Data en Privacy

Privacyverklaring alumnicommunicatie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Je privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij als Alumni Office van de Universiteit Maastricht doen met informatie die we van jou verwerken. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met privacywetgeving verwerken.
Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij jouw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Maastricht University is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

Alumnicommunicatie
Als je bij ons gestudeerd hebt, dan beschikken we over je persoonsgegevens. Een deel van deze gegevens zijn we wettelijk verplicht om te bewaren, bijvoorbeeld om aan te kunnen tonen dat je een diploma bij ons behaald hebt. Andere gegevens bewaren we om in contact met je te kunnen blijven. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taalvoorkeur, studiegegevens (zoals de studie die jij hebt gevolgd en jouw afstudeerjaar), carrière-informatie en informatie over evenementen waarbij jij aanwezig bent geweest. Jouw gegevens zijn opgeslagen in onze alumni database. Deze database is ook voor jou beschikbaar via onze UM Alumni Portal. Je kunt daarin zelf je gegevens aanpassen. Voor het verwerken van jouw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het onderhouden van contact met alumni. Wij willen graag in contact met jou blijven als alumnus, om je op de hoogte te kunnen houden van nieuwe activiteiten en evenementen op onze universiteit en ontwikkelingen in jouw eigen vakgebied. Als je het niet eens bent met het verwerken van jouw persoonsgegevens als alumnus, kan je daar bezwaar tegen aantekenen (zie ook de paragraaf ‘Jouw rechten’). Het uitoefenen van deze rechten staat los van de afmelding voor het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven
Wij willen je graag op de hoogte houden over ontwikkelingen met betrekking tot de universiteit. Verder nodigen we je ook graag uit voor evenementen die we organiseren. Dit doen wij via post en via e-mail. Je kunt op ieder moment deze toestemming weer intrekken, elke e-mail bevat een afmeldlink. Daarnaast geven wij in elke papieren nieuwsbrief aan hoe je je voor het ontvangen van dergelijke post kunt afmelden.

Verstrekking aan derden
Wij geven je persoonsgegevens door aan het aan ons gelieerde Universiteitsfonds Limburg. Zij gebruiken jouw gegevens om je te benaderen voor universitaire activiteiten en financiële bijdragen. Dit gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang. Het universiteitsfonds zal alleen nieuwsbrieven per e-mail sturen indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Verder verstrekken wij je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het uitvoeren van onze publieke taak of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van alumnicommunicatie bewaren wij tot wij bericht van jouw overlijden ontvangen of zodra jij ons daartoe een verzoek stuurt. Zie de paragraaf ‘Jouw rechten’.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via email alumni[at]maastrichtuniversity[dot]nl.
Je hebt de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek kunt indienen:
• inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

Je gegevens wijzigen
Het Alumni Office kan jouw persoonsgegevens aanpassen op basis van door jou zelf aan het Alumni Office aangeleverde informatie, waarbij je toestemming hebt gegeven aan ons om deze te verwerken. Je kunt je gegevens ook zelf wijzigen via de UM Alumni Portal.