Cursus

Cursus unbundling legal services

In het familierecht kunnen zaken erg bewerkelijk worden. Advocaten zien dit als iets onvermijdelijks, maar de cliënt van tegenwoordig vraagt zich al snel af of er geen kosten bespaard zouden kunnen worden door de taken tussen cliënt en advocaat beter te verdelen. Voor advocaten vergt dat een andere aanpak, die in de Verenigde Staten bekend staat als "unbundling legal services".

De grondlegger van deze aanpak, prof. Forrest L. Mosten, past dit concept niet alleen met succes toe in zijn eigen praktijk, maar is er ook in geslaagd de gedragsregels van de American Bar Association op deze benadering af te laten stemmen. Uiteindelijk zijn zowel cliënt als advocaat immers beter af wanneer zij erin slagen een verregaande vorm van samenwerking in het leven te roepen. In het boek dat hij hierover heeft geschreven wordt gedetailleerd, stap voor stap aangegeven hoe deze benadering in de praktijk kan worden toegepast.

Forrest L. Mosten, is een begrip in de wereld van het Angelsaksische familierecht (zie Wikipedia). Omdat hij om andere redenen in Maastricht is, heeft hij tijd kunnen vrijmaken eenmalig in Nederland een cursus/workshop te geven over dit onderwerp, dat hem na aan het hart ligt. Hij is een begenadigd spreker die zijn toehoorders weet te boeien en te overtuigen. Voor iedere jurist met een familierechtelijke praktijk is dit een unieke kans om een cursus van hem bij te wonen zonder daarvoor naar de Verenigde Staten of Engeland af te hoeven reizen.  

De cursus wordt in het Engels gegeven.

Docenten

  • Prof. Forrest L. Mosten. Hij is een Amerikaanse hoogleraar die tevens advocaat is en enorm actief en productief is op het gebied van het familierecht, met name met betrekking tot onderwerpen gerelateerd aan alternatieve geschillenoplossing. Recent verscheen een herziene, tweede druk  van zijn boek Unbundled Legal Services: A Family Lawyer’s Guide (uitgegeven door de American Bar Association).
  • De dagvoorzitter is Mr. F.J. Fernhout, universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht, oud-rechter, tevens advocaat.

Doelgroep

Advocaten, procesgemachtigden, notarissen, juristen bij de overheid.

Praktische informatie

  • Het symposium wordt op vrijdag 13 april 2018 van 13:00 uur tot 17:45 uur gehouden in de Statenzaal van het Oud-Gouvernement, Bouillonstraat 3 te Maastricht.
  • Cursusmateriaal:F. Mosten, E. Potter Scully, Unbundled Legal Services: A Family Lawyer’s Guide, California, 2017 en tijdens de cursus te verstrekken materiaal
  • Cursuskosten: € 350,-

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOvA/KNB, 4 MfN studiepunten aangevraagd.