Prof. dr. Martin Paul

Voorzitter College van Bestuur

Prof. dr. Martin Paul is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) sinds 2011. Na het behalen van zijn doctoraal geneeskunde aan de Universität Heidelberg, heeft hij in een academische context gewerkt in Duitsland, de Verenigde Staten en Nederland.​

Naast zijn mooie carrière als wetenschapper (met meer dan 300 wetenschappelijke publicaties) op het gebied van hoge bloeddruk en als onderwijskundige, heeft hij zich bekwaamd in het academisch management. Hij was onder meer decaan van de Medische Faculteit van de Freie Universität en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Charité Universitätsmedizin in Berlijn. Daarnaast was hij decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de UM en vicevoorzitter van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, waar hij ook een leerstoel Klinische Farmacie bekleedt. Daarnaast is hij UMC Fellow van de Vrije Universiteit Brussel.

Professor Paul heeft actief gewerkt aan de professionalisering van academisch management op internationaal niveau. Zo was hij voorzitter van een interdisciplinair Europees netwerk van decanen en academische managers (DEAN) en was hij lid van het bestuur van de Association of Academic Health Centers en voorzitter van diens International Steering Group. Meer recent werd hij benoemd tot lid van het expertcomité van de “Exzellenzstrategie” voor Duitse universiteiten.

Hij is gekozen tot lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie en van de Nationale “Wissenschaftsrat” van Oostenrijk. Daarnaast is hij gekozen tot vicevoorzitter van de Young European Research Universities Network (YERUN) en vicevoorzitter van de Worldwide Universities Network (WUN). In 2019 werd hij gekozen tot voorzitter van YUFE (Young Universities for the Future of Europe) alliantie; een van de hoogst scorende voorstellen in de recente oproep door de Europese Commissie om een echt Europese universiteit op te richten. Bovendien bekleedt hij functies in diverse adviserende en toezichthoudende besturen in Nederland, Europa en daarbuiten. Hij ontving meerdere prijzen en drie eredoctoraten, van de Universität Würzburg (Duitsland), de universiteit van Lobachevsky (Rusland), en de universiteit van Rijeka (Kroatië).

Contact

Secretariaat
   Linda van Engelshoven
   + 31 43 38 82746
   Linda van Engelshoven

Nevenfuncties prof. dr. Martin Paul
 

Uit hoofde voorzitterschap College van Bestuur Universiteit Maastricht:

 • Lid Raad van Commissarissen, Maastricht Health Campus B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen, Campus Heerlen Management & Development B.V.
 • Lid Adviesraad, NUFFIC
 • Lid van de Universitaire Evaluatiecommissie, Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance
 • Vice-voorzitter, Universiteitsfonds Limburg/SWOL
 • Lid Bestuur en vice-voorzitter SSPG, Vereniging van Universiteiten (VSNU)
 • Vice-voorzitter, Bestuur Worldwide Universities Network (WUN)
 • Voorzitter, Young Universities for the Future of Europe (YUFE)

Uit hoofde hoogleraarschap en als expert op het gebied van medisch Onderzoek/Onderwijs en Valorisatie:

 • Lid en voorzitter Medische Commissie, Wissenschaftsrat Oostenrijk
 • Columnist, Dagblad De Limburger
 • Lid Int. Raad van Advies voor het Gezondheidscluster, Qatar University
 • Hoofd van de UNN Internationale Raad, Lobachevsky State University
 • Lid Expertengremium Exzellenzstrategie, Wissenschaftsrat Duitsland
 • Lid Regiegroep, Topsector Life Sciences and Health
 • Lid Raad van Toezicht, Universitätsklinikum Münster

Wetenschappelijke publicaties

 RESEARCHERID  
Wetenschappelijke publicaties van
prof. dr. Martin Paul (English only).

Publicaties & lezingen

  The social university
Speech Opening Academisch Jaar 2019-2020
Prof. dr. Martin Paul, 2 september 2019

  UK universities must not turn away from Europe
THE-blog
Prof. dr. Martin Paul, 13 August 2019

  Waar zijn mijn data gebleven?
Column De Limburger
Prof. dr. Martin Paul, 12 januari 2019

  Einde van het elitarisme
Column De Limburger
Prof. dr. Martin Paul, 25 augustus 2018

  Taal is altijd context gebonden
Bijdrage aan Science Guide
Prof. dr. Martin Paul, 27 november 2017

  Internationale studenten: een 'slechte zaak' voor Nederland?
Column De Limburger
Prof. dr. Martin Paul, 25 november 2017

  The best of two worlds
Bijdrage aan Thema
Prof. dr. Martin Paul, 26 October 2017

  Internationalisation starts close to home
Bijdrage aan THE
Prof. dr. Martin Paul, 18 Maart 2016

  'ALMOST FORTY!'
Lezing opening academisch jaar 2015-2016,
Prof. dr. Martin Paul, september 2015

 

 'The Quest for Quality'
Lezing opening academisch jaar 2014-2015,
Prof. dr. Martin Paul, september 2014.

 'Is Humbold dead?'
Lezing opening academisch jaar 2013-2014,
Prof. dr. Martin Paul, september 2013.

 'The value(s) of Knowledge'
Lezing opening academisch jaar 2012/2013,
Prof. dr. Martin Paul, september 2012.

 Nieuwjaarstoespraak 
(Donderdag 5 januari 2012)