Cursus

Wetenschappelijke concepten van causaliteit in ziekte en letsel

Deze cursus geeft overzicht hoe wetenschappelijke onderzoeksresultaten uit de medische literatuur op waarde te schatten, hoe de kans op letsel te kwantificeren onder verschillende scenario's en hoe deze kennis te gebruiken ter opbouw van een sterke 'evidence-based' argumentatie.

De lezingen worden afgewisseld met praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden.

De centrale thema's die aan bod zullen komen zijn:

  • Verkeerde methoden voor het bepalen van causaliteit
  • Juiste methoden om oorzakelijke verbanden te achterhalen in medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • Maten voor feitelijke waarschijnlijkheid
  • Steekproef waarschijnlijkheid
  • Meerdere concurrerende oorzaken
  • Criteria voor een oorzakelijk verband
  • Samenvatten en kritische beoordeling van wetenschappelijk bewijs
  • Voorspellen van de persoonlijke kans op letselschade in een specifieke zaak
  • Vergelijken van letselschade-kansen onder verschillende scenario's

Docent

Prof.Dr. M. Zeegers is hoogleraar en epidemioloog aan de Universiteit Maastricht en het Maastricht Forensic Institute.Hij wordt regelmatig gevraagd als getuige deskundige op het gebied van de forenische epidemiologie.  Hij is tevens president van de 'International Association for Law and Epidemiology' en voorzitter van de Nederlandse en Vlaamse Vereniging voor Epidemiologie.  Maurice Zeegers is editor van het boek ‘Forensic Epidemiology: Principles and Practices’ Elsevier, 2016.

Doelgroep

Letselschade advocaten, leden rechterlijke macht

Cursusdatum en -tijd

Dinsdag 11 april 2017 van 13.15 – 17.45 uur

Cursusprijs

€ 425,- (incl. cursusmateriaal).

Praktische informatie

Deze cursus zal op dinsdag 11 april 2017 van 13.15 – 17.45 uur in hotel l’Empereur (tov NS-station) te Maastricht worden gehouden. De kosten bedragen € 425 (incl. cursusmateriaal).

Permanente opleiding

Nederlandse Orde van Advocaten POA 4

4 PO-NOvA/NIVRE studiepunten