Cursus

Permanente Educatie voor Toezichthouders en Bestuurders

Veel toezichthouders en bestuurders willen zich blijven ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Zij zien hun bestuursfunctie en/of toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich regelmatig bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars en congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

Erkende instelling
Maastricht University School of Business and Economics voldoet als geaccrediteerde instelling (EQUIS, AACSB, AMBA) aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

Masterclasses

De Masterclasses richten zich primair op toezichthouders en bestuurders van non-profit organisaties in de provincie Limburg en worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi) publieke sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Agenda  
12 oktober Governance: Gedrag aan de top
31 oktober Finance: Thuis in Stuurinformatie
7 november Strategie: Strategische herijking
23 november Governance: Governance en Cultuur
30 november Governance: Evaluatie en reflectie toezichthouders

Contact

Maastricht University:
 Dr. Rogier Deumes
 +31 (0)43 388 3720 / 388 3755

Supervisie Limburg:
 Drs. Leo Urlings
 +31 (0) 6 10561378

Geplande Masterclasses

Geen aankomende evenementen

Meerdaagse programma's voor bestuurders

Een verrijking voor uw kennis en ervaringen als professional

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod van Permanente Educatie activiteiten voor Toezichthouders en Bestuurders? Meld u dan hier vrijblijvend aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dit is zonder verplichtingen en afmelden kan natuurlijk altijd.