Cursus

Taalcursus Portugees

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan je woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals Google Classroom en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Je docent is (bijna) moedertaalspreker en tijdens de les wordt er zoveel mogelijk in de doeltaal gecommuniceerd. Alleen als het echt nodig is, zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de tweede module kun je in gangbare situaties in het Portugees communiceren.

COVID-19: Ook in deze periode gaan onze taaltrainingen door, maar dan via de virtual classroom.

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner:Portugees A1 (PT-A1)
 • Elementary: Portugees A2 (PT-A2)

Portugees A1 (PT-A1)

Portugees A1  is bedoeld voor mensen zonder kennis van de Portugese taal. Een intake is niet nodig.

Als je deze module hebt afgerond kun je:

 • mensen begroeten en jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;

 • vragen naar prijzen, vervoersmogelijkheden, of iets bestellen in een restaurant;
 • de weg vragen en wijzen;
 • over hobbies en vakanties praten;

   

 • instructies geven;

 • praten over dagelijkse activiteiten;

 • iemands karakter en voorkomen beschrijven;

 • eenvoudige gesprekken voeren in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd.

Daarnaast leer je over het verschil tussen het Portugees van Portugal en het Portugees van Brazilië.

Cursusmateriaal

 • Português Século XXI,

  Livro do Aluno

  Nova edição 1

  (livro do aluno + cd-audio)’ ISBN: 9789460306266 (staat aan de buitenzijde van het boek) ISBN: 9789897523809 (staat aan de binnenzijde van het boek)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Portugees A2 (PT-A2)

Je hebt basiskennis van de Portugese taal en/of je hebt cursus A1 gevolgd. Een intake is nodig als je geen certificaat A1 hebt.

Als je deze cursus hebt afgerond kun je:

 • zowel in de tegenwoordige, toekomende als verleden tijd praten over alledaagse activiteiten als werk, studie, vrije tijd, vakantie, winkelen en gezondheid en leefstijl;
 • advertenties begrijpen;

 • je mening geven;

 • over het weer praten;

 • eenvoudige nieuwsberichten begrijpen;

 • praten over cultuurverschillen.

Daarnaast leer je over het verschil tussen het Portugees van Portugal en het Portugees van Brazilië.

Cursusmateriaal

 • Português Século XXI

  , Livro do Aluno

  Nova edição 2  ISBN: 9789460309632 (nummer aan de buitenzijde van het boek) ISBN: 978-989-752-381-6 (staat aan de binnenzijde van het boek).

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Registratie en intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus.  Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Een intake is niet nodig. Als je nog geen kennis van de taal hebt dan kun je registreren voor de beginners cursus. Portugees 2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Portugees en de mensen die de voorafgaande module gevolgd hebben.

Tijdens de eerste les behoudt de docent zich het recht voor om een ​​lager of hoger niveau te adviseren als dit beter is gezien je huidige kennisniveau.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle overige deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je ten minste 12 van de 14 sessies bijwonen en voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.