Jezuïetencollectie

De Jezuïetencollectie is de belangrijkste bijzondere collectie van Universiteitsbibliotheek Maastricht en omvat circa 265.000 banden, voornamelijk op het gebied van theologie, filosofie, geschiedenis, letterkunde, rechten en diverse sociale wetenschappen (sociologie, psychologie, antropologie, economie). Het is in die zin een brede humanioracollectie, die velerlei aanknopingspunten biedt voor de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van een groot aantal faculteiten van de Universiteit Maastricht.

Binnen deze collectie zijn er interessante deelverzamelingen zoals een collectie nationaal-socialisme, een prijsbandencollectie, een collectie katholieke tijdschriften en de collectie van het Missiologisch Instituut. Veel van deze deelverzamelingen zijn (nog) niet geëxpliciteerd en zijn slechts zichtbaar via inhoudelijk zoeken in de catalogus.

De oudste boeken dateren uit het begin van de 16e eeuw, de meest recente uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. De collecties, in 1973 door de overheid aangekocht om als basiscollectie voor de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Maastricht (destijds Rijksuniversiteit Limburg i.o.) te dienen, zijn afkomstig van 2 voormalige Jezuïetenopleidingen (de theologische faculteit Canisianum te Maastricht en de filosofische faculteit Berchmanianum te Nijmegen) en het voormalig Grootseminarie Warmond. In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw is hier nog een aantal kleinere deelcollecties aan toegevoegd.

Toegankelijkheid

Momenteel (medio 2008) is circa 90% van deze collectie opgenomen in de bibliotheekcatalogus. Circa 25% hiervan is ook inhoudelijk toegankelijk door middel van toegekende trefwoorden.

Lenen en inzage

  • Het lenen van boeken uit de Jezuïetencollectie gebeurt bij de 'information desk' (op de begane grond) in de binnenstadslocatie van de bibliotheek. Literatuur van vóór 1900 mag niet worden uitgeleend, maar kan alleen ter plekke worden ingezien in een daarvoor speciaal ingerichte studiezaal kostbare werken. De uitleenbeperking geldt ook voor waardevolle boeken van ná 1900 en banden waarvan de toestand dermate slecht is dat uitlening onverantwoord is. Voor zowel uitleen als inzage is een lenerspas (UM/azM-kaart) noodzakelijk. Er bestaat ook de mogelijkheid om een inzagepas aan te schaffen.
  • Een deel van de Jezuïetencollectie (voornamelijk theologie) is voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden via een bruikleenconstructie naar de Katholieke Universiteit Leuven  verplaatst. Zij is daar ondergebracht bij de instituutsbibliotheek van de Theologische Faculteit, de Maurits Sabbebibliotheek  (GBIB). Medewerkers, studenten en externen (in het bezit van een geldig lidmaatschap) hebben de keuze om de boeken kosteloos ter inzage naar Maastricht te laten komen, of om zelf naar Leuven te gaan. Indien u er voor kiest om de boeken naar Maastricht te laten komen, kunt u contact op te nemen met de Information Desk UB, of een e-mail sturen naar ub-documentlevering.

Als u er voor kiest om naar Leuven te gaan, is het uw eigen verantwoordelijkheid om u op te hoogte te stellen van de voorwaarden van Leuven, zoals openingstijden, lidmaatschap en het op dat moment beschikbaar zijn van de publicatie. Zie: Maurits Sabbebibliotheek  

Locatie

Universiteitsbibliotheek Maastricht
binnenstadslocatie aan de Grote Looiersstraat 17
31 43 388 5004.

Jezuïetencollectie digitaal

Het eerste boek uit de Jezuïetencollectie is retrospectief gedigitaliseerd. Gekozen is voor het Boek der uitvindingen, 2e druk (Leiden 1863). Dit boek geeft inzicht in de stand van (en het denken over) techniek en wetenschap in brede lagen van de bevolking in de tweede helft van de 19e eeuw. De voorliggende digitale versie van dit boek is een van de resultaten van het bibliotheekproject 'Van gedrukt naar digitaal'. Daarnaast biedt de bibliotheek de digitale versie van de oorspronkelijke handgeschreven catalogus van de 'voorganger' van de Jezuïetencollectie uit 1733 aan (Catalogus Librorum Bibliotheca Collegii Trajectensis ad Mosam Societas Jesu  ). Dit handschrift bevindt zich in het depot bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht (Sint Pieterstraat 7).

Jezuïetencollectie seminars

De Jezuïetencollectie van Universiteitsbibliotheek Maastricht biedt de mogelijkheid voor docenten en studenten om onderwerpsgerichte werkcolleges te organiseren aan de hand van authentiek materiaal uit deze collectie. Dit geldt in principe voor alle faculteiten. Een voorbeeld – zo men wil eerste kennismaking – wordt geïllustreerd in dit filmpje.

Hierin geeft prof. Dr. Eddy Houwaert een korte toelichting op het levenswerk van de Italiaanse arts en filosoof Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), vader van de anatoompathologie en een van de grondleggers van de moderne geneeskunde. Eddy Houwaert is hoogleraar medische geschiedenis bij de capaciteitsgroep Metamedica van de Faculty of Health, Medicine & Life Science (FHML).

Prof. dr. Eddy Houwaert preludeert op seminars Jezuïetencollectie