Onderwijsinnovatie

Sinds haar oprichting heeft de Universiteit Maastricht (UM) Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) toegepast in al haar onderwijsprogramma’s. De UM is in afgelopen jaren flink gegroeid, en daarmee ook de verscheidenheid aan interpretaties en toepassingen van het PGO. Dat heeft geleid tot verschillen in normen en opvattingen over PGO en student-georiënteerd onderwijs aan de UM, en tot verschillende werkwijzen.