Studielandschapcollecties

Boeken

De collectie studieboeken van het studielandschap bestaat uit die literatuur, die in het curriculum aan de orde komt. Je vindt deze collectie terug in LibSearch  . De collectie is herkenbaar aan de plaatsingscodes.

In Bibliotheek Binnenstad beginnen deze codes met:

  • SW (Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen)
  • SF (School of Business and Economics)
  • SJ (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

In Bibliotheek Randwyck beginnen alle codes met SL

In het Studielandschap Campus Venlo beginnen alle codes met SV of SZ

Facultaire blokcoördinatoren stellen de collectie van het studielandschap samen. In het kader van een blok bepaalt de coördinator welke titels in een studielandschap aanwezig moeten zijn. Jaarlijks screent hij/zij de titels op relevantie en actualiteit. Eventuele bestelsuggesties kun je bij je blokcoördinator indienen.

In principe zijn per onderwerp meerdere titels aanwezig en van alle titels meerdere exemplaren. Deze boeken zijn niet te leen en daardoor altijd aanwezig in het studielandschap.

Audiovisuele media

Behalve boeken bevat de studielandschapcollectie ook audiovisuele media. Deze media zijn in LibSearch   vinden.

Audiovisuele media zijn (net als de boeken uit het studielandschap) niet te leen. Op deze regel is één uitzondering: is een dvd nodig voor vertoning tijdens een college, blokopening of andere onderwijsactiviteit binnen de universiteit, dan kunnen alleen medewerkers die lenen bij de 'information desk'. In overleg met het baliepersoneel kan je vervolgens de uitleentermijn afspreken.

In Bibliotheek Binnenstad en Bibliotheek Randwyck kun je op iedere willekeurige pc audiovisuele media afspelen via de volgende stappen: Start – All Programs VideoLAN - VLC media player.  

Microfiches

Voor het inzien en afdrukken van o.a. overheidspublicaties van oudere jaren kun je in de Bibliotheek Binnenstad de microfiche lezer/printer gebruiken. Deze apparatuur bevindt zich op de eerste verdieping, in gebouwdeel C. 

Anatomiemodellen

In Bibliotheek Randwyck is een collectie anatomiemodellen aanwezig (op de tweede verdieping).

Digitale leermiddelen

De Universiteitsbibliotheek biedt steeds meer leermiddelen in digitale vorm aan; denk hierbij aan blokboeken, literatuurklappers, e-readers en scripties van de verschillende faculteiten. Je vindt deze media via de library tab in het Student Portal, de elektronische leeromgeving van Universiteit Maastricht.

Op de website van de bibliotheek, in de Online Library vind je e-books, e-journals, databanken en UM-publicaties.

Multimedia

In beide locaties kun je uitsluitend op pc's multimediale bestanden (plaatjes, geluids-/beeldbestanden) afspelen vanaf internet en ook voor eigen toepassingen (zoals werkstukken, scripties, portfolio en andere opdrachten) bewerken en opslaan.