Duurzame ontwikkeling

De Universiteit Maastricht wil in 2030 een duurzame universiteit zijn. Daarvoor is het Visiedocument Sustainable UM 2030  (Engelstalig) opgesteld. Duurzaamheid is een belangrijk thema in ons onderwijs en onderzoek. Daarnaast werken we aan het verder beperken van de ecologische en sociale voetafdruk van onze bedrijfsvoering. Verder streven we een duurzaamheidscultuur na binnen de UM-gemeenschap, die actief meedenkt over beleid op dit vlak.

 

Green Office

Het Maastricht University Green Office (UMGO)  heeft sinds de oprichting in 2010 een grote rol in het prominenter op de agenda krijgen van duurzaamheid binnen de UM. UMGO initieert en coördineert duurzaamheidprojecten ten behoeve van studenten, medewerkers, en de (directe) omgeving van de UM. Het UM Green Office stimuleert, verbindt, adviseert en monitort. Dit door studenten gerunde en door medewerkers gesteunde office maakt het mogelijk om out-of-the-box te denken en met verrassende oplossingen te komen. UMGO werkt voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering nauw samen met Facility Services en bundelt voor onderwijs en onderzoek de krachten met onder andere ICIS en EdLab.

De UM geeft afval een toekomst

Vanaf eind maart 2017 scheiden we in al onze gebouwen papier, plastic en restafval. Het doel is zo min mogelijk restafval produceren: ‘Use less. Recycle the Rest.’

Scheiden en recyclen van afval past bij de UM-ambitie om een duurzame universiteit te zijn in 2030. Afvalscheiding levert een positieve bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot door het afval een tweede leven te geven. We streven in eerste instantie naar het verminderen van het restafval van 55% van de totale afvalstroom naar 40% in 2021.

Bezoek voor detailinformatie de pagina over afvalscheiding.

Wil je weten hoe de UM voortaan afval gaat scheiden? Bekijk de video!

Waste Separation is Coming to UM

Relevante documenten

Voor meer documenten en publicaties over duurzaamheid bij de Universiteit Maastricht zie de Green Office website .