Pierre Kemp manuscript collectie

Zij, die gaan stinken, groeten U!

“Porituri te Salutant! Zij, die gaan stinken, groeten U!” Zo opent Pierre Kemp op 5 mei 1960 zijn brief aan toenmalig conservator van het Letterkundig Museum in Den Haag dr. Harry G.M. Prick.

De brief, naar aanleiding van een krantenartikel met de titel “Pierre Kemp: Ondergoed aan rijmend lijntje …”, is een van de boeiende voorbeelden van de briefwisseling tussen Kemp en Prick in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Bekijk deze interessante collectie brieven online, voor het eerst in hoge resolutie en detail. 

Digitaal of papier?

De briefwisseling is een van de Bijzondere Collecties van Universiteit Maastricht. Zij stelt deze collectie digitaal beschikbaar voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, maar ook voor u als individuele liefhebber.

Universiteitsbibliotheek Maastricht

De brieven- en handschriftencollectie van Pierre Kemp kwam in 2002 in handen van de Universiteitsbibliotheek Maastricht. De jaren daarna is de collectie door schenkingen aangevuld. In 2003 maakte archivaris Frank Hovens, werkzaam bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg, een klassieke archiefinventaris   om de collectie toegankelijk te maken.

Briefwisseling tussen Pierre Kemp en Harry Prick voor iedereen online beschikbaar

De handschriften van Pierre Kemp

Ook benieuwd naar de ware gedaante van Roodkapje? Bekijk in de Universiteitsbibliotheek Maastricht het handschrift dat de basis vormde voor dit gedicht van Pierre Kemp. Kemp schreef zijn eerste, kladversie op losse blaadjes ruitjespapier. Daarnaast beschikken wij over een handgeschreven en een getypte versie.

De handschriftencollectie van Kemp   bestaat uit een aanzienlijke verzameling handgeschreven en getypte versies van zijn gedichten. Daarnaast bevat deze collectie brieven, tekeningen, geluidsfragmenten en zelfs een ei.

Roodkapje’s ware gedaante: het handschrift

Revuetaferelen van Pierre Kemp

In 1931 vervaardigde de dichter en schilder Pierre Kemp twaalf tekeningen in kleur of wat men zou kunnen noemen ‘choreografische fantasieën’. Elf daarvan zijn bewaard gebleven, de twaalfde fantasie, met als titel “Ideal Baby Competition” is nog niet teruggevonden.

Wat Pierre Kemp met deze merkwaardige ontwerpen voor revue of ballet precies voor ogen had, is niet bekend. Wel valt uit zijn persoonlijk archief op te maken dat hij ze naar Amerika heeft willen sturen. De voorstellingen lijken inderdaad aan te sluiten bij wat vernieuwende theaterkunstenaars en scenografen in die dagen in de Verenigde Staten produceerden.

Pierre Kemp als schilder: 11 choreografische fantasieën

Liber Amicorum

Bij ’t blinden van uw kleuren,
bij ’t drinken uit uw dromen,
gaat het mij overkomen,
gaat het bij mij gebeuren,
dat ik, o, meester Kemp–
een luid, luidruchtig wezen-:
tijdens mijn luid-óp lezen
mijn stem tot stilte en tot sprakeloosheid demp.

Op deze wijze uit schrijver en uitgever Bert Bakker (1912-1969) zijn bewondering voor de poëzie van Pierre Kemp. Het gedicht is onderdeel van het unieke Liber Amicorum dat Pierre Kemp in 1956 werd aangeboden. Het bevat bijdragen van vrijwel alle grootheden uit de Nederlandse poëzie van die tijd, onder wie Gerrit Achterberg, A. Roland Holst, S. Vestdijk en Lucebert en daarnaast unieke werken van beeldende kunstenaars. Het vriendenboek behoort tot de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in Maastricht.

Contact, vragen en opmerkingen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met conservator Odin Essers. De brieven kunnen worden bekeken in onze Parlour.  

Gebruik onderstaand formulier om contact op te nemen met Odin Essers en voor andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de Pierre Kemp collective. 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.