Cursus

Recente ontwikkelingen Wet Bopz 2018

In het kader van de kwaliteit heeft de Raad voor de Rechtsbijstand per 1 januari 2018 als nieuw vereiste dat Bopz-advocaten tenminste 6 studiepunten per  jaar op dit gebied dienen te behalen. Dit was voorheen 6 punten per twee jaar. Van de opleidingspunten hebben 2 punten betrekking op de WVGGZ.

Inmiddels is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op 23 januari 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet gaat de huidige Bopz vervangen en wordt per 1 januari 2020 ingevoerd.

Deze cursus geeft een overzicht van die nieuwe wetgeving en de consequenties daarvan voor de rechtspraktijk. Relevante jurisprudentie uit het afgelopen jaar die nog  zal doorwerken onder het nieuwe regiem zal worden behandeld. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De Wet verplichte ggz, zorg en dwang  en forensische zorg
  • Recente jurisprudentie inzake de opnamemodaliteiten
  • Recente jurisprudentie inzake de interne rechtspositie
  • Extra aandacht voor de verslavingsproblematiek
  • De relatie tussen het strafrecht en de Wet Bopz/ Wet verplichte ggz  

Voor het geven van effectieve rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten is het noodzakelijk dat de advocaat op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen. 

Ook bent u in de gelegenheid onderwerpen op te geven die u graag besproken wilt hebben.

Docenten

  • Mevr.Mr. E. Ramakers (cursusleider),  universitair docent aan de  Universiteit Maastricht en advocaat en mediator bij Helgers Advocaten te Maastricht
  • Mr.Drs. F. Westenberg, advocaat te Hoorn
  • Mr. J. van Luyck, plv. rechter Rechtbank Oost Brabant
  • Mw.Drs. I. Weltens, psychiater Mondriaan Stichting

Doelgroep

Bopz-advocaten, Bopz-rechters en medewerkers OM.

Praktische informatie

De cursus wordt op donderdag 13 december 2018 van 10.15 – 17.45 uur in hotel de l’ Empereur te Maastricht gehouden. De cursuskosten bedragen  € 575 (incl. cursusmateriaal).

Permanente opleiding

6po

6 PO-NOvA studiepunten