SenUM, Vereniging van oud-medewerkers van de UM

De Universiteit Maastricht (UM) ondersteunt SenUM, een vereniging van oud-medewerkers. Medewerkers van 50 jaar en ouder die de universiteit verlaten worden aangemoedigd om met hun eventuele partner lid te worden van SenUM.

SenUM beoogt:

 1. een platform te bieden voor vriendschap en onderlinge contacten op basis van vaak jarenlange betrokkenheid bij de UM;
 2. het koesteren en uitwisselen van herinneringen aan gemeenschappelijke inzet en enthousiasme voor de UM;
 3. de band met de UM levend te houden.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren maakt het bestuur van SenUM jaarlijks een programma met als vaste elementen:

 • excursies naar steden en/of musea;
 • bezoeken aan bedrijven en instellingen;
 • natuur/vogelwandelingen;
 • lezingen van leden of medewerkers van de UM over actuele onderwerpen.

In het voorjaar vindt jaarlijks de algemene ledenvergadering plaats waarin de jaarrekening en de begroting worden vastgesteld, verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde en voorgenomen beleid en de bestuursverkiezing plaatsvindt.
Het jaar wordt medio december afgesloten met een kerstborrel.

Onlangs bezocht SenUM o.a. de steden Rotterdam, Trier en Mechelen, het kasteelpark in Wijlre en het Kröller-Müller museum in Otterlo. SenUM werd in het Europees Parlement in Brussel ontvangen door parlementslid Jeroen Lenaerts. Er waren wandelingen langs het industrieel erfgoed van Wyck en langs de vogels van kasteelpark Elsloo en De Maten bij Genk. Dr. Ronald Henry, medisch directeur van de Maastricht Studie, presenteerde enkele uitkomsten van dat onderzoek en prof. Pamela Habibovich van het onderzoeksinstituut MERLN gaf een inleiding over het gebruik van anorganisch materialen voor de regeneratie van eigen weefsel.

SenUM biedt de leden bovendien diverse (UM-)faciliteiten, zoals:

 • deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering van de UM;
 • een gratis abonnement op het tijdschrift Magazine;
 • gratis UM bibliotheek card;
 • de mogelijkheid om jaarlijks een sportkaart te kopen;
 • uitnodigingen voor de Diesviering en de opening van het academisch jaar.

De vereniging telt in 2019 ruim 330 leden. SenUM krijgt jaarlijks een subsidie van de Universiteit Maastricht en bekostigt haar activiteiten verder uit contributies. Indien activiteiten grote kosten met zich mee brengen wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd. De contributie voor een oud-medewerker bedraagt € 15,00 en voor een lid met partner € 20,00.

Het bestuur bestaat uit:

 • Gerard Majoor, voorzitter
 • Annie Kanitz, secretaris
 • Margriet van Woerden, penningmeester
 • Juul Dovermann, lid
 • Emmy van Roosmalen, lid
 • Cees van Mameren, lid
 • René Verspeek, lid

Wil je lid worden van SenUM neem dan contact op met de secretaris. Zij is bereikbaar per e-mail op het adres annie.kanitz@senum.nl of per telefoon: 043-3478439.