Onderzoeksinstituten

Top Institute for Evidence Based Education Research

Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) stelt zich als doel excellent wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de resultaten te vertalen naar (en toegankelijk te maken voor) de onderwijspraktijk en onderwijsbeleidsmakers. Kennisontwikkeling rond ‘wetenschappelijk onderbouwd onderwijs’ kan gebruikt worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de onderwijssector en ouders en leerlingen.

Onderzoek

Onderzoek binnen het interuniversitaire Top Institute (de Universiteit Maastricht werkt samen met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Groningen) gaat uit van het idee dat onderwijspraktijk en –beleid gebaseerd moeten zijn op bewijs voor ‘wat werkt’. Onderzoeksprojecten variëren van ‘Metacognitieve vaardigheden in het basisonderwijs’ tot ‘Studentenprestaties en docentkwaliteit’. TIER richt zich op vier speerpunten:

  • het realiseren van ‘wetenschappelijk onderbouwd onderwijs’ in beleid en praktijk
  • het onderzoeken van de sociale context van onderwijs
  • het opzetten van een portaal dat de onderzoekswereld verbindt met de beleidswereld van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • ervoor zorgen dat de wetenschappelijke resultaten rond ‘wetenschappelijk onderbouwd onderwijs’ worden doorgegeven aan leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs door een Teacher Academy op te zetten

Onderwijs

De Dutch Teachers and Policymakers Academy (DTPA), opgericht door TIER, verzorgt opleidingen en cursussen voor Nederlandse onderwijsprofessionals, op alle niveaus. Voorbeelden zijn de Master of Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) en diverse cursussen en modules.

TIER PhD-programma

Schrijf een proefschrift over een project van je eigen voorkeur en interesse, analyseer de effectiviteit en efficiëntie van onderwijsinnovaties, word deel van een internationale en multidisciplinaire onderzoeksgroep en word opgeleid en begeleid door internationale hoogleraren in het toepassen van geavanceerde kwantitatieve analyses, terwijl je onderzoeksopzetten ontwikkelt en systematische literatuurstudies verricht.

Ga naar PhD programma

News

Agenda

Geen aankomende evenementen

Top Institute for Evidence Based Education Research

Postbus / P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht

Visiting adress: