Cursus

Verweer tegen de vordering benadeelde partij

Strafrechtadvocaten richten zich op strafrechtelijke aspecten van de zaak van hun cliënt; logisch, maar zij moeten ook steeds vaker verweer voeren tegen civiele vorderingen tot schadevergoeding. Als de advocaat onvoldoende kennis heeft van het burgerlijk recht, kan daardoor de cliënt tot een schadevergoeding worden veroordeeld. Als het enige verweer tegen een vordering is “dat deze te ingewikkeld is en het strafproces te veel belast”, zal de rechtbank de vordering waarschijnlijk toewijzen. Dat kost de verdachte geld maar bij toepassing van de schadevergoedingsmaatregel ook zijn vrijheid.

Onderwerpen die aan de hand van actuele jurisprudentie in de cursus aan de orde komen, zijn onder meer:

  • ontvankelijkheid van de vordering
  • stellen en bewijzen in het civiele recht
  • causaliteit – in strafvordering en naar burgerlijk recht
  • vergoeding van immateriële schade
  • shock- en affectieschade
  • proceskosten

Docenten

  • mr. dr. Richard Verkijk, advocaat en als universitair docent/onderzoeker werkzaam geweest. Hij is momenteel strafrechter. Daarnaast is hij lid van het Hof van Discipline en van de examencommissie van de Beroepsopleiding Advocatuur, vakkamer ethiek.
  • Mw.mr. Floor Oehlen, advocaat en docent jeugdrecht en slachtofferzaken. Als strafrecht- en slachtofferadvocaat kent zij beide kanten en kan zij u praktische tips geven bij de aanpak van uw verweer.

Doelgroep

Advocaten in strafzaken.

Datum & locatie

De cursus wordt gehouden op donderdag 14 mei 2020 van 12.45 – 17.15 uur in hotel de l’Empereur (tov NS station) te Maastricht. 

Kosten

De kosten bedragen € 425 (incl. cursusmateriaal).

Studiepunten

orde_po_4

4 PO/NOvA studiepunten.