Cursus

Taalcursus Frans

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dat oefen je klassikaal, maar je gebruikt ook virtuele leeromgevingen. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Grammatica, lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden. Je docent is moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Frans. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven

Na afronding van de cursus C1 kun je professioneel in het Frans communiceren. Van schrijven en spreken tot en met discussiëren, onderhandelen en presenteren.

COVID-19: Ook in deze periode gaan onze taaltrainingen door, maar dan via de virtual classroom.

'I enjoyed the classes French a lot. The tutor made learning french always fun, and gave me the confidence to ‘have a go’. Furthermore, the classes were very interactive and the group was very enthusiastic. I would definitely recommend taking French at the Language Centre.'

Anne-Li van Laarhoven | Student UM

'The weekly sessions were very cordial. Ms. Valérie, our teacher, always encouraged us to try figure it out through trial and error, without a shred of judgment.'

Cristian Mîţu | Student International Law

Cursussen Frans

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Quick links:

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers, alumni en Zuyd Hogeschool studenten € 360
 • Alle andere deelnemers € 460

De prijs is exclusief lesmateriaal.

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner: Frans A1 
 • Elementary: Frans A2 
 • Intermediate: Frans B1 
 • Upper intermediate: FR-B2
 • Upper intermediate:FR-B2plus
 • Advanced: Frans C1 

Frans A1 en A2

Frans A1 is voor mensen met weinig tot geen voorkennis van het Frans. Een intake is niet nodig. Frans A2 is voor mensen met een basiskennis van het Frans en voor mensen die niveau A1 hebben afgerond.

Het accent ligt op spreek- en luistervaardigheid en op elementaire grammatica. Je bouwt een woordenschat op die houvast geeft in tal van algemene, dagelijkse situaties.

Verplichte literatuur bij Frans A1

 • Edito A1 - Livre + DVD-rom + Livre numérique interactif, Editions Didier, 2016 (ISBN : 978-2278083183)

 • Edito A1, Cahier + CDMP3, Editions Didier, 2016  (ISBN :978-2278083619)

Ook verkrijgbaar als Ebook Edito A1 Livre en Cahier (ISBN: 9782278086986) via www.kiosque-edu.com.

Verplichte literatuur bij Frans A2

 • Edito A2, Méthode de français, Dider, 2016 (ISBN : 9782278083190)

 • Edito A2, Cahier d’entraînement, Didier, 2016 (ISBN : 9782278083657)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

“I think I can say that all participants were satisfied during this course. Madame Burdorf was very helpful with her specific knowledge of the French language. Her speaking, her lessons, her Home assignments and as native speaker a surplus value for the course we could follow in the last weeks. When I am visiting France or I make connection with French speaking people it is a lot easier to understand each other.”

Paul Kisters |  Gemeente Maastricht

Frans B1 en B2

Frans B1 en B2 zijn bedoeld voor mensen met een A2 of B1 niveau in Frans (CERF) en voor mensen die de voorafgaande cursussen gevolgd hebben. Doe de online test om je niveau te bepalen.

De cursussen zijn gericht op het activeren en uitbreiden van taalkennis en het opfrissen van de grammatica. In Frans B1 ligt het accent vooral op het trainen van spreekvaardigheid, luisteren in algemene situaties. Frans B2 bouwt voort op B1. Je traint spreek- en luistervaardigheid die je van pas komen tijdens studie, werk of een reis.

Verplichte literatuur bij Frans B1

 • Edito niveau B1 Méthode de français, Editions DIDIER (ISBN: 9782278087730)
 • Edito niveau B1 Cahier d'activités, Editins DIDIER (ISBN: 9782278090037)

Verplichte literatuur bij Frans B2

 • Edito niveau B2 (éd. 2015) - Livre + cd + dvd, Collection Edito Broché – 4 février 2015 (ISBN: 9782278080984)
 • Edito niveau B2 2015 – cahier d’activités + cd Broché – 4 mars 2015 (ISBN: 9782278081127)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

NB Vergroot je zakelijke kansen in Frankrijk, je eigen land en elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Frans op B2 niveau ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

Frans B2plus

Frans B2plus is bedoeld voor mensen die de voorafgaande cursussen gevolgd hebben of voor mensen met B2 niveau in Frans (CERF) en de online test gedaan hebben of een intake gesprek met een docent van het Talencentrum gehad hebben.

Je haalt een niveau waarmee je voldoende bagage hebt om in een Franstalige omgeving te werken of studeren. De nadruk ligt op algemene spreek- en luistervaardigheid. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan discussietechnieken op basis van teksten over sociaal economische, culturele en politieke onderwerpen.

Verplichte literatuur bij Frans B2plus

 • L'Exercisier: Manuel d'expression française, PUG, 2018 Editie (ISBN: 9782706129827)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

NB Vergroot je zakelijke kansen in Frankrijk, je eigen land en elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Frans op B2 niveau ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar  UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

"Despite having online classes, which in my opinion is not a favorable manner of teaching I was gladly joining my french classes. The teacher managed to make the class interesting! It was wonderful working in a group with fellow students as I felt motivated to learn and study more."

Alexandra Marginean | Student

Frans C1

Frans C1 is bedoeld voor mensen die de voorafgaande cursussen gevolgd hebben of voor mensen met B2plus niveau in Frans (CERF) en de online test gedaan hebben of een intake gesprek met een docent van het Talencentrum gehad hebben.

Frans C1 tenslotte gaat nog meer de diepte in met speciale aandacht voor spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid voor professionele doeleinden. Er is veel aandacht voor thema’s en woordenschat die met studie of werk te maken hebben. Daarnaast train je vaardigheden die nuttig zijn voor je (toekomstige) carrière, zoals presenteren, discussiëren en vergaderen.

Verplichte literatuur bij Frans C1

 • Expression française écrite et orale, Editions PUG, (ISBN: 9782706123108)​

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Toelatingseisen en Aanmeldproces

Als je nog geen voorkennis hebt, kun je je zonder intake voor cursus A1 inschrijven via het inschrijfformulier.

Om de andere niveaus te mogen volgen moet je de voorgaande niveau succesvol hebben afgerond, of een vergelijkbaar startniveau hebben. Doe de online test via umlib.nl/intake-f (werkt alleen in Google Chrome) om te bepalen welke cursus voor jou geschikt is.

Het Europees Referentiekader geeft criteria waarmee je het niveau van je taalvaardigheid kunt meten. Bepaal je huidige of gewenste niveau met het document Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR (PDF, 0,08 MB).

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers, alumni en Zuyd Hogeschool studenten € 360
 • Alle andere deelnemers € 460

Eindresultaat en bewijs

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je ten minste 12 van de 14 sessies bijwonen en voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.