Collecties

De Universiteitsbibliotheek (UB) beschikt over collecties op de verschillende facultaire vakgebieden van de Universiteit Maastricht (UM), een centrale achtergrondcollectie en erfgoedcollecties.

Facultaire collecties

De UB is gestart met de overname van de Jezuïetenbibliotheek in 1974. Deze bibliotheek bevat een brede humanioracollectie, die velerlei aanknopingspunten biedt voor de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten aan de UM.

  • De bibliotheek voor Health, Medicine and Life Sciences (FHML), Psychology and Neuroscience (FPN), het academisch ziekenhuis Maastricht (azM/MUMC+) en de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) bevindt zich op de locatie Universiteitssingel 50 in Randwyck.

  • De bibliotheek voor Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW), Business and Economics (SBE), Science and Engineering (FSE) en Rechten (FdR) vind je in de binnenstad van Maastricht: Grote Looierstraat 17.

De facultaire onderwijscollecties vind je in de studielandschappen. Daarnaast vind je in de bibliotheek een grote collectie ten behoeve van het onderzoek aan de diverse faculteiten.

De collecties bestaan uit: (e)boeken, (e)tijdschriften en databanken, te vinden in de Online Library.   De recente papieren collectie vind je in de open opstelling. Oudere boeken en tijdschriften staan in het depot.

Accenten per faculteit 

Bestelsuggesties

Ga voor het bestellen van literatuur naar de (Engelstalige) webpagina: Ordering literature.  

Algemene collectie​
Deze collectie bevat naslagwerken en overige materialen op de vakgebieden waarin geen van de faculteiten voorziet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld taal, statistiek, sociologie en onderwijs.

Erfgoedcollecties
De UB heeft een aantal erfgoed collecties in haar bezit. Bijzondere collecties uit het verleden, met grote waarde voor maatschappij, onderwijs en onderzoek, nu en in de toekomst.

Vind de collecties in de UB

Hier vind je plattegronden   van de Bibliotheek Binnenstad en Bibliotheek Randwyck.