Cursus

Taalcursus Portugees

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan je woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals Google Classroom, Quizlet en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Je docent is (bijna) moedertaalspreker en tijdens de les wordt er zoveel mogelijk in de doeltaal gecommuniceerd. Alleen als het echt nodig is, zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de tweede module kun je in gangbare situaties in het Portugees communiceren.

COVID-19: Ook in deze periode gaan onze taaltrainingen door, maar dan via de virtual classroom.

Cursussen Portugees

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers, alumni en Zuyd Hogeschool studenten € 360
 • Alle overige deelnemers € 460

De prijs is exclusief lesmateriaal.

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner:Portugees A1 
 • Elementary: Portugees A2 
 • Intermediate: Portugees B1 

Portugees A1 (PT-A1)

Portugees A1  is bedoeld voor mensen zonder kennis van de Portugese taal. Een intake is niet nodig.

Als je deze module hebt afgerond kun je:

 • mensen begroeten en jezelf en anderen voorstellen;

 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;

 • plaatsen en dingen beschrijven;

 • praten over dagelijkse activiteiten, inclusief de dagen en de tijd;

 • praten over je woning, je kleding;

 • praten over familie en iemands karakter en voorkomen beschrijven;

 • vragen naar producten en prijzen in winkels, vervoersmogelijkheden, of iets bestellen in een restaurant;

 • een uitnodiging accepteren of afwijzen;

 • over vrije tijd, vakanties en culturele activiteiten praten;

  de weg vragen en wijzen, instructies geven;

 • Je leert eenvoudige gesprekken te voeren in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd.

Daarnaast leer je over het verschil tussen het Portugees van Portugal en het Portugees van Brazilië.

Cursusmateriaal

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Portugees A2 (PT-A2)

Je hebt basiskennis van de Portugese taal en/of je hebt cursus A1 gevolgd. Een intake is nodig als je geen certificaat A1 hebt.

Als je deze cursus hebt afgerond kun je:

 • zowel in de tegenwoordige, toekomende als verleden tijd praten over alledaagse activiteiten als werk, studie, vrije tijd, vakantie, winkelen en gezondheid en leefstijl;
 • over jezelf vertellen, over je heden en over je verleden;

 • je mening over diverse zaken geven;

 • advertenties en instructies begrijpen;

 • praten over films, documentaires, feesten;

 • over het weer praten;

  praten over stress, (gezond) eten en sport;

 • eenvoudige nieuwsberichten begrijpen;

 • over actuele onderwerpen praten, b.v. klimaatverandering;

 • praten over cultuurverschillen.

Je leert een aantal nieuwe tijden te gebruiken, zowel in de verleden tijd als in de toekomende tijd. Daarnaast leer je over het verschil tussen het Portugees van Portugal en het Portugees van Brazilië.

Cursusmateriaal

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Portugees B1 (PT-B1)

LC-portuguese

Je hebt basiskennis van de Portugese taal en/of je hebt cursus A2 gevolgd. Een intake is nodig als je geen certificaat A2 hebt.

In deze cursus leer je:

 • presentaties geven over een actueel onderwerp en een discussie leiden;
 • artikelen/ teksten uit de media lezen en er commentaar op geven;
 • praten over onderwerpen zoals cultuur, eten, maatschappij, klimaat, toerisme, technologie;
 • eenvoudige radioberichten en interviews begrijpen;
 • twijfels en je mening uiten, argumenteren;
 • dromen, wensen en gevoelens uiten;
 • praten over onwerkelijke omstandigheden en situaties;
 • Portugese uitdrukkingen te gebruiken;
 • over het verschil tussen het Portugees van Portugal en het Portugees van Brazilië.

Cursusmateriaal 

 • PORTUGUÊS XXI - 3, Livro do Aluno Nova edição  ISBN: 978-989-752-382-3  Online te vinden via Lidel.pt.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat B1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Registratie en intake

Je kunt je inschrijven voor cursus A1 via het inschrijfformulier.  Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Als je al enige kennis van de taal hebt en je wilt je aansluiten bij een niet-beginnersgroep,  maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met Karin Bartelet. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum of online.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers, alumni en Zuyd Hogeschool studenten € 360
 • Alle overige deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je ten minste 12 van de 14 sessies bijwonen en voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.