Prof. dr. Luc Soete

Rector Magnificus Maastricht University

Prof. dr. Luc Soete (1950: Brussel) behaalde zijn economie diploma aan de Universiteit Gent en zijn doctoraat economie aan de Universiteit van Sussex. Na een onderzoekscarrière in Groot-Brittanië en de Verenigde Staten met nieuwe economische inzichten in de Schumpeteriaanse dynamiek van innovatie, werd hij in 1986 benoemd tot hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. In 1988 zette hij het Maastricht Economic Research institute on Innovation and Technology (MERIT) op dat uitgroeide tot een van de toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van de economische analyse van technologische ontwikkeling en innovatie. MERIT werd in 2005 onderdeel van de United Nations Universiteit (UNU). In 2010 werd Luc Soete benoemd tot decaan van de Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG). Luc Soete was Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht van september 2012 tot september 2016.

Prof. dr. Luc Soete is tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (AWT).

Van Universiteit Gent naar Universiteit van Sussex
Opgeleid tot licenciaat in de economische wetenschappen aan de Universiteit Gent (1972, grote onderscheiding), werd Luc Soete nadien onderzoeksassistent aan het Departement Economie van de toenmalige Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (UFSIA) te Antwerpen. Daarna behaalde hij zijn doctoraat in de economie (1978) aan de Universiteit van Sussex met een beurs van de British Council. In 1979 werd Soete research fellow van het Institute of Development Studies en de Science Policy Research Unit van de Universiteit van Sussex.

In 1985 werd hij door de toenmalige bouwdecaan van de nieuwe Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit Maastricht, Wil Albeda, gevraagd om de overstap naar Nederland en Maastricht te maken. Soete was toen nog als 'visiting associate professor' verbonden aan het Departement Economie van de Amerikaanse Stanford Universiteit; destijds bakermat van innovatie binnen zowel de elektronische als biotechnologische sector. Voordat hij naar Stanford vertrok, gaf Luc Soete aan de Science Policy Research Unit van de Universiteit van Sussex leiding aan een reeks Britse onderzoeksprojecten over de invloed van technologische ontwikkeling op onder meer internationale handel en werkloosheid.

In 1986 werd Luc Soete benoemd tot gewoon hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit Maastricht (UM), met als bijkomende opdracht het tot ontwikkeling brengen van het onderzoeksgebied economie van de technologische ontwikkeling, een van de drie voorziene onderzoeksspeerpunten van de nieuwe economische faculteit in Maastricht.
 

In 1988 werd het onderzoekinstituut MERIT (Maastricht Economischc Research institute on Innovation and Technology) opgericht dat zich snel ontwikkelde tot een internationale denktank met een groot aantal wetenschappelijke onderzoeksprojecten alsmede beleidsprojecten in opdracht van derden. In 2005 werd MERIT geïntegreerd binnen het United Nations Universities (UNU) instituut INTECH dat omgedoopt werd tot UNU-MERIT, waarvan Soete directeur bleef tot 31 augustus 2012.
 

In 2010 werd hij door het CvB van de UM benoemd tot decaan van de Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG) van de Faculty of Humanities and Sciences (FHS). Samen vormt UNU-MERIT/MGSoG een van de grootste onderzoeks- en opleidingsinstituten op het gebied van innovatie en public policy in Europa en wereldwijd met zo’n 50-tal onderzoekers en een 60-tal inhouse promovendi.
 
Publicaties in de afgelopen 30 jaar
In de afgelopen 30 jaar heeft Luc Soete als (mede)auteur en (mede)-editor
een belangrijke bijdrage geleverd aan:

 • 11 boeken
 • 50 artikelen
 • 100 hoofdstukken in verschillende boeken

Zijn publicaties bestrijken het brede terrein van de theoretische, empirische
en beleidsstudie van technologische ontwikkeling en innovatie in het bijzonder.

  Contact

   

  Secretariaat

    Wilma Coenegrachts
    + 31 43 38 84475
  Wilma Coenegrachts

   

  Onderscheidingen

  • in 2002 kreeg hij de MSM Honorary Fellow Award
  • in 2006 de Belgische onderscheiding Commandeur in de Kroonorde
  • in 2010 een doctor honoris causa van de Universiteit Gent

   
  Vroegere nevenactiviteiten 

  • actief voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  • plaatsvervangend adjunct-directeur van de Directorate for Science, Technology and Industry (DSTI),
  • part-time Dean van de Maastricht School of Management (MSM),
  • voorzitter van de Europese Commissie,
  • lid van verschillende High Level Expert Groepen,
  • lid van verschillende Commissies van Wijzen bij de Nederlandse overheid,
  • lid van verschillende domeingebieden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

  In 1996 en 2002 gaf hij de Nederlandse innovatielezing.

  Nevenfuncties

  • Lid AcTI
  • Lid Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)
  • Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
  • Lid van de Stichting De Zeven Eycken
  • Voorzitter van de “Research, Innovation, and Science Policy Expert (RISE) High Level Group (HLG) -  Experts Groups website  

  Publicaties
  Voor een overzicht van de publicaties van prof. dr. Luc Soete verwijzen wij u graag naar de website van  UNU-MERIT