen. Maar alle informatie over hun cursussen vind je bij ‘onderwijs’.

Voorbeelden

Overzicht afdelingen onder SSC: Student Services > Departments

https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/service-centres/student-service-centre/departments

Een heldere overzichtspagina die de afdelingen benoemt, zegt wat ze doen en gebruikers doorverwijst naar voor hen relevante content (van die afdelingen). En vooral niet meer, we willen geen dubbele content.

Working at UM (Landing)

Deze pagina geeft een duidelijk overzicht voor zowel huidige medewerkers als aankomende medewerkers die wellicht vooral op zoek zijn naar de vacatures. Daarnaast geven de interviews met medewerkers een beeld van (aankomende) collega’s. Wie zijn het en wat doen ze naast hun werk? Ook nog wat nieuws, en sfeerimpressies van de (toekomstige) werkomgeving.

Website sections Support
Niet ge- definieerd

Website gedeelte

Support

Bij ‘support’ staat informatie die (aankomende) studenten, medewerkers en onderzoekers nodig hebben om praktische zaken te regelen. Dat zijn zaken die niet met onderwijs of onderzoek te maken hebben. Het zijn die dingen die je moet regelen om in Maastricht als student of medewerker/onderzoeker te kunnen leven.

Focus

Onder ‘support’ wordt gesplitst naar doelgroepen. De belangrijkste taken die hier worden ondersteund zijn:

 • anmelden voor een studie
 • studeren
 • leven als student (medewerker)
 • oriënteren op loopbaan bij de UM

De ingang ‘support’ is anders dan de rest van de site. Het zijn voornamelijk instructies, uitleg en to-do lijstjes. Deze zijn zo bondig en helder mogelijk geschreven. Ze zijn ook ‘volledig’: gebruikers moeten hier alles vinden dat ze nodig hebben om hun taak succesvol af te ronden.

Eén eigenaar

Support bevat altijd content met 1 eigenaar. Deze eigenaar committeert zich aan het optimaal ondersteunen van de taak van de gebruiker: niet alleen via de website, maar via alle kanalen. Hierbij gaan we uit van een 80/20 regel. We helpen de grootste groep. We beantwoorden niet alle vragen. De groep die niet gelijk antwoord vindt, biedt de UM-ondersteuning via andere kanalen: mail, telefoon, Social Media, of langskomen.

Wat vind je niet bij ‘Support’?

Geen marketing

Onder support hoeven niets te worden verkocht. Dit hoofdstuk bevat uitleg, voorlichting en opties. De UM kan soms (mits goed onderbouwd) wel haar voorkeur voor een keuze uitspreken. In dit hoofdstuk worden bijvoeglijke naamwoorden als ‘mooi’, ‘gemakkelijk’ en ‘snel’ vermeden. De gebruikers bepalen immers zelf wel hoe snel ze het vinden.

Beperkt informatie van derden

Externe informatie blijft in principe extern. Zeker complexe informatie die kan veranderen. Bij uitzondering kunnen we de tekst herhalen/ parafraseren. Dit wordt in 3 gevallen gedaan (of combinaties hiervan):

 • de bron is slecht
 • de doelgroep is kwetsbaar
 • het onderwerp is zeer belangrijk voor de UM of haar gebruikers

Voorbeelden

Landingspagina ‘Voordat je studie begint’

Simpele navigatiepagina met één duidelijk doel: gebruikers zo snel mogelijk brengen naar wat ze zoeken. De drie korte introtekstjes geven duiding bij het hoofdstuk en plaatsen de onderliggende informatie in context.

Voordat je studie begint > Wonen in Maastricht > Verhuizen. Geef je nieuwe woonadres door.

Deze pagina neemt de situatie van de gebruikers als uitganspunt. Zij kunnen dus direct filteren op wat voor hen geldt. Waar verdieping nodig is wordt in de tekst doorverwezen.

Sporten > Lidmaatschappen > Lidmaatschap voor studenten

Deze pagina zet alle informatie bij elkaar. Wat zijn de mogelijkheden en hoe word je lid? Dit alles zo bondig mogelijk dus geen verkooppraatje. Studenten vinden elders hoe mooi het nieuwe sportcentrum is. Niet hier.

Top navigatie titels

 • Website gedeelte

  Onderwijs

  Dit is er niet
 • Website gedeelte

  Onderzoek

  Dit is er niet
 • Website gedeelte

  Life@UM

  Dit is er niet
 • Website gedeelte

  Nieuws en agenda

  Dit is er niet
 • Website gedeelte

  Over de UM

  Dit is er niet
 • Website gedeelte

  Support

  Dit is er niet