Betrokkenheid

Alumni - SWOL

Betrokken blijven

Alumni - SWOL

De Universiteit Maastricht prijst zich gelukkig met een betrokken alumni gemeenschap. Hopelijk was je tijd in Maastricht en aan de Universiteit Maastricht onvergetelijk, heb je er goede vrienden en een goede baan aan overgehouden. Zou je graag iets terugdoen? Betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in:

 Beschikbaar zijn tijdens als gastsperker tijdens één van onze vele evenementen;
 Kritisch meedenken over de (door)ontwikkeling van onze Bachelors en Masters;
 Stages en afstudeerprojecten te delen binnen de alumni community;
 Meewerken aan activiteiten gericht op studentenwerving;
 Actieve betrokkenheid bij alumnikringen;
 Onderzoek en onderwijs steunen via het Universiteitsfonds Limburg.

Wil jij betrokken blijven bij je oude universiteit en heb je ideeën over welke rol je zou kunnen vervullen?
Neem dan via e-mail contact op met het  Alumni Office.

Promoot de ‘Maastricht experience’ in jouw omgeving

Wil jij je kennis delen en bijdragen aan de toekomst van Maastricht University?

Maastricht University (UM) streeft naar het onderhouden van een wederzijdse waardevolle relatie met haar alumni. Elk jaar steunen talloze alumni de UM door bijvoorbeeld hun kennis en ervaring te delen, studenten te coachen met betrekking tot hun carrière of te doneren aan de UM. 

De UM bezoekt, in lijn met haar internationale ambities, studiebeurzen wereldwijd om nieuwe studenten aan te trekken. Stafleden van de UM en huidige studenten zouden graag samen met onze alumni deze beurzen bezoeken, met als doel de aankomende studenten te inspireren en aan te moedigen voor de UM te kiezen. We zijn ervan overtuigd dat persoonlijke interactie met onze alumni en hun ervaring van hun studententijd de doorslag kan geven om voor de UM te kiezen.

Door deel te nemen aan deze studiebeurzen blijf je in contact met je Alma Mater en draag je bij aan het werven van nieuwe studenten voor de UM. Wat goed is voor de universiteit is immers ook goed voor jou.

Alumnus David Valente (SBE) nam als ambassadeur van de UM deel aan de Master Education Fair in Warschau vorig jaar. Hij vertelt: “Als ik anderen kan helpen met het maken van zulke belangrijke beslissingen, dan voel ik me goed. Daarom laat ik graag mijn respect en loyaliteit blijken tegenover diegenen die me zo goed hebben behandeld in Maastricht. Het gaat ook om het teruggeven van wat tijd om aankomende studenten te helpen de juiste beslissingen te maken, mede gebaseerd op mijn ervaringen”.

Is er een beurs in jouw omgeving en wil je graag anderen inspireren over de UM? Meld je dan aan en draag bij aan de toekomst van jouw universiteit!

Geef om wetenschap

Door donateur te worden geef je een ander een unieke kans om aan de Universiteit Maastricht te komen studeren en steun je indirect ook je oude universiteit; jij blijft betrokken. Ga naar de website van het Universiteitsfonds Limburg om online te doneren!

Je draagt persoonlijk bij aan de bekostiging van baanbrekend onderzoek aan deze universiteit, stelt ons in staat om de beste wetenschappers naar Maastricht te halen en geeft studenten, ongeacht hun afkomst en achtergrond, de kans om te studeren. Bekijk de video en ontdek hoe wetenschappers Melissa Siegel, Mark Post en Rainer Goebel op hun eigen wijze met hun onderzoek bijdragen aan een betere wereld.

Giving to science

Universiteitsfonds Limburg

Wetenschap, is een onmisbare bouwsteen voor een betere toekomst voor ons en volgende generaties. Het Universiteitsfonds Limburg steunt de Universiteit Maastricht in haar streven om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren en te bevorderen.
 

Voorbeeldende van activiteiten die financiële steun nodig hebben:

 • studiebeurzen
 • onderwijs- en onderzoeksprojecten van studenten en academische staf
 • ​een bijzondere leerstoel
 • ontwikkeling nieuwe opleidingen
 • studie en/of onderzoeksfaciliteiten en gebouwen

Missie en Strategie

De Universiteit Maastricht (UM) is een jonge universiteit in het hart van Europa met een duidelijk mondiaal perspectief en een sterke focus op innovatieve onderwijs- en onderzoeksstrategieën. Wij zien onszelf in de allereerste plaats als een open en inclusieve academische gemeenschap die streeft naar een goede mix van Nederlandse, Europese en andere internationale studenten en die in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma's zowel Europese als mondiale kwesties aan de orde stelt.

De missie en strategie van de UM voor de toekomst zijn gebaseerd op vier kernwaarden:

 • Een vernieuwer zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek door introductie van de CORE-filosofie op onze universiteit;
 • Een inclusieve aanpak hanteren en onze deuren openen voor alle studenten en medewerkers die bij ons profiel passen en onze kernwaarden onderschrijven;
 • Onze sociale verantwoordelijkheid serieus nemen door verbanden te leggen tussen de universiteit en de samenleving, van lokaal tot mondiaal niveau;
 • Een duurzame instelling zijn in de breedste zin van het woord.

CORE staat voor Collaborative Open Research Education.

 • Collaborative - onderwijs en onderzoek kunnen beter in teams dan individueel worden georganiseerd

 • Open - in de zin van ruimdenkend en innovatief
 • Research Ecucation - benadrukt het belang van de integratie van onderzoek en onderwijs

Strategisch Programma
De UM-strategie is vastgelegd in het Strategisch Programma 2017-2021  (alleen in het Engels)
U kunt ook het beknopte online magazine van het programma bekijken.