Betrokkenheid

Alumni - SWOL

Betrokken blijven

Alumni - SWOL

De Universiteit Maastricht prijst zich gelukkig met een betrokken alumnigemeenschap. Hopelijk was je tijd in Maastricht en aan de Universiteit Maastricht onvergetelijk, heb je er goede vrienden en een goede baan aan overgehouden. Zou je graag iets terugdoen? Betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in:

 Beschikbaar zijn tijdens als gastsperker tijdens één van onze vele evenementen;
 Kritisch meedenken over de (door)ontwikkeling van onze Bachelors en Masters;
 Stages en afstudeerprojecten te delen binnen de alumni community;
 Meewerken aan activiteiten gericht op studentenwerving;
 Actieve betrokkenheid bij alumnikringen;
 Onderzoek en onderwijs steunen via het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

Wil jij betrokken blijven bij je oude universiteit en heb je ideeën over welke rol je zou kunnen vervullen? Neem dan via e-mail contact op met het  Alumni Office.

Universiteitsfonds Limburg/SWOL

Wetenschap is een onmisbare bouwsteen voor een betere toekomst voor ons en volgende generaties. Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL steunt de Universiteit Maastricht in haar streven om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Dat doen wij onder andere door middel van beurzen, subsidies, Fondsen op Naam en ons crowdfundingplatform UM Crowd

Voorbeeldende van activiteiten die financiële steun nodig hebben:

 • studiebeurzen
 • onderwijs- en onderzoeksprojecten van studenten en medewerkers
 • ​een bijzondere leerstoel
 • ontwikkeling nieuwe opleidingen
 • studie- en/of onderzoeksfaciliteiten en gebouwen
 • crowdfundingsprojecten van studenten en medewerkers

Maak ook het verschil!

Via het Universiteitsfonds Limburg/SWOL (UFL) draag je bij aan innovatief onderzoek en onderwijs van de Universiteit Maastricht. De focus van dit onderzoek en onderwijs ligt altijd op een duurzame, gezonde toekomst voor ons allemaal. Dat vind jij toch ook belangrijk?

Je kiest zelf hoe je bijdraagt, bijvoorbeeld via een algemene donatie aan het UFL. Of schenk aan een specifiek goed doel (Fonds op Naam), bijvoorbeeld rondom hersenletsel of cultureel erfgoed. Jouw donatie, hoe klein ook, maakt een groot verschil.

Bekijk de video en ontdek hoe wetenschappers Melissa Siegel, Mark Post en Rainer Goebel op hun eigen wijze met hun onderzoek bijdragen aan een betere wereld.

Giving to science

Missie en strategie

De Universiteit Maastricht (UM) is een jonge universiteit in het hart van Europa met een duidelijk mondiaal perspectief en een sterke focus op innovatieve onderwijs- en onderzoeksstrategieën. Wij zien onszelf in de allereerste plaats als een open en inclusieve academische gemeenschap die streeft naar een goede mix van Nederlandse, Europese en andere internationale studenten en die in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma's zowel Europese als mondiale kwesties aan de orde stelt.

De missie en strategie van de UM voor de toekomst zijn gebaseerd op vier kernwaarden:

 • Een vernieuwer zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek door introductie van de CORE-filosofie op onze universiteit;
 • Een inclusieve aanpak hanteren en onze deuren openen voor alle studenten en medewerkers die bij ons profiel passen en onze kernwaarden onderschrijven;
 • Onze sociale verantwoordelijkheid serieus nemen door verbanden te leggen tussen de universiteit en de samenleving, van lokaal tot mondiaal niveau;
 • Een duurzame instelling zijn in de breedste zin van het woord.

CORE staat voor Collaborative Open Research Education.

 • Collaborative - onderwijs en onderzoek kunnen beter in teams dan individueel worden georganiseerd
 • Open - in de zin van ruimdenkend en innovatief
 • Research Education - benadrukt het belang van de integratie van onderzoek en onderwijs

Strategisch Programma
De UM-strategie is vastgelegd in het Strategisch Programma 2017-2021 (alleen in het Engels).