Master

Vrij Programma

Het Vrij Programma binnen de Master Nederlands recht geeft je de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan je master. Je stelt naar eigen inzicht je programma samen: je hebt de mogelijkheid om te kiezen uit een 60-tal keuzeblokken en kiest dus niet voor een specialisatie in privaatrecht, staats- en bestuursrecht, handels- en ondernemingsrecht of strafrecht. De voorwaarden in het kader van het Vrij Programma zijn het volgen van het verplichte blok Rechtshandeling en Overeenkomst, het volgen van minimaal één blok op het terrein van Europees Recht, Internationaal Recht of Rechtsvergelijking en het volgen van minimaal vijf blokken uit de Master Nederlands Recht (zie ook onderstaande paragraaf).

Voor de specifieke voorwaarden m.b.t. de inhoud van het Vrij Programma, raadpleeg de OER.

Verplichte blokken

Let op: Alle studenten binnen de Master Nederlands Recht zijn verplicht het blok Rechtshandeling en Overeenkomst te volgen. In het Vrij Profiel moeten studenten - naast het verplichte blok Rechtshandeling en Overeenkomst - minimaal vijf blokken uit de Master Nederlands Recht kiezen. Het is bovendien verplicht om één blok op het terrein van Europees recht, Internationaal Recht of Rechtsvergelijking te doen. Dat kan door één van dergelijke blokken uit de Master Nederlands Recht te volgen (met naam genoemd in het programmaoverzicht) of door een blok van European Law School of Globalisation and Law in de keuzeruimte te doen. Studenten die de specialisatie Privaatrecht, Handels- en Ondernemingsrecht, Staats- en Bestuursrecht of Strafrecht doorlopen, moeten - naast het verplichte blok Rechtshandeling en Overeenkomst - vijf specialisatiegebonden blokken (verplichte blokken) doen. De overige twee blokken (keuzeblokken) mogen worden gekozen uit het totale blokkenaanbod van de Master Nederlands Recht en/of de Masters Forensica Criminologie & Rechtspleging, Recht & Arbeid, European Law School en Globalisation and Law.

Agenda

Geen aankomende evenementen