Cursus

Taalcursus Turks

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dat oefen je klassikaal, maar je gebruikt ook virtuele leeromgevingen zoals wiki’s, blogs en sociale media. De nadruk ligt niet alleen op spreek- en luistervaardigheid maar ook op schrijven en leesvaardigheid. Je docent is (bijna) moedertaalspreker, de voertaal is dan ook zo veel mogelijk Turks. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de module kun je in gangbare situaties in het Turks communiceren.

Inhoud van de training

Deze module is bedoeld voor mensen zonder kennis van de Turkse taal. In groepslessen leer je de basis van de Turkse taal kennen en bouw je een woordenschat op waarmee je je verstaanbaar kunt maken in dagelijks voorkomende situaties.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Let op, deze cursus start alleen in februari.

Cursusmateriaal

Wordt in de eerste sessie uitgereikt.

Toelatingseisen

UM-studenten, medewerkers en externe deelnemers zijn welkom. Voor deze module gelden geen toelatingseisen.

Aanmeldproces

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via ons online inschrijfformulier.

Kosten

  • UM-studenten € 295
  • UM-medewerkers en alumni € 360
  • Alle ander deelnemers € 460

Eindresultaat en bewijs

Na voltooiing van de module Turkse taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen.  Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.

  • Module 1 heeft het CEFR-eindniveau A1