Onderzoeksinstituten

Department of Data Science and Knowledge Engineering

Het onderzoek in het Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE) is ondergebracht in drie onderzoeksgroepen: “BioWiskunde en BioInformatica” (BMI), “Robots, Agenten en Interactie” (RAI) en “Netwerken en Strategische Optimalisatie” (NSO). De drie groepen werken nauw samen. NSO, RAI en BMI zijn allemaal actief als organisator van internationale conferenties, workshops en seminars. Eén van de belangrijkste aankomende evenementen is de ‘World Conference of the Game Theory Society’, in juli 2016, georganiseerd in Maastricht door NSO. 

Onderzoek

Het onderzoek is georganiseerd binnen drie groepen:

RAI

RAI focust op het ontwerp, de analyse en toepassing van intelligente systemen (inclusief computeragenten en robots) die hun gebruikers kunnen ondersteunen en assisteren door doelen na te streven en problemen op te lossen, zelfstandig en in samenwerking, zelfs in ingewikkelde omgevingen.

NSO

De NSO-groep bestudeert Netwerken en Strategische Optimalisatieonderwerpen (NSO), met toepassingen in kunstmatige intelligentie en 'operations research'. Onderwerpen variëren van modellen van strategische optimalisatie in een netwerk, algoritmes voor de beste strategie in spellen en combinatorische optimalisatie van phylogenetica, tot de analyse van (evolutionaire) competitie in zowel de biologische als de biomedische context.

BMI

De BMI- (BioWiskunde en BioInformatica) groep verricht theoretisch en toegepast onderzoek naar computer- en wiskundewetenschap, met name gericht op biologische en medische toepassingen. De belangrijkste onderzoeksgebieden omvatten Biomedische Signaalanalyse, Systeembiologie en Bio-informatica, zoals het verwerken, analyseren, modelleren en voorspellen van biologische en medische fenomenen. Er zijn drie hoofd onderzoeksthema's: Complexe Systemen & Wiskundige Systeemtheorie, Signaalverwerking & Beeldverwerking, en Statistische Data-analyse. Deze worden toegepast in cardiologie, electrofysiologie, het modelleren van genetische eiwitnetwerken en neurowetenschappen.

Onderwijs

Onderzoekers geven les in de bachelor- en masteropleidingen van de afdeling, zoals de bachelor Kennistechnologie, de master Operations Research en de master Artificial Intelligence. Maar ook binnen het Maastricht Science Programme en het University College Maastricht geven we les, in bijvoorbeeld algoritmische netwerken en optimalisatie.

DKE