Cursus

Psychologie van de beïnvloeding

Zoekt u een training communicatie waarin u wilt ervaren dat het mogelijk is om het gedrag van anderen scherper waar te nemen, juister te interpreteren en waarin het omgaan met weerstand een van de onderwerpen is? Tijdens deze training ervaart u dat u anderen in gesprekken bewust en daardoor effectief kunt beïnvloeden en dat u gesprekken op effectieve, transparante en integere wijze kunt sturen in een bepaalde zakelijke richting. Uw persoonlijke effectiviteit wordt verhoogd en uw adviesvaardigheden worden vergroot. Onderwerpen die de kern vormen van deze training zijn onder andere, een zakelijke vertaling van de Socratische gespreksvoering, de gedragsbeïnvloedende aspecten van taal zoals bijvoorbeeld, metacommunicatie, het herkennen en hanteren van manipulatief taalgebruik, het macht uitoefenen met metavormen van linguïstiek en het principe van beïnvloeden. De training ‘Psychologie van de beïnvloeding’ wordt niet alleen op maat incompany verzorgd, maar wordt tevens als open training aangeboden. De training kan ook in delen worden doorlopen.

Leerdoelen

 • Meer grip krijgen op het gedrag van anderen.
 • Gesprekken sturen, overtuigen en beïnvloeden zonder dat u macht gebruikt of formeel macht heeft.
 • Het zakelijke spel handiger spelen, meer bewust rekening houden met allerlei psychologische aspecten die een rol spelen bij het zakelijk communiceren en uw adviesvaardigheden versterken.
 • Achter ‘maskers’ kijken en camouflagegedrag leren herkennen, in communicatief opzicht een voorsprong hebben op uw zakelijke gesprekspartners, effectief communiceren.
 • Het gedrag van de ander beter waarnemen en juister interpreteren, leren omgaan met weerstand. Anderen in gesprekken effectief beïnvloeden en gesprekken sturen in een door u gewenste zakelijke richting.
 • Werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheid en uw persoonlijke effectiviteit verhogen met het doel om daar voordeel uit te halen in zakelijke situaties.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de training:

 • De gedrag beïnvloedende aspecten van taal.
 • Inzicht in en herkennen van belemmeringen in de communicatie.
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander.
 • non-directief luisteren, vragen stellen en interviewen.
 • Betrekkingsaspecten in de verbale communicatie.
 • Herkennen en hanteren van manipulatief taalgebruik.
 • Macht uitoefenen met metavormen van linguïstiek.
 • Het principe van beïnvloeden: de Socratische aanpak.
 • Praktijksimulaties en toepassingen in zakelijke gespreksvoeringen.

Vorm en didactiek

 • De training ‘psychologie van de beïnvloeding’ is een vijfdaagse training.
 • U wilt de mogelijkheid hebben om het geleerde na een trainingsdag al in praktijk te brengen, uw ervaringen tussentijds kunnen delen met andere deelnemers, niet direct voor de leeuwen worden gegooid zodat aangetoond kan worden dat u nog veel moet leren.
 • Een didactische vorm waar u zich prettig bij voelt en die goed aansluit bij uw praktijk zodat u zeker weet dat u optimaal rendement haalt uit de training in termen van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en commerciële vaardigheid.
 • Door intervallen van 1 of 2 weken tussen de trainingsdagen kunt u al na één bijeenkomst de opgedane kennis uitproberen in de praktijk zodat u de eerstvolgende dag over uw ervaringen verslag uit kunt brengen. Daarnaast krijgt u concrete ‘huiswerkopdrachten’ om het rendement van uw inspanning te maximaliseren. U zult ervaren dat dit soort zaken de training minder vrijblijvend maakt maar daardoor wel rendabel.
 • U wordt niet de eerste dag al geslachtofferd in een rollenspel om aan te tonen dat u nog veel functionele tekortkomingen heeft. U krijgt eerst de nodige kennis en informatie aangereikt. Wanneer voor u duidelijk is wat u ermee zou kunnen bereiken, wordt aan de hand van uw eigen casuïstiek geoefend met de behandelde methoden en technieken. Op deze manier krijgt u inhoudelijke tips en adviezen voor de dagelijkse praktijk.
 • De heersende gedachte is dat lichaamstaal veel aandacht verdient in communicatietrainingen. Bij de trainingen van Stichting Communicatie ervaart u dat het accent veel meer zal liggen op het analyseren van het verbale gedeelte. U zult daar méér en meer betrouwbare informatie uit halen. Het zal u onder andere worden aangetoond door tijdens de trainingen te werken met gespreksopnames waarvan transcripties worden gemaakt die op de eerstvolgende bijeenkomst worden geanalyseerd.

Trainer

Uw trainer heeft jarenlange ervaring als trainer, manager en consultant.

Data open training

Psychologie van de Beïnvloeding 2017.2

 • maandag 3 april 2017

 • dinsdag 18 april 2017

 • maandag 8 mei 2017

 • maandag 22 mei 2017

 • maandag 19 juni 2017

Locatie open training

Locatie open training

De training zal plaatsvinden in een centraal gelegen locatie.

Dagindeling

 • ochtend 09.30 - 12.45 uur
 • lunch 12.45 - 13.45 uur
 • middag 13.45 - 17.00 uur

Kosten open training

Deelname aan de gehele training (variant 'excellent') kost € 2.350,00 exclusief BTW per deelnemer, inclusief:

 • voorbereiding van de trainingsdagen;
 • werkmateriaal en syllabi;
 • de Spiegeltest;
 • audiosysteem;
 • alle verblijfkosten;
 • PE-certificaat.

PE-uren

Deelname aan de gehele open training levert 35 PE-uren op.

Samenwerking

De training Psychologie van de beïnvloeding wordt aangeboden i.s.m. Stichting Communicatie. Stichting Communicatie ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van de effectiviteit van medewerkers sinds 1974 met dienstverlening op het vlak van werving en selectie, organisatieontwikkeling, opleiding en training. Dit doen zij met behulp van een multidisciplinair team. Een aantal zelf ontwikkelde methoden, gesprekstechnieken en producten vormen hierbij de basis.

Contact en inschrijving

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met Tanja Kicken per e-mail t.kicken[at]maastrichtuniversity[dot]nl, of telefonisch op 043 - 388 3755. Het maximaal aantal deelnemers aan de training bedraagt 10 personen.

Doelgroep

U behoort tot de categorie mensen die beroepshalve het gedrag van anderen snel moeten kunnen doorzien en u wilt uw communicatieve, commerciële en/of sociale vaardigheden vergroten. U heeft een hbo/wo werk- en denkniveau en ervaring op tactisch/strategisch niveau als manager, in een staffunctie of als consultant. U heeft al meerdere communicatie trainingen gevolgd en bent nu toe aan een verdiepingsslag.