Data en Privacy

Het Alumni Office, onderdeel van de afdeling Development en Alumnirelaties van de Universiteit Maastricht, verzamelt persoonsgegevens van haar alumni. Hier lees je meer over wat persoonsgegevens zijn, hoe ze beschermd worden, waar ze worden vastgelegd en wat er verder mee wordt gedaan.

Waarom heeft de UM nog steeds gegevens van mij?
De Universiteit Maastricht (UM) vindt het belangrijk dat alumni lid blijven van de academische gemeenschap en biedt jou ook graag na je afstuderen de mogelijkheid gebruik te blijven maken van bepaalde diensten.

Daarom beschikken we graag over jouw contactgegevens om je uit te kunnen nodigen voor alumni evenementen bij jou in de buurt, de afscheidsreceptie van jouw favoriete docent, reünies of het aanbieden van ’lifelong learning’ mogelijkheden. Daarnaast is actuele informatie over onze alumni waardevol voor de UM ten behoeve van de ontwikkeling en het verzorgen van onderwijs en onderzoek en carrièreontwikkeling van studenten en alumni. Zo dragen jouw werkgegevens onder meer bij aan het evalueren en optimaliseren van het curriculum van jouw oude faculteit en kunnen hiermee tevens studenten en alumni beter geïnformeerd worden over hun carrièreperspectief.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
In de Wbp is vastgelegd hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon. Jouw persoonlijke alumnigegevens worden uiterst zorgvuldig verzameld en verwerkt. De UM zal bijvoorbeeld géén persoonlijke gegevens van alumni verstrekken aan partijen buiten de UM zondervoorafgaande toetsing en een rechtsgeldige grondslag.  

Als Alumnus/a heb je recht op inzage in jouw persoonsgegevens die door UM worden verzameld. Heb je vragen over het gebruik van jouw gegevens, wil je een wijziging van jouw contactgegevens doorgeven of wil je het contact verbreken en/of geen informatie meer van de UM ontvangen, neem dan contact op via alumni[at]maastrichtuniversity[dot]nl.

Je gegevens wijzigen
Het Alumni Office kan jouw persoonsgegevens aanpassen op basis van door jou zelf aan het Alumni Office aangeleverde informatie of op basis van door jou zelf aan openbare bronnen toevertrouwde informatie. Zijn je gegevens na je afstuderen gewijzigd? Geef deze dan door via de UM Alumni Portal.