Cursus

Ontneming en witwassen

In deze cursus staat de justitiële aandacht voor de opbrengsten van misdaad centraal. Ingegaan wordt op de bestrijding van het witwassen van crimineel profijt en op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De docenten behandelen wetgeving en rechtspraak op het gebied van de voordeelsontneming en het witwassen. De cursus is een must voor elke advocaat en jurist die actief is in de actuele strafrechtspraktijk.

Te behandelen onderwerpen zijn:

 • Actualiteiten
 • Nieuwe wetgeving ontneming en witwassen
 • Formele verweren in ontnemingszaken
 • Witwassen en de nieuwe strafbaarstelling van het ‘eenvoudig witwassen’
 • Conservatoir beslag en beklag tegen inbeslagneming
 • De positie van de verdachte/veroordeelde tijdens strafzaak versus ontnemingszaak
 • De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel (verdeling tussen mededaders, hoofdelijkheid, verrekening van kosten)
 • De strafbaarheid van financiering van terrorisme

Docenten

 • Prof. mr. J. Simmelink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie UM, tevens senior advocaat-generaal bij het Ressortsparket
 • Mw. Prof. mr. T.N.B.M. Spronken, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en tevens hoogleraar Straf(proces) aan de Universiteit  Maastricht

Doelgroep

Strafrechtadvocaten (o.a. leden NVSa), strafrechtjuristen.

Praktische informatie

 • De cursus wordt gehouden op donderdag 24 mei 2018 van 12.45 – 17.15 uur in hotel de l’Empereur (tov NS station), Stationsstraat 2 te Maastricht.
 • De cursuskosten bedragen € 425 (voor leden van de NVSa € 400).

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOvA studiepunten