Contact

Onderwerp Contact 

 Arbeidsovereenkomst
 Ontslag
 Pensioen
 Arbeidsvoorwaarden

 Human Resources faculteiten en service centra

 Persoonlijke ontwikkeling
 Loopbaanmogelijkheden
 Coaching
 Begeleiding van werk naar werk
 Training en opleiding

 Staff Career Centre

 Salarisuitbetaling
 Betaling van declaraties
 
 Personeels- en salarisadministratie
 Werken in het buitenland
 Werken in Nederland

 Knowledge Centre for International Staff (KCIS)

Information on website
 Knowledge Centre for International Staff (KCIS)

 Juridische aangelegenheden
 UFO
 Informatievoorziening
 HR-medewerkers MUO