Cursus

Taalcursus Italiaans: Web-based en interactief

Je bent geïnteresseerd in de Italiaanse taal en cultuur of je wilt je kennis opfrissen en naar een hoger niveau brengen. Daarbij wil je zoveel mogelijke online leren, waar en wanneer het jou uitkomt. De cursus ‘Italiaans intensieve begeleiding’ is daar bij uitstek geschikt voor. De cursus bestaat uit 4 modules waarin je zelfstudie combineert met spreek-sessies voor het trainen van je taalvaardigheid. De nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid. Tijdens de online zelfstudie krijg je specifieke onderzoekstaken en studiemateriaal. De online zelfstudie wordt ondersteund door de effectieve taaltrainingen van www.babbel.com en www.quizlet.com. Je volgt individueel 8 spreek-lessen van ieder 30 minuten. Hou rekening met in totaal ongeveer 80 uur zelfstudie. Je docent is moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Italiaans. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de vierde module kun je goed in het Italiaans communiceren op B2 niveau.

'Bij deze web-based cursus verwerf je in betrekkelijk korte tijd veel kennis van het Italiaans, waardoor je binnen acht lessen het gewenste niveau bereikt. Het leertraject is dan ook erg progressief. Aangezien de cursus is gebaseerd op zelfstudie en de lessen in overleg met de docent kunnen worden gepland, is de cursus ideaal voor personen die niet gebonden willen zijn aan reguliere, klassikale lessen. Me piace molto questo corso!'

Pelle Bosch | Stud. FdR / Alumni FdR

Kosten per cursus:

 • UM-studenten € 290
 • UM-medewerkers en alumni € 290
 • Alle ander deelnemers € 360

Cursussen Italiaans

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR

 • Cursus 1: A1
 • Cursus 2: A2
 • Cursus 3: B1
 • Cursus 4: B2

Cursus 1 (Web-based IT-A1)

Deze cursus is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Italiaans.

Als je deze cursus hebt afgerond kun je:

 • mensen begroeten en jezelf en anderen voorstellen;

 • informatie over uzelf en uw gezin vragen en geven;

 • uzelf en anderen fysiek en persoonlijk beschrijven;

 • gewoontes en hobby's beschrijven, tijd, dag en frequentie aangeven;

 • over voedsel en kwantiteit spreken;

 • winkelen en in restaurant en bar bestellen;

 • een picknick organiseren;

 • een afspraak maken;

 • praten over vakantieactiviteiten;

 • huizen en steden beschrijven, locatie van gebouwen identificeren;

 • toeristische informatie vragen en geven;

 • eenvoudige gesprekken in de verleden en tegenwoordige tijd voeren;

 • dagelijkse activiteiten bespreken zoals werk, studie of sport.

Wil je meer weten? Klik dan hier!

Cursusmateriaal
De cursus is opgebouwd op Google Classroom waar ook extra materiaal aangeboden wordt. Je dient zelf een abonnement te sluiten met www.babbel.com. Je kunt de duur van het abonnement zelf bepalen (hoe langer hoe goedkoper).

Data: start en data in overleg

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

“I very much enjoyed the web-based A1 course! Since I was learning Italian next to my full-time job, it was especially important to me that I could determine my own study times, and that the pace of the course could be adjusted to my needs. Lots of different study materials were provided and I practiced the language in different ways, which made the course especially interesting and motivating. To me this was definitely the best way of getting started with learning this beautiful language!”

Shanice Janssens | 4th-year PhD candidate in Cognitive Neuroscience at the Faculty of Psychology and Neuroscience​

Cursus 2 (Web-based IT-A2)

In deze cursus module breid je de mogelijkheden van een gesprek sterk uit.

Je leert:

 • informeren naar reisgegevens;

 • praten over lichamelijke gezondheid;

 • sociale activiteiten en welzijnsactiviteiten plannen;

 • praten over sociale media en problemen verhelderen;

 • details geven over toekomstige projecten;

 • praten over werk en beroepen;

 • advies en bevelen geven, voorkeur, wensen, beleefde verzoeken uiten;

 • films in het heden en verleden beschrijven en becommentariëren;

 • kindertijd, gewoonten, gebeurtenissen en gevoelens in het verleden beschrijven;

 • spreken over huishouding.

Wil je meer weten? Klik dan hier!

Cursusmateriaal
De cursus is opgebouwd op Google Classroom waar ook extra materiaal aangeboden wordt. Je dient zelf een abonnement te sluiten met www.babbel.com. Je kunt de duur van het abonnement zelf bepalen (hoe langer hoe goedkoper).

Data: start en data in overleg

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Cursus 3 (Web-based IT-B1)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich in de meest gangbare situaties verstaanbaar kunnen maken of de voorgaande cursus hebben gevolgd. Een intake is nodig als je geen recent A2 certificaat van het Talencentrum hebt.

Je leert:

 • presentaties geven over een actueel onderwerp en een discussie leiden;
 • artikelen uit een krant/internetsite voorlezen en becommentariëren;
 • discussiëren over onderwerpen als klimaat, samenleving, politiek en cultuur;
 • symptomen beschrijven, praten en lezen over gezondheid;
 • advies en instructie geven;
 • een afspraak aan de telefoon maken;
 • reiservaringen en gewoonten, voor en nadelen beschrijven;
 • praten over films en boeken en eigen mening erop geven;
 • een voorstel doen voor activiteiten;
 • praten over het verleden;
 • praten over de toekomst: dromen en projecten;
 • praten over gezin, samenleving, werk, mobiliteit, nieuwe technologieën;
 • een mening uiten en motiveren.

Wil je meer weten? Klik dan hier!

Cursusmateriaal

De cursus is opgebouwd op Google Classroom waar ook extra materiaal aangeboden wordt. De extra oefeningen op www.quizlet.com zijn gratis te oefenen via de Google Classroom.

Data: start en data in overleg

Certificaat B1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Cursus 4 (Web-based IT-B2)

Voor deelname aan deze vergevorderde cursus is een intake nodig als je geen certificaat B1 hebt.

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • presentaties geven over een actueel onderwerp en een debat leiden;

 • artikelen uit een krant/internetsite lezen en becommentariëren;

 • discussiëren over onderwerpen als klimaat, samenleving, politiek en cultuur;

   

 • professionele doelen en vereisten beschrijven;

   

 • stemmingen, wensen en toestemming uiten;

   

 • een vacaturetekst begrijpen, een cv schrijven, een sollicitatiebrief schrijven, een sollicitatiegesprek voorbereiden;

   

 • spreken over talen en dialecten, culturen en onderwijs;

   

 • spreken over steden, infrastructuren, diensten, leefbaarheid, (duurzame) handel;

   

 • haalbare en onrealistische hypothesen uitdrukken en daarover speculeren;

   

 • oorzaak, doel en gevolg uitdrukken;

   

 • een positieve of negatieve mening uiten;

   

 • duurzame toerisme ter bescherming van artistiek erfgoed bespreken;

   

 • argumentatieve, verhalende en verklarende teksten lezen;

   

 • informatie samenvatten;

   

 • verslag doen van wat anderen hebben gezegd.

Wil je meer weten? Klik dan hier!

Cursusmateriaal

De cursus is opgebouwd op Google Classroom waar ook extra materiaal aangeboden wordt. De extra oefeningen op www.quizlet.com zijn gratis te oefenen via de Google Classroom.

Kijk of het ISBN nummer overeenkomt! 

Data: start en data in overleg

Certificaat B2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Intake en kosten

Wil je een intakegesprek aanvragen, of heb je meer informatie nodig? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met Laura Capitani. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum of via Skype.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus:

 • UM-studenten € 290
 • UM-medewerkers en alumni € 290
 • Alle ander deelnemers € 360

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een cursus krijg je bij een voldoende resultaat een certificaat en drie ECTS-punten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je daarvoor wel aanwezig zijn bij alle 8 sessies én voor zowel het schriftelijke als het mondelinge examen een voldoende halen. De schriftelijke examens worden afgenomen in het Talencentrum voor de studenten die deze cursus volgen als onderdeel van hun UM-curriculum.

Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.