Taaltraining op maat, individueel of in een groep (online en face to face)

Voor bedrijven en organisaties verzorgt het Talencentrum van de Universiteit Maastricht in-company taaltrainingen en workshops. Naast maatwerktrainingen biedt het UM Talencentrum bedrijfscursussen schrijfvaardigheid en presentaties in het Nederlands, Engels, Moderne Vreemde Talen, taalcoachingprogramma's, trainingen ter voorbereiding op Cambridge English en IELTS en workshops taal en cultuur.

U leert Nederlands, Engels of een andere moderne taal tijdens intensieve face-to-face lessen, begeleide zelfstudie en individuele ondersteuning. Spreken, luisteren, lezen en schrijven? In deze cursus op maat is alles afgestemd op uw persoonlijke wensen.

U volgt de lessen in de academische omgeving van de Universiteit Maastricht. Daar vindt u alle rust om u op uw taak te concentreren. U kunt de cursus individueel volgen, maar het is ook mogelijk om met collega’s, vrienden of andere bekenden deel te nemen.

Voor bedrijven en organisaties verzorgt het Talencentrum van de Universiteit Maastricht tevens in-company taaltrainingen en workshops.

COVID-19: Ook in deze periode gaan onze taaltrainingen gewoon door, in de virtual classroom en op het niveau dat u van ons gewend bent.

VIP: Very Intensive and Personalised Course (face to face en online)

Elke cursus duurt vijf dagen en bestaat uit 20 uur totale studietijd. U kunt ervoor kiezen om individuele lessen te volgen of u kunt uw eigen groep van twee tot vier deelnemers samenstellen. De cursus bestaat uit face-to-face of online lessen in combinatie met begeleide zelfstudie-uren en individuele begeleiding.

Na het volgen van een les kunt u uw nieuwe vaardigheden oefenen tijdens een uur zelfstudie. Er wordt van u verwacht dat u zelfstandig aan opdrachten werkt, maar de docent is beschikbaar om u indien nodig individueel te begeleiden. Alle onderdelen omvatten communicatie-opdrachten, waarin lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid zijn geïntegreerd, om zo veel mogelijk interactie mogelijk te maken.

Online

We bieden nu de VIP-cursus (Very Intensive Personalised) ook online aan, leren achter uw computer, waar u maar wilt. U kunt de taal van uw voorkeur leren door middel van een gevarieerde en effectieve methode.

Kosten

Details VIP Face to face en online: 

  • Vijf dagen aaneengesloten of zoals afgesproken met uw docent;

  • 3 uur les , 1 uur begeleide zelfstudie en 4 uur zelfstudie thuis per dag; 

  • Kosten € 1780;

  • Programma volgens afspraak.

' De afgelopen zes weken heb ik samen met Marieke van Paassen van het TC de training Wervend Schrijven doorlopen.

Ik kijk met veel voldoening terug op deze training. Marieke is een uitstekende docente, die mij iedere keer weer met veel passie een stapje vooruit wist te brengen in het schrijven van wervende teksten. De feed back was altijd constructief en vruchtbaar. Ik kon deze al meteen gebruiken in mijn dagelijks werk. Haar sociale vaardigheden zijn zonder meer uitstekend, en het werken met haar was altijd heel plezierig. De ervaring en expertise van Marieke zijn zeer waardevol (voor onze instelling).'

Guy Jaegers | Conservator bijzondere collecties Universiteitsbibliotheek

Individual Coaching (face to face en online)

Voor wie? U heeft al kennis van de taal en spreekt of schrijft het regelmatig. Toch wilt u specifieke taalvaardigheden verbeteren die nodig zijn om in dagelijkse werksituaties te kunnen functioneren of om uw opleiding met succes af te ronden.

Hoe werkt het? Tijdens de sessie bespreekt de docent met u de opdrachten die u hebt aangedragen en bereidt u zich voor. U krijgt directe feedback, mondeling en/of schriftelijk.

Kies een van de drie mogelijkheden. U kunt kiezen tussen 4, 6 of 8 uur coaching, op basis van wat u tijdens een intakegesprek met uw taalcoach als behoefte heeft besproken.

Kosten

Opties:

UM studenten, medewerkers en

UM Alumni

Alle andere deelnemers  
4-uur  € 290 € 360  
6-uur  € 435

€ 540

 
8-uur € 580 € 720  

Duur en tijd na onderlinge afstemming. Wilt u meer weten over Individuele Coaching en de mogelijkheden voor u? Stuur een mail naar: your-language-course[at]maastrichtuniversity[dot]nl.

'Bij deze wil ik je hartelijk bedanken voor de mogelijkheid die je mij gegeven hebt mijn Engels op een plezierige en relaxte manier op te halen. Voor mij is het tijdens deze sessies ook weer heel duidelijk geworden dat ik met de Engelse taal actief bezig wil blijven. See you next Wednesday at Maastricht for the last session.'

Diny | deelneemster individual coaching Engels

Intercultural Competence Workshop

'Waarom heeft iemand me hier niet op voorbereid?' Laat dit niet de vraag zijn die u uzelf of iemand anders in uw organisatie stelt als je inter-cultureel of multi-generationeel werkt. Maar al te vaak gebeurt dit inter-cultureel leren pas nadat we ons niet bewust zijn van iets wat we hadden moeten weten, of midden in een situatie die vermeden had kunnen worden.

Het doel van deze workshop is om de deelnemers een zeker bewustzijn te geven van culturele verschillen en hoe ze daar op een praktische en interactieve manier mee om kunnen gaan. Het gaat niet alleen om taal, maar ook om non-verbale communicatie zoals houding en gedrag. Na de workshop kunnen de deelnemers de verschillende do's and don'ts direct in praktijk brengen.

Wilt u meer weten over Interculturele competenties workshops en de mogelijkheden voor u? Stuur een mail naar your-language-course[at]maastrichtuniversity[dot]nl.

Contact

Tijdens een uitgebreid intakegesprek krijgt u van de docent een advies over welke aanpak en studiematerialen voor u het meest geschikt zijn. Hierbij houden we rekening met uw wensen, uw achtergrond en werk. Samen met uw docent bepaalt u het curriculum en de startdatum.

Alle prijzen zijn exclusief de kosten voor het tekstboek. De keuze van het tekstboek wordt afhankelijk van de leerbehoeften van de cursist door de docent bepaald.

Wilt u een intakegesprek aanvragen, of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met de medewerkers van het talencentrum. We zijn te bereiken via your-language-course[at]maastrichtuniversity[dot]nl.