Cursus

Staatssteunrecht voor de lokale overheid

Het PAO-bureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht organiseert een cursus Staatssteunrecht voor de lokale overheid.

In deze cursus worden de theorie, reikwijdte en risico’s van staatssteun behandeld aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De betekenis van het staatssteunrecht voor de lokale overheid aan de hand van de vijf toetsingscriteria uit artikel 107 VWEU;- Vrijstellingsmogelijkheden: de nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening, de-minimissteun;
 • Hoe kan de lokale overheid voorkomen dat subsidiebesluiten wegens strijd met het staatssteunrecht worden vernietigd?;
 • Rol van de Europese Commissie;
 • Het verloop van de meldingsprocedure;
 • Rol van de nationale rechter wanneer deze wordt geconfronteerd met onrechtmatige staatsteun;
 • Terugvordering van onrechtmatige staatssteun;
 • Wetsvoorstel terugvordering staatssteun.

Docenten

 • Prof.Mr. J.E. (Jacobine) Van den Brink (cursusleider), hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht

   

 • Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse, advocaat bij Justion Advocaten en universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor juristen, (ervaren) afdelingshoofden, projectleiders en andere (beleids)medewerkers bij zowel overheden als subsidieontvangers.

Cursusdatum en -tijd

 • De cursus Staatssteunrecht voor de lokale overheid wordt op donderdag 9 november 2017 van 13.15 – 17.45 uur in Maastricht gehouden.

Cursusprijs

De cursuskosten bedragen € 425,-

Locatie

Hotel de l’Empereur (tegenover NS station) in Maastricht.

Permanente opleiding

4 po nova

Studiepunten: 4 PO-NOvA