Nevenwerkzaamheden

Bij de UM zijn afspraken gemaakt met hoogleraren en andere medewerkers over het melden van nevenwerkzaamheden. Alle universitaire werknemers zijn op grond van artikel 1.14 van de cao Nederlandse Universiteiten verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden. In aanvulling hierop heeft de UM een eigen regeling nevenwerkzaamheden vastgesteld.

Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Als resultaat van deze afspraak zijn de nevenwerkzaamheden terug te vinden op de individuele profielpagina van een hoogleraar. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens. Het onderwerp nevenwerkzaamheden is een vast onderdeel van de jaar- c.q. R&O (resultaat & ontwikkeling) gesprekken.

Meer over het melden van nevenwerkzaamheden is te vinden onder de Support-sectie van deze website (voor medewerkers).