Algemene collectie

De Universiteitsbibliotheek Maastricht collectioneert op die vakgebieden waarin geen van de bestaande faculteiten voorziet.

In de regel zijn dit algemene naslagwerken (adresboeken, woordenboeken, encyclopedieën en bibliografieën) en onderwijsgebieden die aansluiten bij - en ondersteunend zijn aan - de facultaire collecties.

Voor het tijdschriftendeel vindt collectionering plaats op de vakgebieden aanpalend aan de facultaire onderwijs- en onderzoekscollecties.

Een groot deel van de centrale achtergrondcollectie – vooral de genoemde naslagwerken – is in digitale versie voorhanden en zodoende vanuit beide bibliotheeklocaties te benaderen.

De laatste jaren is de centrale achtergrondcollectie kritische bekeken, mede vanwege de vraag naar nieuwe (elektronische) abonnementen en een dalend mediabudget. Hierdoor is het collectieprofiel nader toegespitst. Buiten de reeds eerder genoemde algemene naslagwerken collectioneert de bibliotheek met name op de specifieke vakgebieden (gerangschikt op Basisclassificatie):

 • 01 (algemene werken)
 • 02 (wetenschap en cultuur in het algemeen)
 • 05 (communicatiewetenschap: algemeen)
 • 18 (taal: alleen woordenboeken)
 • 30 (exacte wetenschappen: algemeen)
 • 50 (technische wetenschappen: algemeen)
 • 54 (informatica: algemeen)
 • 70 (sociale wetenschappen: algemeen)
 • 71 (sociologie: algemeen)
 • 81 (onderwijs: algemeen).

Daarnaast is de regel: 

 • dat de literatuur relevant is voor gebruikersgroepen van minimaal drie faculteiten (verdeeld over beide bibliotheeklocaties)
 • dat het collectievormingniveau niet al te specialistisch is (primair naslag- en/of onderwijscollectie)
 • in verband het een brede toegankelijkheid geldt: aanschaf is primair digitaal (digitaal, tenzij ...).