Cursus

Taalcursus Portugees

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan je woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals wiki’s, blogs en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid Je docent is (bijna) moedertaalspreker en de instructietaal is dan ook zo veel mogelijk Portugees. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de tweede module kun je in gangbare situaties in het Portugees communiceren.

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Module 1:A1 (PT-1)
 • Module 2:A2 (PT-2)

Cursus 1 (PT-1)

De eerste cursus is bedoeld voor mensen zonder kennis van de Portugese taal. Een intake is niet nodig.

Als je deze module hebt afgerond kun je:

 • mensen begroeten;
 • jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;
 • vragen naar prijzen, vervoersmogelijkheden, of iets bestellen in een restaurant.

Cursusmateriaal

 • Português XXI 1 - nova edicao (livro do aluno + cd-audio + caderno de exercicios) ISBN: 9789460306280

Literatuur optioneel

 • Portuguese Verbs And Essentials Of Grammar ISBN: 9780071498074
 • Gramática Ativa 1 (Versão Brasileira ou Portuguesa)

Versão Portuguesa, ISBN: 972-757-172-7
Versão Brasileira, ISBN:    978-972-757-931-0

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

 • 5 februari - 28 mei 2018, maandag 18.30-20.30

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Cursus 2 (PT-2)

Je hebt basiskennis van de Portugese taal en/of je hebt cursus A1 gevolgd. Een intake is nodig als je geen certificaat A1 hebt.

Als je deze module hebt afgerond kun je:

 • zowel in de tegenwoordige, toekomende als verleden tijd praten over alledaagse activiteiten als werk, studie, vrije tijd, vakantie, winkelen en gezondheid;
 • hoe je het uiterlijk en karakter van mensen kunt beschrijven;
 • mensen en dingen vergelijken en praten over cultuurverschillen;
 • jezelf goed verstaanbaar maken bij de dokter, begrijp je verkeersaanduidingen en recepten en kun je bijvoorbeeld informatie aanvragen over reizen en excursies. 

Cursusmateriaal

 • Português XXI 2 - nova edicao (livro do aluno + cd-audio + caderno de exercicios) ISBN: 9789460309656

Literatuur optioneel

 • Portuguese Verbs And Essentials Of Grammar ISBN: 9780071498074Gramática Ativa 1 (Versão Brasileira ou Portuguesa)
 • Versão Portuguesa, ISBN: 972-757-172-7
 • Versão Brasileira, ISBN:    978-972-757-931-0

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

 • 8 februari - 31 mei 2018, donderdag 18.30-20.30

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus.  Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Wil je een intakegesprek aanvragen, of heb je meer informatie nodig? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek via languages-intake-PT. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum: Sint Servaasklooster 32 in Maastricht.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle overige deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een cursus krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.