Plaatsing literatuur

Locatiecodes Bibliotheek Binnenstad starten met: 

  • SW (Studielandschap Cultuur en Maatschappij wetenschappen tweede verdieping)
  • SF (Studielandschap Business and Economics tweede verdieping)
  • SJ (Studielandschap Rechtsgeleerdheid tweede verdieping)
  • SB (open opstelling eerste verdieping)

Locatiecodes Bibliotheek Randwyck starten met: 

  • SL (Studielandschap Randwyck tweede verdieping) 
  • SG (open opstelllng eerste verdieping)

Locatiecode University College Venlo start met:

  • SV (Studielandschap Campus Venlo)
  • SZ (Studielandschap Campus Venlo) 

Een aanzienlijk deel van de boeken is opgesteld in twee gesloten depots, één op iedere bibliotheeklocatie. Aanvraagnummers van deze collectie beginnen met de letter 'M'. Het is niet mogelijk om deze boeken zelf uit de kast te halen. Je kunt een aanvraag voor een boek uit het depot indienen via LibSearch.  

De boeken in de open opstelling zijn vrij toegankelijk en geplaatst op aanvraagcodes. Deze codes zijn gebaseerd op twee internationale systemen: de Library of Congress Classification (LCC) en de classificatie van de National Library of Medicine (NLM). De codes bestaan uit een combinatie van letters en nummers. De letters staan voor de verschillende disciplines en de nummers geven een verdere specificatie van het onderwerp aan.

De aanvraagnummers hebben de volgende betekenis:

A: Algemene Werken

AE: Encyclopedieën
AG: Woordenboeken

B: Filosofie, Psychologie, Religie

BC: Logica
BD: Speculatieve filosofie
BF: Psychologie
BH: Esthetica
BJ: Ethiek
BL: Religie

C: Geschiedenis (hulpwetenschappen)

CB: Cultuurwetenschappen
CC: Archeologie

D: Geschiedenis - Algemeen

D: Geschiedenis (Algemeen)
DA: Groot-Brittannië
DB: Oostenrijk
DC: Frankrijk
DD: Duitsland
DE: Oudheid
DG: Italië
DH - DJ: Nederland
DJK: Oost-Europa
DP: Spanje, Portugal
DR: Balkan
DS: Azië
DT: Afrika

E/F: Geschiedenis - USA

E: United States
F: Midden- en Zuid-Amerika

G: Geografie, Antropologie, Recreatie

GB: Fysische geografie
GF: Sociale ecologie
GN: Antropologie
GR: Folklore
GT: Gebruiken
GV: Sport and recreatie

H: Sociale Wetenschappen en (Bedrijfs-) Economie

H: Sociale Wetenschappen
HA: Statistiek
HB: Algemene leer en geschiedenis der economie
HC: Sociaal-economische geschiedenis en ontwikkeling
HD: Organisatieleer, Bedrijfs-/industriële economie, Arbeidseconomie
HE: Vervoerseconomie
HF: Handel, Marketing, Accounting, Ondernemings- financiering
HG: Monetaire economie
HJ: Overheidseconomie
HM: Sociologie, Sociale psychologie
HN: Sociale geschiedenis
HQ: Sociale groepen: gezin, gender
HS: Verenigingen/Genootschappen
HV: Welzijnszorg/Criminologie
HX: Socialisme, Communisme

J: Politieke Wetenschappen

JA: Politicologie
JC Politieke theorieën
JF: Staatstheorie; Staatstheorie
JK: Staatkundig/politiek bestel, meerdere landen
JN: Staatkundig/politiek bestel, Nederland
JS: Lagere overheden; Bestuurskunde
JV: Migratie
JX: Volkenrecht; Mensenrechten

K: Rechtsgeleerdheid

K: Recht (algemeen)
KB: België
KD: Groot-Brittannië
KE: Canada
KF: Verenigde Staten
KG: Europese Unie
KH: Rechtsgeschiedenis
KI: Internationaal Privaatrecht
KIN: International Privaatrecht, Nederland
KJ: Frankrijk
KK: Duitsland
KN: Nederland
KS: Zwitserland
KT: Fiscaalrecht
KTN: Fiscaalrecht, Nederland

 

L: Onderwijs

L: Onderwijs (Algemeen)
LA: Onderwijsgeschiedenis
LB: Onderwijs theorie en praktijk
LC: Onderwijs, speciale aspecten

 

M: Muziek

N: Kunstwetenschappen

N: Beeldende Kunsten (Algemeen)
NA: Architectuur
NB: Beeldhouwkunst
NC: Tekenkunst / Grafische kunst
ND: Schilderkunst
NK: Kunstnijverheid

P: Taal en Literatuur

P: Taal / Linguïstiek
PE: Engelse taal
PF: Nederlandse taal
PN: Literatuur; Radio/TV; Film; Theater; Journalistiek
PQ: Franse Literatuur
PR: Anglo-Amerikaanse Literatuur
PT: Duitse literatuur; Nederlandse literatuur
PZ: Jeugdliteratuur

Q: Wetenschappen

Q Wetenschappen (Algemeen)
QA: Wiskunde en Informatica
QC: Fysica
QD: Chemie
QE: Geologie
QH: Biologie (algemeenl)
QP: Fysiologie
QS: Anatomie van de mens, embryologie van de mens
QT: Fysiologie van de mens; Gezondheidsleer; Sport(geneeskunde)
QU: Biochemie van de mens; voeding van den mens
QV: Farmacologie, Farmacie, Toxicologie
QW: Microbiologie, Virologie, Immunologie
QX: Parasitologie
QY: Klinisch laboratoriumonderzoek
QZ: Pathologie, Oncologie

S: Landbouw

T: Technologie

T: Technologie (Algemeen)
TA: Techniek (Algemeen)
TD: Milieutechnologie/ Milieukunde
TE: Weg- en waterbouw
TF: Spoorwegen
TG: Bruggen
TH: Bouwkunde
TK: Elektriciteit; Elektronica
TR: Film en Fotografie
TS: Productietechnologie
TT: Toegepaste technologie

U: Krijgskunde / Polemologie

W: Geneeskunde

W: Geneeskunde (Algemeen)
WA: Volksgezondheid
WB: Geneeskundige praktijk; Diagnose; Therapie
WC: Infectieziekten
WD: Voedingsstoornissen; Metabole ziekten; Immunologische ziekten
WE: Spier- en skeletstelsel
WF: Ademhalingsstelsel
WG: Hart- en bloedvatstelsel
WH: Hematologie
WI: Spijsverteringsstelsel
WJ: Urogenitaal stelsel
WK: Endocrinologie
WL: Neurologie
WM: Psychiatrie
WN: Radiologie
WO: Chirurgie
WP: Gynaecologie
WQ: Obstetrie
WR: Dermatologie
WS: Kindergeneeskunde
WT: Geriatrie; Chronische ziekte
WU: Tandheelkunde
WV: Keel-, neus- en oorheelkunde
WW: Oogheelkunde
WX: Ziekenhuiswetenschap/ Gezondheidszorgvoorzieningen
WY: Verpleegkunde/ Verplegingswetenschappen
WZ: Geschiedenis van den Geneeskunde

Z: Informatiewetenschappen