Prof. dr. Martin Paul

Voorzitter College van Bestuur

Prof. Martin Paul is voorzitter van het College van Bestuur aan de Universiteit Maastricht (UM) sinds 2011. Na het behalen van zijn doctoraal geneeskunde aan de Universität Heidelberg, heeft hij in een academische context gewerkt in Duitsland, de Verenigde Staten en Nederland.

Hij heeft meer dan 300 wetenschappelijke publicaties op het gebied van moleculaire geneeskunde, klinische en experimentele farmacologie en cardiovasculaire ziekten op zijn naam staan. Daarnaast werkte hij onder meer als decaan van de Medische Faculteit van de Freie Universität en als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Charité Medical Center in Berlijn, het gezamenlijke universitair medisch centrum van de Freie Universität en de Humboldt Universiteit in Berlijn.

Naast zijn carrière als wetenschapper en onderwijskundige, heeft Martin Paul gewerkt aan de professionalisering van academisch management op internationaal niveau. Zo was hij voorzitter van een interdisciplinair Europees netwerk van decanen en academische managers (DEAN). Hij was lid van het bestuur van de Association of Academic Health Centres (AAHC) en voorzitter van de International Steering Group van AAHC.

Hij is gekozen tot lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) en is UCM Fellow van de Vrije Universiteit Brussel. Ook is hij lid van
de Nationale Wissenschaftsrat van Oostenrijk. Daarnaast is hij gekozen tot vicevoorzitter van de Young European Research Universities Network (YERUN) en voorzitter van de Worldwide Universities Network (WUN). Buiten de hiervoor genoemde bekleedt hij functies in verscheidene adviserende en toezichthoudende besturen in Nederland en daarbuiten.

Contact

Secretariaat
   Linda van Engelshoven
   + 31 43 38 82746
   Linda van Engelshoven

Nevenfuncties prof. dr. Martin Paul
 

Uit hoofde voorzitterschap van College van Bestuur

  • Voorzitter WUN (Worldwide Universities Network)

  • Vice-voorzitter YERUN (Young European Universities Network)

  • Vice-voorzitter Universiteitsfonds Limburg/SWOL

  • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Maastricht Health Campus B.V.

  • Voorzitter Regiegroep Topsector Life Sciences and Health (LSH)
  • Lid Adviesraad NUFFIC
  • Columnist Dagblad De Limburger

 

Uit hoofde hoogleraarschap en
als expert op het gebied van medisch onderzoek/onderwijs en valorisatie

  • Lid Raad van Toezicht, Universitätsklinikum Münster
  • Lid Nationale Wissenschaftsrat Oostenrijk en voorzitter Medische Commissie
  • Lid Expertengremium Exzellenzstrategie, Wissenschaftsrat Duitsland

Wetenschappelijke publicaties

 RESEARCHERID  
Wetenschappelijke publicaties van
prof. dr. Martin Paul (English only).

Publicaties & lezingen

  Waar zijn mijn data gebleven?
Column De Limburger
Prof. dr. Martin Paul, 12 januari 2019

  Einde van het elitarisme
Column De Limburger
Prof. dr. Martin Paul, 25 augustus 2018

  Taal is altijd context gebonden
Bijdrage aan Science Guide
Prof. dr. Martin Paul, 27 november 2017

  Internationale studenten: een 'slechte zaak' voor Nederland?
Column De Limburger
Prof. dr. Martin Paul, 25 november 2017

  The best of two worlds
Bijdrage aan Thema
Prof. dr. Martin Paul, 26 October 2017

  Internationalisation starts close to home
Bijdrage aan THE
Prof. dr. Martin Paul, 18 Maart 2016

  'ALMOST FORTY!'
Lezing opening academisch jaar 2015-2016,
Prof. dr. Martin Paul, september 2015

 'The Quest for Quality'
Lezing opening academisch jaar 2014-2015,
Prof. dr. Martin Paul, september 2014.

 

 'Is Humbold dead?'
Lezing opening academisch jaar 2013-2014,
Prof. dr. Martin Paul, september 2013.

 'The value(s) of Knowledge'
Lezing opening academisch jaar 2012/2013,
Prof. dr. Martin Paul, september 2012.

 Nieuwjaarstoespraak 
(Donderdag 5 januari 2012)