Cursus

Verdiepingscursus letselschade

Tijdens cursus nemen uw docenten u vanuit hun praktijkervaring mee langs diverse complexe juridische onderwerpen die onderdeel zijn van het letselschadetraject.

In de letselschadepraktijk kunnen op het oog 'normale' situaties tot forse knelpunten in de schadeafhandeling leiden. Een aantal veel voorkomende situaties zal besproken worden aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden.

Ook zal  – in het laatste uur - aandacht worden besteed aan rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), waarvan de uitkomst onmiskenbaar van belang kan zijn bij de beoordeling van letselschadezaken.

 

Docenten

  • DocentenProf.Mr. G.E. van Maanen (tevens cursusleider), hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht
  • Prof.Mr. F. Oldenhuis,  hoogleraar privaatrecht aan de universiteit Groningen, Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen

Doelgroep

Advocaten, letselschadespecialisten, rechtsbijstandsverzekeraars.

Cursusdatum en -tijd

Donderdag 30 maart 2017  van 13.15 – 17.45 uur.

Cursusprijs

De kosten bedragen € 425,-
Indien u ook de PAO-cursus wetenschappelijke concepten van causaliteit in ziekte en letsel op 11 april 2017 volgt   bedragen de cursuskosten € 750,-

Locatie

Hotel de l’ Empereur (tegenover NS station) in Maastricht.

Permanente opleiding

Nederlandse Orde van Advocaten POA 8

4 PO-NOvA/NIVRE studiepunten.