Postacademisch Onderwijs (PAO)

Gang FdR

Het bureau postacademisch onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt hoogwaardig onderwijs voor praktijkjuristen met veel oog voor kwaliteit, actualiteit en praktijkgerichtheid. Relevantie voor de juridische beroepspraktijk staat steeds centraal.

Alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht krijgen een reductie van 10% op de cursusprijs.