Cursus

Taalcursus Spaans

Wil je kennismaken met de Spaanse taal of heb je de ambitie de taal op professioneel niveau te beheersen? Deze cursus is door de opbouw in modules geschikt voor elk niveau en voor verschillende situaties, variërend van werk, studie tot vakantie.

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dat oefen je klassikaal, maar je gebruikt ook virtuele leeromgevingen zoals wiki's, blogs, en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Grammatica, lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden. Je docent is (bijna) moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Spaans. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de zesde module kun je professioneel in het Spaans communiceren. Van schrijven en spreken tot en met discussiëren, onderhandelen en presenteren.

Cursusmodules

Module 1

Module 1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Spaans. Als je deze module hebt afgerond kun je mensen begroeten, jezelf en anderen voorstellen, naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven. Daarnaast kun je jezelf goed redden in winkels en restaurants. Je kunt eenvoudige gesprekken in de tegenwoordige en toekomende tijd voeren, bijvoorbeeld over dagelijkse activiteiten zoals studie, werk of sport.

Verplichte literatuur bij Module 1
   ​Gente Hoy 1, Libro del alumno / tekstboek. ISBN: 9789463250054
   ​Gente Hoy 1, Cuaderno de ejercicios. ISBN: 9789463250061

Aanbevolen (niet verplicht)
   ​Gente Hoy 1, ​werkboek voor grammatica en woordenschat. ISBN: 9789463250238 (voor Nederlandse studenten).

Gente Hoy 1, Grammatik und Vokalbeltrainer. ISBN: 9783125157248 (voor Duitse studenten).

   

 

Module 1: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

6 februari - 22 mei 2018, dinsdag 18.30-20.30

8 februari - 31 mei 2018, donderdag 18.30-20.30

 

Module 2

Module 2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Spaans en mensen die module 1 gevolgd hebben. Als je deze module hebt afgerond kun je eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse activiteiten,  je mening geven en iets over het verleden vertellen. Je kunt ook een curriculum vitae schrijven. Verder kun je over het weer praten, de weg vragen en uitleggen, telefonisch iets reserveren en een appartement of kamer huren.

Verplichte literatuur bij Module 2
   ​Gente Hoy 1, Libro del alumno/ tekstboek. ISBN: 9789463250054
   ​Gente Hoy 1, Cuaderno de ejercicios. ISBN: 9789463250061

Aanbevolen (niet verplicht)
   ​​Gente Hoy 1, ​werkboek voor grammatica en woordenschat. ISBN: 9789463250238 (voor Nederlandse studenten).

Gente Hoy 1, Grammatik und Vokalbeltrainer. ISBN: 9783125157248 (voor Duitse studenten).

 

Module 2: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

8 februari - 31 mei 2018, donderdag 18.30-20.30 

Module 3

Module 3 is bedoeld voor mensen die minimaal twee cursussen Spaans hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken. Je wordt voorbereid op het voeren van en deelnemen aan discussies en ook hoe je een korte presentatie geeft over een actueel onderwerp. Je kunt je gevoelens en wensen uiten en je mening geven. Je kunt films, boeken en concerten beschrijven en over onderwerpen als je gezondheid praten.

Verplichte literatuur bij Module 3
   Con Gusto 3 tekstboek en werkboek met 2 audio CD's. ISBN: 9789460301278

Duitse studenten kunnen de Duitse versie online kopen bij de uitgever KLETT.

Dit is de nieuwe versie van het boek: NOS VEMOS 3 dat niet meer leverbaar is. Studenten die Nos Vemos al gekocht hebben kunnen dit wel gebruiken. De inhoud is hetzelfde.

Aanbevolen (niet verplicht)
Grammaticawijzer Spaans + Werkwoordenwijzer Spaans (Intertaal). Ook in Duits verkrijgbaar via PONS

 

 

 

 

 

Module 3:

8 februari - 31 mei 2018, donderdag 16.00-18.00 

5 februari - 28 mei 2018, maandag 18.30-20.30

 

 

Module 4

Module 4 is bedoeld voor mensen die minimaal drie cursussen Spaans hebben gevolgd. Je kunt je goed verstaanbaar maken in gangbare situaties, ook al ken je niet alle woorden. In deze module bouw je het vermogen om te debatteren en te presenteren verder uit. Ook kun je oorzaak, doel en gevolg uiten. Je kunt praten over muziek, feesten en evenementen. Je kunt je wensen uiten, met iets instemmen, iemand tegenspreken, zaken beoordelen en overtuigen. Je kunt aantekeningen maken en samenvatten. Je kunt praten over zaken als het klimaat, de samenleving, politiek en cultuur. Je kunt protesteren en iets afwijzen en een behoefte uiten. Ook leer je discussies leiden, hoe je een presentatie geeft over een actueel onderwerp en hoe je - formele en informele - brieven en e-mails schrijft.

Verplichte literatuur bij Module 4
​Con Gusto 3 tekstboek en werkboek met 2 audio CD's. ISBN: 9789460301278

Duitse studenten kunnen de Duitse versie online kopen bij de uitgever KLETT.

Dit is de nieuwe versie van het boek: NOS VEMOS 3 dat niet meer leverbaar is. Studenten die Nos Vemos al gekocht hebben kunnen dit wel gebruiken. De inhoud is hetzelfde.

Aanbevolen (niet verplicht)
   Grammaticawijzer Spaans + Werkwoordenwijzer Spaans (Intertaal). Ook in Duits verkrijgbaar via PONS

Aanbevolen (niet verplicht)
​Grammaticawijzer Spaans + Werkwoordenwijzer Spaans (Intertaal). (Ook in Duits verkrijgbaar)

 

Module 4:

5 februari - 28 mei 2018, maandag 18.30-20.30 

 

 

Module 5

Module 5 is bedoeld voor mensen die zich in alle situaties goed verstaanbaar kunnen maken in het Spaans. Bijvoorbeeld omdat je een tijdje in Spanje of Latijns-Amerika hebt gewoond of een aantal cursussen hebt gevolgd. As je deze module hebt afgerond, kun je je stemming weergeven en je gevoelens uiten. Je kunt steeds beter iets vanuit verschillende tijdsperspectieven vertellen, adviezen geven en klachten beargumenteren. Je kunt iets accepteren, afwijzen en ontwijken. Debatteren en presenteren komen in deze module opnieuw aan bod. Verder kun je hypotheses formuleren en speculeren. Tot slot kun je iets herformuleren om misverstanden te vermijden of om fouten te corrigeren en leer je hoe je- formele en informele - brieven en e-mails schrijft.

Verplichte literatuur bij Module 5
Tekst- & werkboek Abanico, Curso Avanzado de Español Lengua Extranjera (Chamorro Guerrero, Difusión). ISBN van tekstboek: 9788484436867 en werkboek: 9788484436874.

Aanbevolen (niet verplicht)
 Grammaticawijzer Spaans + Werkwoordenwijzer Spaans (Intertaal). (Ook in Duits verkrijgbaar)

Module 5:

5 februari - 28 mei 2018, maandag 16.00-18.00 

 

Module 6

Module 6 is bedoeld voor mensen die de Spaanse taal goed beheersen. Je bent vaardig genoeg om goed mee te doen in een spontaan gesprek. Je bouwt je kennis en vaardigheden verder uit, waarbij je opnieuw aandacht besteedt aan situaties die in je studie of werk belangrijk zijn, zoals telefoneren en adviezen geven. Je kunt mensen interviewen en discussiëren over typische feiten van je eigen of een ander bekend land. Je kunt je eigen ideeën en meningen duidelijk en nauwkeurig uiten en beargumenteren. Je kunt ook een duidelijk een goed gestructureerde presentatie geven en spontaan reageren op vragen. De wijze waarop je de grammatica toepast is vrijwel correct. Je leert hoe je samenvattingen maakt en hoe je - formele en informele - brieven en e-mails schrijft. Ook leer je argumenteren, presenteren en hoe je een goed debat voert.

Verplichte literatuur bij Module 6
   Tekst- & werkboek Abanico, Curso Avanzado de Español Lengua Extranjera (Chamorro Guerrero, Difusión). ISBN van tekstboek: 9788484436867 en werkboek: 9788484436874.

Aanbevolen (niet verplicht)
   ​Grammaticawijzer Spaans + Werkwoordenwijzer Spaans (Intertaal). (Ook in Duits verkrijgbaar)

Module 6:

5 februari - 28 mei 2018, maandag 16.00-18.00

Toelatingseisen en Aanmeldproces

UM-studenten, medewerkers en externe deelnemers zijn welkom.

Als je nog geen voorkennis hebt, kun je je zonder intake voor Module 1 inschrijven via het inschrijfformulier.

Om de andere modules te mogen volgen moet je de voorgaande module succesvol hebben afgerond, of een vergelijkbaar startniveau hebben. Doe de online test via umlib.nl/intake-s om te bepalen welke cursus voor jou geschikt is. 

Het Europees Referentiekader geeft criteria waarmee je het niveau van je taalvaardigheid kunt meten. Bepaal je huidige of gewenste niveau met het document Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR (PDF, 0,08 MB)

 

Kosten per module

  • UM-studenten € 295
  • UM-medewerkers en alumni € 360
  • Alle ander deelnemers € 460