Onderzoeksinstituten

The Maastricht Forensic Institute

The Maastricht Forensic Institute (TMFI) bundelt alle forensische kennis binnen de Universiteit Maastricht in één centrum voor forensisch onderwijs en onderzoek. Expertise ligt onder meer in de rechtspsychologie en de forensische psychologie. TMFI is het enige instituut in Nederland dat forensisch technisch onderzoek van materiële sporen combineert met rechtspsychologische en gedragswetenschappelijke expertise. Het belangrijkste doel is het leveren van een maatschappelijk relevante bijdrage aan het rechtssysteem in Nederland.

Onderzoek

Het forensisch wetenschappelijk onderzoek van TMFI richt zich op relevante vraagstukken voor de strafrechtketen en omvat bijvoorbeeld:

  • forensisch psychologisch onderzoek - naar mentale afwijkingen bij daders, verdachten en getuigen
  • rechtspsychologie - de psychologie van deelnemers in het rechtssysteem, zoals het beslissingsgedrag van rechters en het functioneren van getuigen. Hieronder valt ook het Project Gerede Twijfel, waarin dubieuze zaken en rechtelijke dwalingen systematisch onderzocht worden.
  • forensisch spraakonderzoek - in de meeste gevallen naar de vraag of een bepaalde persoon heeft deelgenomen aan een of meer ‘getapte’ telefoongesprekken; sprekerverificatie.

Onderwijs

De expertise van TMFI-onderzoekers wordt ingezet bij diverse opleidingen, zowel in de bachelor- als de masterfase. In het Project Gerede Twijfel werken studenten onder supervisie van onderzoekers aan echte strafzaken waarin mogelijk sprake is van een rechterlijke dwaling . De Master Forensic Psychology is uniek in Nederland. Daarnaast ontwikkelt TMFI een cursusaanbod voor professionals uit de strafrechtketen.

Geen aankomende evenementen

The Maastricht Forensic Institute