Dr. Nick Bos

Vice-President Maastricht University

Dr. Nick Bos studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen trad hij in 1985 in dienst bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het verrichten van een promotieonderzoek naar de betekenis van negentiende-eeuwse transities als democratisering, industrialisering en commercialisering voor ontwikkelingen binnen maatschappelijke bovenlagen. In 1995 is Nick Bos hierop gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Van 1990 tot 1999 had Nick Bos een aanstelling aan de Faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkte hij op freelance basis. Hij schreef boeken in opdracht en voerde projecten uit voor onder meer het Landelijk Diensten Centrum, de Initiatiefgroep Euregionale Manifestatie, de Stichting voor Industrieel Economisch Onderzoek en het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening. Aan de universiteit combineerde hij werkzaamheden als universitair docent maatschappelijke verhoudingen met functies als studieadviseur, hoofd onderwijs- en studentzaken en bestuurder/beheerder van het Onderwijsinstituut Media en Re-/Presentatie.

In 1999 is Nick Bos in dienst getreden van de Universiteit Maastricht om daar tot 2003 leiding te geven aan het opgerichte Studentenservicecentrum. Medio 2003 volgde een benoeming tot directeur Strategie en Bestuursondersteuning en in 2007 een aanstelling als algemeen directeur/secretaris van de universiteit.

Sinds 1 januari 2014 is Nick Bos vice-voorzitter van het College van Bestuur.


   
CvB - Nick Bos

Contact


Secretariaat

  Sandra Kolkman
  + 31 43 38 83154
  Sandra Kolkman

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van hoofdfunctie

 • Voorzitter Bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht
 • Voorzitter Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht
 • Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie UM
 • Lid Commissie van Toezicht  Entrepreneurship & Innovation Labs BV

 • Lid Stuurgroep Brightsite

 • Lid Stuurgroep Brightlands Future Farming Institute

 • Lid RegioBoard Circular Hub
 • Lid Regionale Stuurgroep JTF

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Museum Van Bommel Van Dam
 • Lid Raad van Commissarissen van Maastro Protonentherapie B.V. 
 • Voorzitter Raad van Toezicht MET ggz
 • Lid Comité van Uitzicht Discovery Museum 

  In onmiddellijke familie één zakelijke activiteit, namelijk dochter die eigenaar is van KACE-design, bureau voor grafisch ontwerp.

Nick Bos is in de voorbije jaren lid geweest van verschillende besturen

 • Lid Bestuur Studielink (beëindigd 1-10-2019)
 • Lid Raad van Toezicht Museumplein Limburg (beëindigd 1-10-2019)
 • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Chemelot Campus BV (beëindigd 1-7-2019)
 • Lid Raad van Commissarissen Wonen boven winkels
 • Sociaal Historisch Centrum voor Limburg,
 • Maaslandse Monografieën,
 • HOVO-Limburg,
 • Centre for European Studies,
 • Maastrichts Congresbureau,
 • Regiegroep GSB3,
 • Team-Venlo.