Cursus

Taalcursus Frans

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dat oefen je klassikaal, maar je gebruikt ook virtuele leeromgevingen zoals wiki's, blogs, en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Grammatica, lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden. Je docent is (bijna) moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Frans. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven

Na afronding van de zesde module kun je professioneel in het Frans communiceren. Van schrijven en spreken tot en met discussiëren, onderhandelen en presenteren.

Modules 1 en 2

De modules 1 en 2 zijn bedoeld voor mensen met weinig kennis van de Franse taal. Het accent ligt op spreek- en luistervaardigheid en op elementaire grammatica. Je bouwt een woordenschat op die houvast geeft in tal van algemene, dagelijkse situaties.

Verplichte literatuur bij Module 1

 • Mobile A1 livre de l'élève (ISBN: 9782278076550)
 • Mobile A1 cahier d'entraînement (ISBN: 9782278072729) OR order the app

Verplichte literatuur bij Module 2

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Modules 3 en 4

De modules 3 en 4 zijn bedoeld voor mensen met een basiskennis van de Franse taal en mensen die de voorafgaande modules gevolgd hebben. De modules zijn gericht op het activeren en uitbreiden van taalkennis en het opfrissen van de grammatica. In module 3 ligt het accent vooral op het trainen van spreekvaardigheid, luisteren in algemene situaties. Module 4 bouwt voort op module 3. Je traint spreek- en luistervaardigheid die je van pas komen tijdens studie, werk of een reis.

Verplichte literatuur bij Module 3

 • Edito niveau B1 Méthode de français, Editions DIDIER (ISBN: 9782278087730)
 • Edito niveau B1 Cahier d'activités, Editins DIDIER (ISBN: 9782278090037)

Verplichte literatuur bij Module 4

 • Edito niveau B2 (éd. 2015) - Livre + cd + dvd, Collection Edito Broché – 4 février 2015 (ISBN: 9782278080984)
 • Edito niveau B2 2015 – cahier d’activités + cd Broché – 4 mars 2015 (ISBN: 9782278081127)

 

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

NB Vergroot je zakelijke kansen in Frankrijk, je eigen land en elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Frans op B2 niveau ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

Module 5

Module 5 is bedoeld voor mensen die hun goede niveau en kennis op peil willen houden en verder uitbreiden. Je haalt een niveau waarmee je voldoende bagage hebt om in een Franstalige omgeving te werken. De nadruk ligt op algemene spreek- en luistervaardigheid. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan discussietechnieken op basis van teksten over sociaal economische, culturele en politieke onderwerpen.

Verplichte literatuur bij Module 5

 • L'Exercisier: Manuel d'expression française, PUG, 2018 Editie (ISBN: 9782706129827)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

NB Vergroot je zakelijke kansen in Frankrijk, je eigen land en elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Frans op B2 niveau ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar  UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

Module 6

Module 6 tenslotte gaat nog meer de diepte in met speciale aandacht voor spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid voor professionele doeleinden. Er is veel aandacht voor thema’s en woordenschat die met studie of werk te maken hebben. Daarnaast train je vaardigheden die nuttig zijn voor je (toekomstige) carrière, zoals presenteren, discussiëren, onderhandelen en vergaderen.

Verplichte literatuur bij Module 6

 • Expression française écrite et orale, Editions PUG, (ISBN: 9782706123108)​

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Toelatingseisen en Aanmeldproces

Als je nog geen voorkennis hebt, kun je je zonder intake voor Module 1 inschrijven via het inschrijfformulier.

Om de andere modules te mogen volgen moet je de voorgaande module succesvol hebben afgerond, of een vergelijkbaar startniveau hebben. Doe de online test via umlib.nl/intake-f (werkt alleen in Google Chrome) om te bepalen welke cursus voor jou geschikt is.

Het Europees Referentiekader geeft criteria waarmee je het niveau van je taalvaardigheid kunt meten. Bepaal je huidige of gewenste niveau met het document Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR (PDF, 0,08 MB).

Kosten per module

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle andere deelnemers € 460

Eindresultaat en bewijs

Na voltooiing van een module Franse taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen.

 • Module 1 heeft het CEFR-eindniveau A1
 • Module 2 heeft het CEFR-eindniveau A2
 • Module 3 heeft het CEFR-eindniveau B1
 • Module 4 heeft het CEFR-eindniveau B 2
 • Module 5 heeft het CEFR-eindniveau B2+
 • Module 6 heeft het CEFR-eindniveau C1