Cursus

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 

Actuele ontwikkelingen en knelpunten

De WMO 2015 is een hot topic. De nieuwe WMO beoogt aan gemeenten een grotere mate van beleidsruimte te bieden in hoe zij de ondersteuning aan burgers bij hun zelfredzaamheid en participatie kunnen vormgeven. De aanspraken uit de Zorgverzekeringswet moeten - samen met noodzakelijke ondersteuning uit de WMO - zorgen dat mensen zolang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Kort zal worden stilgestaan bij de relatie van de WMO2015 en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De begrippen: eigen kracht, gebruikelijke hulp. Mantelzorg/sociaal netwerk, algemene voorziening en maatwerkvoorziening zullen worden besproken. Uitvoerig zal de onderzoekplicht die op de gemeente rust aan bod komen. 

In deze cursus komen de actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van Wmo aanbod. Met deze cursus bent u in één middag weer up-to-date. De cursus gaat in op recente en belangrijke jurisprudentie en ontwikkelingen in wetgeving en beleid.

Daarbij komt ook de omvang en intensiteit van de rechterlijke toetsing van besluiten aan de orde. Tijdens de cursus is  ook aandacht voor de voorlopige voorzieningenprocedure, waarvan in WMO-zaken veel gebruik wordt gemaakt. Tenslotte zal de mogelijkheid tot “kortsluiting” bij de voorzieningenrechter hangende beroep aan de orde komen.

Dagvoorzitter

  • Mw.Prof.Mr. S. Klosse, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht en tevens lid van de SER

Docent

  • Mw. Mr. L. Meijs, advocaat bij Valkenburgh Advocaten te Maastricht

Doelgroep

Gemeentejurist, medewerker Bezwaar en Beroep, advocaat, (semi) overheidsjurist, rechtsbijstandjurist en vakbondjurist.

Praktische informatie

  • De cursus wordt gehouden op dinsdag 10 april 2018 van 12.45 – 17.15 in hotel de l’Empereur (tov NS station) te Maastricht.
  • De cursuskosten bedragen € 425,-

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOvA studiepunten