Cursus

Taalcursus Portugees

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan je woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals wiki’s, blogs en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Je docent is (bijna) moedertaalspreker en tijdens de les wordt er zoveel mogelijk in de doeltaal gecommuniceerd. Alleen als het echt nodig is, zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de tweede module kun je in gangbare situaties in het Portugees communiceren.

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Portugees 1:A1 (PT-1)
 • Portugees 2:A2 (PT-2)

Portugees 1 (PT-1)

Portugees 1  is bedoeld voor mensen zonder kennis van de Portugese taal. Een intake is niet nodig.

Als je deze module hebt afgerond kun je:

 • mensen begroeten en jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;

 • vragen naar prijzen, vervoersmogelijkheden, of iets bestellen in een restaurant;
 • over hobbies en vakanties praten;

   

 • instructies geven;

 • jezelf uitdrukken in de verleden, tegenwoordige en toekomstige tijd;

 • praten over dagelijkse activiteiten;

 • iemands karakter en voorkomen beschrijven.

Daarnaast leer over het verschil tussen het Portugees van Portugal en het Portugees van Brazilië.

Cursusmateriaal

 • Português Século XXI:  Nova edição 1 ISBN: 9789460306266

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in februari 2019. 

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Portugees 2 (PT-2)

Je hebt basiskennis van de Portugese taal en/of je hebt cursus A1 gevolgd. Een intake is nodig als je geen certificaat A1 hebt.

Als je deze cursus hebt afgerond kun je:

 • zowel in de tegenwoordige, toekomende als verleden tijd praten over alledaagse activiteiten als werk, studie, vrije tijd, vakantie, winkelen en gezondheid;
 • advertenties begrijpen;

 • je mening geven;

 • over het weer praten;

 • het nieuws begrijpen;

 • het uiterlijk en karakter van mensen beschrijven;
 • mensen en dingen vergelijken;
 • praten over cultuurverschillen.

Daarnaast leer over het verschil tussen het Portugees van Portugal en het Portugees van Brazilië.

Cursusmateriaal

 • Português Século XXI:  Nova edição 2 ISBN: 9789460309632

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Een nieuwe ronde cursussen start in februari 2019. 

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Registratie en intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus.  Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Een intake is niet nodig. Als je nog geen kennis van de taal hebt dan kun je registreren voor de beginners cursus. Portugees 2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Portugees en de mensen die de voorafgaande module gevolgd hebben.

Tijdens de eerste les behoudt de docent zich het recht voor om een ​​lager of hoger niveau te adviseren als dit beter is gezien je huidige kennisniveau.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle overige deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een cursus krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.